Dr Ewa Sęk

Konsultacje:

 • Środa 11.00 - 12.00, Akademik żeński

dr_ewa_sekŻyciorys naukowy

urodzona 1.09.1960 r. w Stalowej Woli, ukończone Liceum Ekonomiczne w Stalowej Woli w latach 1975-1979, dyplom maturalny z tytułem technik ekonomista uzyskany w roku 1979. Praca dyplomowa „Organizacja przedsiębiorstw przemysłowych na przykładzie Huty Stalowa Wola" z oceną bdb. W latach 1981- 1983 ukończenie kursu choreograficznego z zakresu choreografii tańca ludowego, egzamin państwowy z oceną bdb i uzyskanie uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach artystycznych. W roku 1995 ukończenie studiów licencjackich na Wydziale Nauk Społecznych KUL Filia w Stalowej Woli, praca dyplomowa z oceną bdb na temat „Rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb na przykładzie Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice". W roku 1997 ukończenie studiów magisterskich na KUL, uzyskanie tytułu magistra pedagogiki o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, praca dyplomowa na ocenę bdb z wyróżnieniem na temat „Kształtowanie postaw patriotycznych w zespole pieśni i tańca na przykładzie Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice"". W latach 1998-2001 - trzyletni kurs studiów doktoranckich w Instytucie Pedagogiki KUL u Prof.dr hab. Teresy Kukołowicz, badania przeprowadzone w Nowym Jorku w zespołach polonijnych z zakresu postaw patriotycznych. W roku 2006 ukończenie studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu w zakresie wykorzystania funduszy Unii Europejskiej i uzyskanie tytułu specjalisty w tym zakresie. W 2007 ukończenie studiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie w Różomberku na Słowacji na kierunku Pedagogika, obrona pracy doktorskiej „Wychowanie młodzieży na przykładzie Katolickiego Domu Kultury „ARKA" im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach" i uzyskanie tytułu doktora nauk humanistycznych. Od roku 2005 podjęte studia w Instytucie Teologicznym w Sandomierzu.
Od 2006 roku praca w Instytucie Pedagogiki na Zamiejscowym Wydziale Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, w latach 2007-2010r praca w Katedrze Pedagogiki Katolickiej, od 2010 praca w Katedrze Pedagogiki Pastoralnej i Teologii Wychowania. Członek Akademickiej Rady Pedagogów Katolickich i Międzynarodowej Akademickiej Rady Pedagogów Katolickich w Rużomberku, twórczyni i dyrektor Katolickiego Domu Kultury "ARKA" im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach, działającego od 1996 roku.

 

Problematyka badawcza: 

Prowadzi badania z zakresu teologii wychowania, pedagogiki katolickiej, wpływu kultury katolickiej na wychowanie młodego pokolenia, obecność wartości w procesie kształcenia i wychowania, integracji środowisk poprzez kulturę, kształtowanie postaw patriotycznych, wychowanie przez sztukę, w szczególności przez taniec polski.

 

Działalność pedagogiczno-kulturowa:

- Twórczyni i dyrektor Katolickiego Domu Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach działającego od 1996 roku,

- twórczyni i dyrektor Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej Eutrapelia dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Diecezji Sandomierskiej od 1998 roku,

- twórczyni, dyrektor artystyczny i choreograf Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” od 1986 roku,

- uczestnik II Diecezjalnego Synodu Diecezji Sandomierskiej (1996 - 1999) i II Polskiego Synodu Plenarnego (1991 – 1999),

- członek Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej w Sandomierzu,

- członek Kapituły odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” od 2010 roku,

- reprezentant Parafii MB Szkaplerznej w Katolickim Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli od 2010 roku,

- członek Akademickiej Rady Pedagogów Katolickich i Międzynarodowej Akademickiej Rady Pedagogów Katolickich w Rużomberku od 2007 roku,

- członek Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN – KUL Jana Pawła II od 2010 roku,

- członek Rady Programowej Fundacji im. Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” od 2010 roku,

- inicjator i twórca Towarzystwa Przyjaciół Zespołu Pieśni i tańca „Racławice” od 1992 roku,

- członek i współzałożyciel Towarzystwa Rozwoju Wsi Racławice od 2011 roku,

- członek Polskiego Towarzystwa Teologicznego od 2011 roku.

