dr Anna Kosińska - autoreferat

 

dr Anna Kosińska - wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

 

komisja habilitacyjna:

 

harmonogram:

wszczęcie postępowania habilitacyjnego: 20.04.2018 r.

powołanie komisji habilitacyjnej:

nadanie stopnia:

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 18.05.2018, godz. 12:52 - Adam Jankowski