PROBLEMATYKA NAUKOWA:
 
ekologia krajobrazu, ekologia kopytnych
     

DATA UZYSKANIA STOPNIA NAUKOWEGO:
 
doktor – 2007 – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  
 

Strukturalno-funkcjonalna organizacja populacji argala tiańszańskiego (Ovis ammon karelini) na Centralnym Tian-Shaniu

promotor: prof. dr hab. M.R. Magomedov

   
magister – 2003 – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  
 

Korytarz ekologiczny doliny Bystrzycy na terenie miasta Lublina

promotor: prof. dr hab. inż. Stefan Kozłowski

     

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
 
Rewilding Europe – (lipiec 2014-do chwili obecnej) – special advisor
Katedra Ekologii Stosowanej – WBiNoŚ KUL (2013-do chwili obecnej) – adiunkt
Osetia Północna, Kaukaz (maj 2012) – wyprawa naukowa, studium wykonalności introdukcji żubra na północnym Kaukazie
Tadżykistan, Pamir (grudzień 2010) – ekspedycja naukowa, badania nad populacją agrala pamirskiego
Wirtualny Leksykon Przyrodniczy – (2009-do chwili obecnej) – opracowanie koncepcji i administrowanie stroną internetową
Katedra Ekologii Stosowanej – WMP KUL (2008-2013) – adiunkt
Katedra Ekologii Stosowanej – WMP KUL (2006-2008) – asystent naukowo-techniczny
Kirgizja, Tian-Shan – (maj, lipiec-sierpień 2004) – ekspedycje naukowe, badania nad populacją argala tiańszańskiego
Katedra Ekologii Krajobrazu – WMP KUL (2003-2006) – asystent naukowo-techniczny
   

PUBLIKACJE NAUKOWE:
     

Derwich A., Mróz I., Klich D. 2014. European beaver in Bieszczady National Park. In: I. Kruhlov, B. Prots [eds.] Conference Abstracts of the 3rd Forum Carpaticum 2014: Local Responses to Global Challenges, 16-18 September 2014, Lviv, Ukraine. Ivan Franko National University of Lviv. Lviv: 69.

Gielarek S., Klich D., Żukowska K. 2014. Zanieczyszczenie światłem, część I: Zanieczyszczenie nocnego nieba światłem – współczesny problem obszarów zurbanizowanych. W: J.R. Rak [red.] Antropogeniczne czynniki wpływu na środowisko przyrodnicze na przykładzie południowo-wschodniej Polski, wschodniej Słowacji i zachodniej Ukrainy. Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie. Brzozów: 141-160.

Gielarek S., Klich D., Żukowska K. 2014. Zanieczyszczenie światłem, część II: Funkcjonowanie organizmów żywych w warunkach fotozanieczyszczenia. W: J.R. Rak [red.] Antropogeniczne czynniki wpływu na środowisko przyrodnicze na przykładzie południowo-wschodniej Polski, wschodniej Słowacji i zachodniej Ukrainy. Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie. Brzozów: 161-180.

Klich D., Łopucki R. 2014. Wind farms may affect spatial distribution of terrestrial mammals  a case study in Beskid Niski Mts. (Northern Carpathians). In: I. Kruhlov, B. Prots [eds.] Conference Abstracts of the 3rd Forum Carpaticum 2014: Local Responses to Global Challenges, 16-18 September 2014, Lviv, Ukraine. Ivan Franko National University of Lviv. Lviv: 55-56.

Mróz I., Łopucki R., Orłowska B., Klich D. 2014. Are small mammals a vector of Mycobacterium bovis for European bison population in Bieszczady Mts? In: I. Kruhlov, B. Prots [eds.] Conference Abstracts of the 3rd Forum Carpaticum 2014: Local Responses to Global Challenges, 16-18 September 2014, Lviv, Ukraine. Ivan Franko National University of Lviv. Lviv: 70-71.