 

Praca dydaktyczna w zakresie:

Teoretyczne podstawy wychowania, Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej, Warsztaty artystyczne, Seminarium licencjackie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, Pedagogika społeczna, Wstęp do kulturoznawstwa, Metodyka zajęć muzycznych i tanecznych, Wychowanie do życia w rodzinie, Pedagogika katolicka, Edukacja teatralna i teatroterapia w przedszkolu i szkole, Psychodrama jako metoda terapeutyczna.

 

Niektóre nagrody i tytuły:

- Zasłużony dla Miasta Stalowej Woli

- Odznaka za Zasługi dla Gminy i Miasta Nisko

- Nagroda Zarządu Województwa Podkarpackiego - Zasłużony dla Województwa   Podkarpackiego

- Zasłużony Działacz Kultury – tytuł nadany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

- Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” – przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wniosek Marszałka Województwa  Podkarpackiego

 

Działalność artystyczna i wychowawcza:

Ewa Sęk - twórca programów artystycznych wykonywanych przez dzieci i młodzież w wieku 4 – 30 lat. Taniec, śpiew, muzyka, słowo, światło, scenografia, kostiumy, efekty specjalne, połączenie ruchu, dźwięku, obrazu – to środki artystyczne traktowane jako nośniki przekazu treści nadawanych przez twórców i wykonawców a przeżywanych zarówno przez odbiorców jak i nadawców. Autorka nawiązuje do wartości zawartych w przekazach tradycyjnych i w oparciu o nie tworzy nowe formy. W szczególności wykorzystuje elementy kultury i natury rodzimej, odwołuje się do wartości uniwersalnych, ponadczasowych, ewangelicznych. Stara się ukazywać piękno, wydobywać je i podkreślać w korespondencji z dobrem i prawdą.

Programy tworzone przez kierowany przez twórczynię Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” wzbudzały zachwyt i wzruszenie zawartymi w nich treściami i wartościami podczas tysięcy prezentacji w ciągu ponad trzydziestu lat. Koncerty Zespołu wzbudzały aplauz w różnych stronach świata: Moskwie, Sankt Petersburgu, Jekaterinburgu na Uralu, na Litwie, Ukrainie, Węgrzech, w Belgii, Italii, Austrii, Niemczech, Kanadzie, Meksyku, Egipcie, Australii, Nowej Zelandii. Oglądali i oklaskiwali te programy podczas spotkań międzynarodowych także mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, Japonii, Gruzji, Grecji, Francji, Finlandii, Macedonii, Białorusi, Turcji, Izraela, Hiszpanii i wielu innych. Nawiązana współpraca od wielu lat owocuje rozwojem i identyfikacją tożsamości własnej uczestników tych spotkań.

Cechą charakterystyczną dla Zespołu jest łączenie koncertowych tourne z pielgrzymowaniem do miejsc świętych. Jedno z tych znamienitych miejsc był Watykan. Podczas jednej z takich wypraw w Castel Gandolfo odbył się koncert z audiencją u Ojca Świętego Jana Pawła II. To godzinne spotkanie w szczególny sposób wywarło wpływ na dalszy kierunek pracy i rozwoju Zespołu. Jednym z jego owoców jest realizowany dla młodzieży Festiwal Kultury Chrześcijańskiej Eutrapelia, którego „Racławice” są animatorem.

 

Publikacje i konferencje:

Rok 1998

Artykuły naukowe:

1.      T. Ożóg, E. Sęk, Rozwój postaw patriotycznych dzieci i młodzieży na przykładzie członków Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”, Roczniki Nauk Społecznych, Tom XXVI, zeszyt 2, Lublin 1998, s. 165-178.

 

Opracowanie źródeł, wydawnictwa zwarte:

Rok 1999

1. E. Sęk (red.), Który, jak Chrystus, kochasz wszystkie dzieci. Racławice - Sandomierz 1999.

Rok 2001

2. E. Sęk (red.), Kultura ludzka z kultu Boga. Racławice - Nisko - Stalowa Wola 2001.

Rok 2005

3. E. Sęk (red.), Tu jest nasz dom, XX lat Zespołu Pieśni i Tańca Racławice. Racławice - Nisko 2005.

Rok 2006

Artykuły naukowe:

2. Sęk E., Zagadnienie patriotyzmu i znaczenie ojczyzny w kształtowaniu postawy patriotycznej, [w:] Widzieć, oceniać, działać. (red.) J. Zimny, Stalowa Wola  –   Ružemberok 2006, s.121-138.

