Zajęcia prowadzone w roku akademickim 2013/2014

 

 Zajęcia na kierunku socjologia

 

 Determinanty przestępczości i środowiska kryminogenne (wykład)

 Metody badania i pomiaru przestępczości (ćwiczenia)

 Struktura i rodzaje przestępstw (wykład)

 Podstawy teorii bezpieczeństwa (wykład)

 

 Zajęcia na kierunku praca socjalna

 

 Instytucje pomocy społecznej (wykład)

 Instytucje pomocy społecznej (ćwiczenia)

 Socjologia wychowania (wykład)

 Przestępczość i niedostosowanie społeczne (konwersatorium)

 

Najważniejsze publikacje

 

Anna Witkowska-Paleń, Instytucja społecznego kuratora sądowego w opinii osób pełniących funkcje kuratora. Na podstawie badań wśród kuratorów społecznych w Sądach Rejonowych w Tarnobrzegu, Nisku i Stalowej Woli, Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie, Stalowa Wola 2008.

 

Anna Witkowska-Paleń, Diagnoza przemocy domowej w Gminie Stalowa Wola, Stowarzyszenie „Tarcza”, Stalowa Wola 2011.

 

Anna Witkowska-Paleń, Justyna Maciaszek (red.), Kobieta we współczesnym społeczeństwie, WZNoS KUL, Stalowa Wola 2010.

 

Ponadto autorka kilkudziesięciu artykułów o tematyce: instytucji kurateli sądowej, przemocy w rodzinie, zjawiskach z zakresu patologii społecznej oraz przestępczości. Uczestniczka kilkudziesięciu konferencji i seminariów naukowych (polskich i zagranicznych).

 

Najważniejsze projekty naukowo-badawcze

 

Kierownik projektu pt. Kobieta we współczesnym społeczeństwie, projekt finansowany z budżetu KUL, okres realizacji: 17.06.2009 - 30.11.2009;

 

Kierownik projektu pt. Diagnoza przemocy w Gminie Stalowa Wola, projekt finansowany z budżetu samorządu terytorialnego, okres realizacji: 06.06.2011 – 31.10.2011;

 

Kierownik projektu pt. Diagnoza zjawiska przemocy domowej w Gminie Lesko, projekt finansowany z budżetu samorządu terytorialnego, okres realizacji: 02.11.2012 – 31.12.2012;

 

Kierownik projektu pt. Zachowania destrukcyjne młodzieży szkolnej w Gminie Lesko, projekt finansowany z budżetu samorządu terytorialnego, okres realizacji: 02.11.2012 – 31.12.2012;

 

Kierownik projektu pt. Diagnoza problemu uzależnień  w Gminie Lesko (alkoholizm i narkomania), projekt finansowany z budżetu samorządu terytorialnego, okres realizacji: 02.11.2012 – 31.12.2012;

 

Nagrody i wyróżnienia

 

Nagroda pierwszego stopnia dla publikacji akademickiej przyznana przez Towarzystwo Socjologiczne Ukrainy – Regionalny Oddział Lwowski dla publikacji Kobieta we współczesnym społeczeństwie (red. A. Witkowska-Paleń, J. Maciaszek) – 28.12.2012 r.

 

Stypendia

 

01.07.2013 – 12.07.2013 Stypendium Towarzystwa Przyjaciół KUL w Londynie (kwerenda w Wielkiej Brytanii)

 

Działalność uczelniania

 

Opiekun studentów II roku pracy socjalnej (studia stacjonarne I stopnia).

Członek Rady Instytutu Socjologii WZNoS KUL;

Sekretarz Instytutu Socjologii WZNoS KUL;

Kierownik Studiów Podyplomowych w Zakresie Kryminologii z Elementami Profilaktyki Przestępczości.

 

Konsultacje w roku akademickim 2013/2014

 

Katedra Makrostruktur Społecznych, pok. 07, środy: godz. 15.00-16.30 

e-mail: witek76@kul.lublin.pl

 

Autor: Mirosław Rewera
Ostatnia aktualizacja: 14.02.2017, godz. 15:18 - Małgorzata Wolak