Gielarek S., Klich D. 2013. The consequences of land use changes in the Western Bieszczady Mts. in relation to land degradation. W: J.R. Rak [red.] Wybrane aspekty ochrony i kształtowania środowiska w Polsce, we wschodniej Słowacji i zachodniej Ukrainie. Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fasnachta w Brzozowie. Brzozów: 199-212.
Klich D., Gielarek S., Antosiewicz M. 2013. Land cover dynamics in western Bieszczady Mts between 19th and 20th century. Ekológia (Bratislava) 32(1): 95-103.
Klich D., Grudzień M. 2013. Selective use of forest habitat by Biłgoraj horses. Belgian Journal of Zoology 143(2): 95-105.
Klich D., Perzanowski K. 2013. Problemy restytucji żubra Bison bonasus na Kaukazie. Studia i Materiały CEPL w Rogowie 36(3): 19-28.
Artemiuk A., Klich D. 2012. Charakterystyka gniazdowania bociana czarnego Ciconia nigra w Parku Krajobrazowym "Lasy Janowskie". Sylwan 156(3): 225-232.
Klich D., Gielarek S. 2012. Dynamika zmian użytkowania ziemi i jej wpływ na powierzchnię leśną a teoria neomaltuzjanizmu na przykładzie Karpat. W: J.R. Rak [red.] Problemy ochrony przyrody, korzystania ze środowiska i promocji walorów turystycznych południowo-wschodniej Polski, wschodniej Słowacji i zachodniej Ukrainy. Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fasnachta w Brzozowie. Brzozów: 327-343.
Klich D., Perzanowski K. 2012. A chance for the restoration of wisents to Northern Caucasus? European Bison Conservation Newsletter 5: 57-66.
Skiwski M., Klich D. 2012. Wiosenne i letnie zgryzanie żeru pędowego przez konika polskiego w warunkach hodowli zagrodowej i otwartej w Bieszczadach. Sylwan 156(10): 792-800.
Gielarek S., Klich D., Antosiewicz M. 2011. Zmiany powierzchni leśnej w Bieszczadach Zachodnich w XIX i XX wieku. Sylwan 155(12): 835-842.
Gielarek S., Klich D., Antosiewicz M. 2011. Kierunki transformacji krajobrazu Bieszczad Zachodnich. W: J.R. Rak [red.] Środowisko przyrodnicze i walory turystyczne południowo-wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy. Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fasnachta w Brzozowie. Brzozów: 161-178.
Klich D. 2010. The project of free ranging konik horses in the Bieszczady Mountains. W: J.R. Rak [red.] Walory ekologiczne i turystyczne północnej części Euroregionu Karpackiego. Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie. Brzozów: 175-182.
Klich D., Magomedov M.R. 2010. Abundance, population structure and seasonally changing social organization of argali Ovis ammon karelini in West-Central Tian-Shan of Kyrgyzstan. Acta Theriologica 55(1): 27-34.
Klich D. 2009. Analiza uszkodzeń kory spowodowanych przez konika polskiego w warunkach zagrodowych w Bieszczadach. Roczniki Bieszczadzkie 17: 307-317.
Klich D., Deju R. 2009. Effects of a grazing system for a mountain pasture at Vanatori Neamt Nature Park. In: S. Cătănoiu, R. Deju, K. Perzanowski [eds.] Studies and Research in Vanatori Neamt Nature Park, vol. II. Vanatori Neamt Nature Park. Piatra Neamt: 68-72.
Klich D., Kowalczyk E., Wieleba A. 2009. A comparison of ground vegetation microstructure at selected sites in Chitele Region. In: S. Cătănoiu, R. Deju, K. Perzanowski [eds.] Studies and Research in Vanatori Neamt Nature Park, vol. II. Vanatori Neamt Nature Park. Piatra Neamt: 33-39.
Klich D., Majewska K., Cătănoiu S. 2009. Spatial structure of Vanatori Neamt Nature Park. In: S. Cătănoiu, R. Deju, K. Perzanowski [eds.] Studies and Research in Vanatori Neamt Nature Park, vol. II. Vanatori Neamt Nature Park. Piatra Neamt: 7-11.
Klich D., Pop A., Zagórska M. 2009. Influence of a pasture meter plate weight on the precision of vegetation assessments. In: S. Cătănoiu, R. Deju, K. Perzanowski [eds.] Studies and Research in Vanatori Neamt Nature Park, vol. II. Vanatori Neamt Nature Park. Piatra Neamt: 73-77.
Klich D. 2007. Does the visual delimitation of patches correspond to their functional differentiation? Ecological Questions 8: 73-76.
Perzanowski K., Klich D., Łopucki R., Mróz I., Niewinna M. [red.] 2007. Bioenergetyka ekologiczna. Koncepcje i zastosowania praktyczne. Werset. Lublin. 168 pp.
Fischer Z., Klich D. 2005. Horyzontalna heterogenność bioenergetyczna wybranego wycinka krajobrazu Bieszczad. W: D. Klich [red.] Zarys bioenergetycznej analizy struktury krajobrazu Bieszczad. Werset. Lublin: 94-96.
Klich D. [red.] 2005. Zarys bioenergetycznej analizy struktury krajobrazu Bieszczad. Werset. Lublin. 103 pp.
Klich D., Ożóg M., Woźniak N. 2005. Próba określenia struktury wycinka krajobrazu Bieszczad. W: D. Klich [red.] Zarys bioenergetycznej analizy struktury krajobrazu Bieszczad. Werset. Lublin: 11-22.
Magomedov M.R.D., Akhmedov E.G., Subbotin A.E., Yarovenko Yu.A., Klich D., Baidavlemov R.J. 2005. Chislennost i populacionnaia struktura arkharov (Ovia ammon L. 1758) v centralnoi Azii. Proceedings of The Institute of Biology, Ulan Bator 25: 146-153.
Magomedov M.R.D., Klich D., Yarovenko Y.A. 2005. Applicability of Conover's method for describing food assimilation in ungulates. Proceedings of The Institute of Biology, Ulan Bator 25: 154-159.
Yasulbutaeva I., Klich D. 2005. Uwagi o możliwości zastosowania różnych metod do określenia struktury troficznej bezkręgowców na przykładzie Bieszczad. W: D. Klich [red.] Zarys bioenergetycznej analizy struktury krajobrazu Bieszczad. Werset. Lublin: 52-58.
Klich. D. 2003. Próba charakterystyki korytarzy krajobrazowych w tundrze arktycznej spistbergeńskiej. W: Z. Fischer [red.] Zarys analizy struktury krajobrazu tundry arktycznej. WD Sandomierz. Lublin: 30-32.
Klich. D., Mikrut K., Ożóg M. 2003. Próba charakterystyki płatów krajobrazowych tundry arktycznej spistbergeńskiej. W: Z. Fischer [red.] Zarys analizy struktury krajobrazu tundry arktycznej. WD Sandomierz. Lublin: 24-29.
   