3. Sęk E., Koncepcja wychowawcza i formy jej realizacji, [w:] Aktualne wyzwania dla nauk   społecznych. (red.) J. Zimny, Ružemberok – Kijów – Sandomierz 2006, s. 259-276.

4. Sęk E., O kulturze chrześcijańskiej, (referat wygłoszony w listopadzie 2006), [w:] Biuletyn poświęcony życiu i działalności ks. Infułata Marcina Popiela, nr 01, (red.) ks. K. Mikulski, Materiały z I sympozjum poświeconego osobie wieloletniego duszpasterza Parafii w Szewnie. Ks. Marcina Popiel., Szewna, marzec 2008, s.21-31.

Rok 2007 

Publikacje - opracowania źródeł, wydawnictwa zwarte:

4. Sęk E., (red.) Błogosławiony czas, Racławice – Nisko – Sandomierz 2006.

5. Sęk E., (red.) Kocham Polskę, Racławice 2007.

6. Sęk E., (red.) Festiwal Kultury Chrześcijańskiej EUTRAPELIA 1998 - 2007, Racławice 2007.

 

Artykuły naukowe:

W wydawnictwie zbiorowym:

5. Sęk E., Iść za głosem bliskim, Studia Sandomierskie nr 14 z 2-4, (2007), Sandomierz 2007, s.459-462.

6. Sęk E., Cywilizacja i kultura. Gry RPG. Trucizna pod szyldem twórczej wyobraźni, [w:] Cywilizacja i kultura. Współczesne problemy. (red.) J. Zimny, Sandomierz 2007, s. 383-396.

10. Sęk E., Dlaczego katolicki a nie „normalny"?, [w:] Wokół pedagogiki katolickiej. (red.) J. Zimny, Stalowa Wola - Sandomierz 2007, s.65-70.

11. Sęk E., Czynniki kształtowania postaw patriotycznych, [w:] Pedagogia na dziś (red.) J. Zimny, Stalowa Wola - Ružemberok 2007, s. 67-87.

12. Sęk E., Wychowawcy na XXI wiek - mistrz i uczeń, [w:] Pedagogia na dziś. (red.) J. Zimny, Stalowa Wola - Ružemberok 2007, s. 215-225.

13. Sęk E., O wychowaniu do patriotyzmu, [w:] Szkolnictwo katolickie w myśli Kościoła. (red.) J. Zimny, Stalowa Wola 2007, s. 230-233.

14. Sęk E., Bóg pragnie miłości człowieka, [w:] Szkolnictwo katolickie w myśli Kościoła. (red.) J. Zimny, Stalowa Wola 2007, s.147-154.

15. Sęk E., Kultura chrześcijańska źródłem wychowania, [w:] Szkolnictwo Katolickie w myśli Kościoła. (red.) J. Zimny, Stalowa Wola 2007, s. 90-103.

 

 

Uczestnictwo w konferencjach naukowych, seminariach, posiedzeniach:

 

a). międzynarodowych:

 

24 – 26.10.2007. – udział w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Praktycznej zorganizowany przez Uniwersytet Narodowy w Chmielnickim na Ukrainie - Zawodowe uwarunkowania osobowości – problemy i perspektywy. Wygłoszony referat W poszukiwaniu własnej tożsamości.

 

 

b). krajowych o zasięgu międzynarodowym:

 

16 – 18.11.2007 r. – udział w Międzynarodowej Konferencji  - Budujcie cywilizację miłości - organizowanej przez Katedrę Pedagogiki Ogólnej Wydziału ZNoS KUL w Stalowej Woli – referat wygłoszony Miłość Ojczyzny w wychowaniu integralnym.

 

12.12.2007. – udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej – Edukacja zdrowotna w naukach medycznych i społecznych - organizowany przez Wydział ZNoS KUL w Stalowej Woli – wygłoszony referat nt. Profilaktyka zdrowotna przez taniec na przykładzie Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”.

 

 

c). krajowych:

 

- 19 marca 2007 roku w 30 rocznicę wydania przez Kongregację Wychowania Katolickiego dokumentu "La Scuola Cattolica" została zorganizowana przez Katedrę Pedagogiki Katolickiej konferencja naukowa - "Szkolnictwo katolickie w myśli Kościoła" – udział.

 

- 29.12.2007. Stalowa Wola.  Szanse rozwoju Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli poprzez różne wymiary działalności nowoutworzonej Fundacji „Campus”.

