Dr Anna Sugier-Szerega

dr_a._sugier-szerega_522

 e-mail: ansusz@kul.lublin.pl

Adiunkt w Katedrze Kultury Medialnej IDiKS KUL

Główne zainteresowania naukowe:

media i procesy globalizacji, dziecięca kultura popularna, święto i świętowanie, dziennikarstwo podróżnicze.

 

Ostatnie publikacje:

Pod redakcją:

Medialne reprezentacje kultury, Wyd. KUL, Lublin 2015.

 

Konieczność i różnorodność kompetencji medialnych, (współred. M. Sławek-Czochra), Wyd. KUL, Lublin 2012.

 

Wybrane artykuły :

 

Rzetelnie? Tygodniki opiniotwórcze o Święcie Niepodległości w 2012r., "Naukowy Przegląd Dziennikarski" 2014 nr 3, s. 68-79.

 

Kształtowanie kompetencji medialnej u dzieci  w wieku przedszkolnym – szanse, trudności, ograniczenia, w: Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych, red. Agnieszka Ogonowska, Paweł Ptaszek, Wyd. Impuls, Kraków: 2015, s. 19-30.

 

 Christian Holidays and the Formation of Religious of Identity, w: Secularization and the Development of Religion in Modern Polish Society, red. L. Dyczewski, Waszyngton, The Council for Research in Values and Philosophy, 2014/2015, s. 112-127.

 

Wizerunek Obywateli Państw Trzecich w prasie lokalnej, w: Integracja lokalna czy medialna. Badanie wizerunku medialnego Obywateli Państw Trzecich w mediach ogólnopolskich i lokalnych, red. W. Wciseł, MW: Press Lublin, 2015, s.61-94.

 

Udział w projektach:

 

Integracja lokalna czy medialna. Badanie wizerunku medialnego Obywateli Państw Trzecich w mediach ogólnopolskich i lokalnych, 01.04.2014 – 30.06.2015, EFI (wykonawca w zespole badawczym)

 

Aktywni-pozytywni w świecie nowoczesnych mediów, 01.05.2015 – 31.12.2015, grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pracownia Kalejdoskop (wykładowca)

 

Komunikacja globalna a kształtowanie się „nowej kultury” (grant promotorski 2 HO2E 027 23, 2002-2003,  The global communications and creating a ,,new culture”

 

Wyróżnienia:

Medal Komisji Edukacji Narodowej (2015)

Wyróżnienie  studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej: Wiktor za entuzjazm w przekazywaniu wiedzy (2015)

 

Aktualnie prowadzi zajęcia:

Główne nurty kultury XX i XXI wieku (wykład)

Komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe (wykład)

Święto i świętowanie w kulturze medialnej (wykład)

Marketing dziecięcy (wykład)

Dziennikarstwo podróżnicze (konwerstatorium)

Popular culture (konwersatorium)

Seminaria mgr i lic.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Autor: Alena Vilcheuskaya
Ostatnia aktualizacja: 02.05.2016, godz. 22:13 - Anna Sugier-Szerega