• 1994-1998: Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Kosińskiego w Kłobucku.
  • 1998-2004: Studia na kierunku Filozofia Teoretyczna w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (magisterium pod kierunkiem prof. Tadeusza Szubki: „Inspiracje twórczością Lewisa Carrolla w tekstach filozofów analitycznych”).
  • 2004-2008: studia doktoranckie na kierunku Filozofia Teoretyczna (rozprawa doktorska pod kierunkiem prof. Piotra Gutowskiego: „Rozum w świecie praktyki. Poglądy filozoficzne Marthy C. Nussbaum”)
  • 2008: asystent na Wydziale Filozofii KUL.
  • 2009: adiunkt w Katedrze Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej na Wydziale Filozofii KUL.

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Anna Głąb
Ostatnia aktualizacja: 09.10.2009, godz. 22:35 - Andrzej Zykubek