 

Udział w spotkaniach naukowych; wyjazdy naukowe krajowe i zagraniczne:

 

- 15.10.2007 - Sesja Naukowa – Biskup Solidarności Edward M. Frankowski – Wydział ZNoS KUL w Stalowej Woli - udział.

 

- Udział w posiedzeniu Międzynarodowej Akademickiej Rady Pedagogów Katolickich – Ružemberok, Uniwersytet Katolicki, Słowacja.

 

Pozostałe wyniki badań naukowych:

 

poradniki zawodowe, skrypty dydaktyczne

----------------------------------------------------------------------------------------

Sęk E., (red.) Polska tańcząca. Poradnik dla nauczycieli, Racławice 2007.

 

redagowanie  artykułów w czasopiśmie  naukowym

----------------------------------------------------------------------------------------

Pedagogika Katolicka – półrocznik – czasopismo Katedry Pedagogiki Katolickiej KUL Jana Pawła II w Stalowej Woli – członek Redakcji

 

Rok 2008

Artykuły naukowe:

16. Sęk E., Wychowanie młodzieży przez kulturę w duchu Jana Pawła II, [w:] Wartość autorytetu w procesie pedagogicznym. (red.) J. Zimny, Sandomierz – Ružomberok 2008, s. 329-358.

17. Sęk E., Wychowanie jako prawo i obowiązek w nauczaniu Kościoła Katolickiego a wybrana współczesna forma realizacji tej nauki – Katolicki Dom Kultury „Arka”.  Materiały pokonferencyjne z Międzynarodowej Konferencji Naukowo - Praktycznej zorganizowanej przez Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny w Winnicy na Ukrainie  21. 05. – 23. 05. 2008., Kijów – Winnica 2008, s.237-244.

 

18. Sęk E., Profilaktyka zdrowotna przez taniec na przykładzie Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”, [w:] Edukacja zdrowotna w naukach medycznych i społecznych cz. I, (red.) Teresa Bernadetta Kulik, Barbara Wolny, Anna Pacian, Stalowa Wola 2008, s.419-437.

 

19. Sęk E., Misja wychowawcza w pedagogice katolickiej, [w:] W kierunku pedagogiki katolickiej. (red.) J. Zimny, Stalowa Wola 2008, s.209-226.

 

20. Sęk E., Asystencja wychowawcy: sygnały współczesnych wyzwań, [w:] Pedagogika katolicka Nr 3, (red.) J. Zimny, Stalowa Wola 2008, s.181-188.

 

Recenzje:

Sęk E., Recenzja pracy doktorskiej Ks. Romana Jańca, „Katolicki model wychowania młodego człowieka w rodzinie w nauczaniu Jana Pawła II”, Pedagogika Katolicka nr 2, Czasopismo Katedry Pedagogiki Katolickiej WZNoS KUL w Stalowej Woli,  Stalowa Wola 2008, s.300-301.

 

Uczestnictwo w konferencjach naukowych, seminariach, posiedzeniach:

 

a). międzynarodowych:

 

21.05. – 23.05.2008 – Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Praktyczna zorganizowana przez Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny w Winnicy na Ukrainie – Wygłoszony referat Wychowanie jako prawo i obowiązek w nauczaniu Kościoła Katolickiego a wybrana współczesna forma realizacji tej nauki – Katolicki Dom Kultury „Arka”.

                                                                          

b). krajowych o zasięgu międzynarodowym:

 

- 14.02.2008 r. Sandomierz. III Sandomierskie Dni Cyrylometodiańskie, w tym międzynarodowa sesja naukowa, „Ku nowemu społeczeństwu. Kościół dla Europy Środkowo-Wschodniej” - uczestnik.

 

- 17.04.2008 – III Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Praktyczna „Pomoc dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej: osiągnięcia, problemy, perspektywy” –  WZNoS KUL Jana Pawła II w Stalowej Woli, udział.

 

 - 14.05.2008r. -  Międzynarodowa Konferencja „Założenia kształceniowe i wychowawcze w pedagogice katolickiej jako nowej formie propozycji edukacyjnej” zorganizowana przez Katedrę Pedagogiki Katolickiej Instytutu Pedagogiki WZNoS KUL w Stalowej Woli, Instytut Teologiczny w Sandomierzu, oddział sandomierski Polskiego Towarzystwa Teologicznego – udział – artykuł Misja wychowawcza w pedagogice katolickiej.

