Dr Barbara Wolny

Konsultacje:

  • Piątek - 16.40 - 17.40, Akademik żeński


barbara_wolny2Życiorys naukowy:

 

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Katedra Pedagogiki Szkolnej i Zarządzania Oświatą. Zainteresowania naukowe: edukacja szkolna, w tym: zdrowotna, promocja zdrowia i wychowanie fizyczne w aspekcie aksjologicznym. Promotor i recenzent prac magisterskich, licencjackich i dyplomowych. Autorka licznych pozycji książkowych, poradników oraz wielu artykułów naukowych, programów szkolnych i materiałów dydaktycznych dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i szkolnej. Członek Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL Lublin. Kierownik Studiów Podyplomowych w zakresie edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym. Współpracuje z Forum Media Polska (Poznań) przygotowując scenariusze zajęć dla uczniów w ramach „Atrakcyjnych zajęć wyrównawczych”. Organizator wielu konferencji naukowych, seminariów i warsztatów naukowo – metodycznych. Kurator Studenckiego Koła Naukowego Młodych Dydaktyków KUL. Edukator Projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” w województwie podkarpackim. Koordynator Sieci „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów” (ORE). Koordynator „Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”. Rejonowy Koordynator Sieci Szkół Promujących Zdrowie w województwie podkarpackim. Członek zespołu ds. promocji zdrowia w Kuratorium Oświaty (Rzeszów). Edukator o specjalności „Konstruowanie programów szkolnych”. Ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli. Wieloletnia współpraca z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie w zakresie edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i pracy z uczniem o specyficznych problemach edukacyjnych.

 

Konsultacje

Katedra Pedagogiki Szkolnej i Zarządzania Oświatą (Akademik nr 1, pokój 22)

piątek: 17.30 – 19.00

Autor: Rafał Olko
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2017, godz. 16:15 - Rafał Podleśny