Wszystkie publikacje pracowników Katedry Ekologii Stosowanej od 2002 roku
     

KONFERENCJE NAUKOWE:
 

Derwich A., Mróz I., Klich D. 2014. European beaver in Bieszczady National Park. III Międzynarodowa Konferencja Forum Carpaticum Local Responses to Global Challenges. Ivan Franko National University of Lviv, UJ, 16-18 września, Lwów, Ukraina. Poster.

Klich D., Łopucki R. 2014. Wind farms may affect spatial distribution of terrestrial mammals  a case study in Beskid Niski Mts. (Northern Carpathians). III Międzynarodowa Konferencja Forum Carpaticum Local Responses to Global Challenges. Ivan Franko National University of Lviv, UJ, 16-18 września, Lwów, Ukraina. Referat.

Klich D., Łopucki R., Gielarek S. 2014. Farmy wiatrowe Podkarpacia i ich możliwy wpływ na zwierzęta naziemne. XV Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna Brzozów 2014 Walory przyrodnicze i turystyczne północnej części Euroregionu Karpackiego. 23-24 września, Brzozów. Referat.
Mróz I., Łopucki R., Orłowska B., Klich D. 2014. Are small mammals a vector of Mycobacterium bovis for European bison population in Bieszczady Mts? III Międzynarodowa Konferencja Forum Carpaticum Local Responses to Global Challenges. Ivan Franko National University of Lviv, UJ, 16-18 września, Lwów, Ukraina. Poster.