 

c). krajowych:

 

- 9.04.2008. – VI Rejonowa Konferencja Naukowa z promocji zdrowia  organizowana przez Rejonowy Zespół Wspierający Szkoły Promujące Zdrowie w Tarnobrzegu – wygłoszony referat Taniec ścieżką do zdrowia – prezentacja multimedialna.

 

 

Działalność społeczno-akademicka

 

Wspólnie ze studentami III roku Pedagogiki przygotowanie programów artystycznych:

- „Ojciec Święty Jan Paweł II wychowawca młodzieży” zaprezentowany w Katolickim Domu Kultury „ARKA” w marcu 2008r

-  „Betlejem 2008” na okazję Opłatka Wydziałów KUL w Stalowej Woli. W widowisku wzięło udział ponad 60 osób. Program przygotowano przy współpracy z Zespołem Pieśni i Tańca „Racławice”, Państwową Szkołą Muzyczną w Stalowej Woli, Miejskim Domem Kultury w Stalowej Woli, Spółdzielczym Domem Kultury w Stalowej Woli. Całość  przedsięwzięcia dokonywała się przy ścisłej współpracy z Duszpasterstwem Akademickim.

- Wystawa – Artystyczne rękodzieło ludowe

- Wspólnie ze studentami III roku pedagogiki przygotowanie w styczniu 2009 roku Wystawy Strojów Polskich – na zakończenie warsztatów artystycznych prowadzonych w roku akademickim 2008 – 2009, stroje skompletowane przy współpracy z Katolickim Domem Kultury „ARKA” i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Pysznicy a także kuratorem Wystawy artystą plastykiem Józefem Sroką i Spółdzielczym Domem Kultury w Stalowej Woli.

 

Rok 2009

Monografie naukowe:

1. Sęk E., Wychowanie młodzieży na przykładzie Katolickiego Domu Kultury „Arka” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach, KUL WZNoS Stalowa Wola, Drukarnia Diecezjalna w Sandomierzu, Stalowa Wola, 2009.

 

Artykuły naukowe:

21. Sęk. E., Wychowanie przez twórczość w czasie wolnym na przykładzie Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”, [w:] Czas wolny. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość, (red.) J. Daszykowska, R. Pelczar, KUL WZNoS, Drukarnia Diecezjalna w Sandomierzu, Stalowa Wola 2009, s. 145-152.

22. Sęk E., Określenie tożsamości Polaków jako wyzwanie wobec współczesnych zjawisk kulturowych, „Pedagogika Katolicka” 2009, nr 4, s. 158-168.

23. Sęk E., Wychowanie katolickie wobec współczesnych wyzwań. Zamyślenia., „Pedagogika Katolicka” 2009, nr 5, s. 234-241.

24. Sęk E., Taniec w procesie poznawczym człowieka, [w:] Informacyjno-telekomunikacyjne technologie we współczesnej oświacie: doświadczenia, problemy, perspektywy, Zbiór naukowych prac Cz. 1, Wyd. Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Akademia Pedagogicznych Nauk Ukrainy, Lwowski Narodowy Uniwersytet, Lwów 2009, s. 109.

25. Sęk E., Kobieta w tańcu polskim – implikacje jej statusu społecznego, [w:] Materiały V Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej, Wyd. Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Akademia Pedagogicznych Nauk Ukrainy, Chmielnicki Narodowy Uniwersytet, Chmielnicki 2009, s. 126.

 

Uczestnictwo w konferencjach naukowych, seminariach, posiedzeniach:

 

a). międzynarodowych:

Sęk E., - udział w II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej nt. Informacyjno-telekomunikacyjno technologie we współczesnej oświacie, doświadczenia, problemy, perspektywy, Lwów, 5-6 października 2009,  wygłoszony referat Taniec w procesie poznawczym człowieka.

Sęk E., - udział w V Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej nt. Zawodowe założenia osobowości, problemy i perspektywy, Chmielnicki, 22-24 października 2009,  wygłoszony referat Kobieta w tańcu polskim – implikacje jej statusu społecznego.

 

b). krajowych o zasięgu międzynarodowym:

Sęk E., - udział w Międzynarodowym Seminarium Naukowym nt. Styl i jakość życia współczesnego człowieka, Stalowa Wola, 7 maja 2009,  wygłoszony referat Określenie własnej tożsamości Polaków jako wyzwanie wobec współczesnych zjawisk kulturowych.

