Dr Beata Parysiewicz (ur. w 1961 roku w Lublinie, jako córka Witolda i Anny), w latach 1985-1990 odbyła studia teologiczne w KUL i uzyskała tytuł magistra na podstawie pracy magisterskiej pt. Wpływ struktury rodziny na postawy młodzieży wobec drugiego człowieka na podstawie badań. W 1993 roku uzyskała stopień licencjata z zakresu teologii pastoralnej, a w 1998 roku, na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Rola matki we współczesnej rodzinie polskiej w świetle badań Katedry Pedagogiki Rodziny KUL 1972-1994. Studium pastoralne, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. J. Wilka, otrzymała stopień doktora teologii pastoralnej.

      Po uzyskaniu licencjatu, na wniosek Rady Instytutu Teologii Pastoralnej KUL podjęła w 1993 roku pracę w Katedrze Pedagogiki Rodziny na stanowisku asystenta, a w 2000 roku stanowisko adiunkta. Dorobek naukowy dr B. Parysiewicz obejmuje ponad 30 artykułów. Pod jej kierunkiem powstało ponad 30 prac magisterskich z zakresu pedagogiki rodziny w INoR. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problemów wychowania rodzinnego oraz aksjologii rodziny w naukach pedagogicznych.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2009, godz. 12:26 - Ewa Zięba