Gielarek S., Klich D., Żukowska K. 2013. Funkcjonowanie organizmów żywych w warunkach fotozanieczyszczenia. XIV Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna Brzozów 2013 Walory przyrodnicze, turystyczne i kulturowe północnej części Euroregionu Karpackiego. 23-24 września, Brzozów. Referat.

Gielarek S., Klich D., Żukowska K. 2013. Zanieczyszczenie nocnego nieba światłem – współczesny problem obszarów zurbanizowanych. XIV Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna Brzozów 2013 Walory przyrodnicze, turystyczne i kulturowe północnej części Euroregionu Karpackiego. 23-24 września, Brzozów. Referat.

Klich D., Perzanowski K. 2013. Problemy restytucji żubra na Kaukazie. IX Konferencja z cyklu „Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie” Metody Ochrony i Gospodarowania Populacjami Dzikich Zwierząt w Lasach. CEPL, 27-28 marca, Rogów. Poster.

Gielarek S., Klich D. 2012. Konsekwencje zmian użytkowania terenu w Bieszczadach Zachodnich w aspekcie degradacji gruntów. XIII Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna Brzozów 2012 Ekologiczne, sozologiczne i turystyczne aspekty zrównoważonego rozwoju regionów przygranicznych Polski, Słowacji i Ukrainy. 25-26 września, Brzozów. Referat.

Klich D., Perzanowski K. 2012. Żubry linii kaukasko-nizinnej na Kaukazie. X Międzynarodowa Konferencja Żubr w tradycji Rzeczypospolitej. SMŻ, 6-7 września, Kiermusy. Referat.

Klich D., Gielarek S. 2011. Dynamika zmian użytkowania ziemi i jej wpływ na powierzchnię leśną a teoria neomaltuzjanizmu na przykładzie Karpat. XII Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna Brzozów 2011 Człowiek a ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w Karpatach polskich, słowackich i ukraińskich. 28-29 września, Brzozów. Referat.

Gielarek S., Antosiewicz M., Klich D. 2010. Przekształcenia struktury krajobrazu Bieszczad Zachodnich. XI Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna Brzozów 2010 Walory ekologiczne, przyrodnicze, turystyczne i kulturowe Podkarpacia. 28-30 września, Brzozów. Referat.

Klich D., Artemiuk A. 2010. Wybiórczość siedliskowa bociana czarnego na przykładzie Parku Krajobrazowego "Lasy Janowskie". XI Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna Brzozów 2010 Walory ekologiczne, przyrodnicze, turystyczne i kulturowe Podkarpacia. 28-30 września, Brzozów. Referat.

Klich D. 2009. Konik polski w Bieszczadach – założenia projektu swobodnego wypasu koników. Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna Brzozów 2009 Walory ekologiczne i turystyczne w Euroregionie Karpackim. 8-9 października, Brzozów. Referat.

     

EKSPERTYZY:
     
Klich D., Perzanowski K. 2012. European Bison feasibility study in the Northern Caucasus Republic of North Ossetia-Alania. Characteristics of potential reintroduction sites for the species Studium wykonalności introdukcji żubra w Osetii Północnej-Alanii, ocena potencjalnych obszarów introdukcji – Raport sporządzony dla WWF Germany
Klich D., Perzanowski K. 2012. Feasibility study of free ranging horses in Slovakia - Studium wykonalności dla projektu wolno żyjących koni w warunkach rezerwatowych w Karpatach (Słowacja) – Raport sporządzony dla WOLF
Klich D., Magomedov M. 2011. Winter Survey of Marco Polo Sheep in the Eastern Pamirs in 2010 (Tajikistan) Ocena liczebności i struktury populacji argala pamirskiego w rejonie Hot Springs Hunting Camp – stan aktualny oraz trendy  Raport sporządzony dla Safari Club International
     

 

Autor: Daniel Klich
Ostatnia aktualizacja: 26.02.2015, godz. 11:13 - Sylwia Gielarek