 

c). krajowych:

Sęk E., Udział w Konferencji Naukowej nt. Kobieta we współczesnym społeczeństwie, Stalowa Wola, 23 kwietnia 2009, wygłoszony referat Kobieta w tańcu polskim – implikacje jej statusu społecznego.

 

Członek redakcji:

Sęk E., (red.), Pedagogika Katolicka, nr 4, nr 5,  Wyd. Katedra Pedagogiki Katolickiej WZNoS w Stalowej Woli KUL Jana Pawła II w Lublinie, Stalowa Wola 2009.

 

Rok 2010

Artykuły naukowe:

26. Sęk E., Urszula Ledóchowska – wzór wychowawczyni na trudne dziś, [w:] Pedagogika Katolicka Nr 6, 3/2009, (red.) J. Zimny, Wyd. Katedra Pedagogiki Katolickiej WZNoS KUL, Stalowa Wola 2010, s. 364.

27. Sęk E., Wartość tańca ludowego w procesie przemian społeczno-kulturowych a w szczególności w kształtowaniu postaw patriotycznych młodzieży [w:] Rodzina Wartość Przemiany, (red.) M. E. Ruszel, Wyd. Fundacja Uniwersytecka, Stalowa Wola 2010, s. 115-131.

 

Uczestnictwo w konferencjach naukowych, seminariach, posiedzeniach:

 

a). międzynarodowych:

 

Sęk E., 24.03.2010. Stalowa Wola - udział w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej pod hasłem: „Budujcie cywilizację miłości”. nt. „Autokreacja jako cel działalności edukacyjnej w perspektywie przemian cywilizacyjnych i kulturowych”, wygłoszony referat Krok po kroku – taniec polski ścieżką do twórczości stawania się kimś.

 

Sęk E., 16.11.2010. Stalowa Wola – udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Wartości w rodzinie w procesie przemian społeczno-gospodarczych, wygłoszony referat Wartość tańca ludowego w procesie przemian społeczno-kulturowych a w szczególności w kształtowaniu postaw patriotycznych młodzieży.

 

Sęk E., 23. 04.2010. Sandomierz, Instytut Teologiczny – udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej z Wystawą „Sandomierskie spotkania z Biblią w Roku Kapłańskim

 

b). krajowych:

 

Sęk E., 24. 04. 2010. Kraków, Klasztor OO. Franciszkanów - Udział w Sympozjum poświęconym duchowości Św. Urszuli Ledóchowskiej

 

Rok 2011

Artykuły naukowe:

 1. Sęk E., Wychowanie do piękna w perspektywie myśli i życia Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Zbiór artykułów IX Międzynarodowej Konferencji Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych w Kijowie, Wydział Pedagogiki Estetyki i Etyki, Kijów 2011, s. 87 – 96.
 2. Sęk E., U Źródła – Rozmowa z pomysłodawcą Filii KUL w Stalowej Woli i twórcą ośrodka KUL w tym mieście Jego Ekscelencją Księdzem Biskupem Edwardem  Frankowskim z okazji 30 – lecia Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych  KUL Jana Pawła II w Lublinie, Instytut Pedagogiki 2004-2011 w służbie Kościołowi, Ojczyźnie i Rodzinie, (red.) Edmund Juśko, Barbara Wolny, Stalowa Wola – Tarnów  2011.

 

Uczestnictwo w konferencjach naukowych, seminariach, posiedzeniach:

 

a). międzynarodowych:

 

Sęk E., 4-6. 04.2011. Lublin, Instytut Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych – udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej z okazji 30-lecia reaktywacji Instytutu Pedagogiki KUL Jana Pawła II – Pedagogiczna wielowymiarowość rozwoju – jednostka – przestrzeń społeczna - instytucja

 

Sęk E., 11.05.2011. Sandomierz, Instytut Teologiczny – udział w Międzynarodowym Sympozjum Naukowym „Biblijne modele wychowania odpowiedzią na kryzysy pedagogicznej ery ponowoczesnej” – III Ogólnopolski Tydzień Biblijny

 

Przynależność do polskiej organizacji zrzeszającej naukowców:

Zespół Pedagogiki Chrześcijańskiej KNP PAN, WNS KUL Jana Pawła II w Lublinie.

 

Inne:

Animacja naukowo-praktyczna w ramach prowadzonej od 1996 roku działalności Katolickiego Domu Kultury „ARKA” w Racławicach organizującego Festiwal Kultury Chrześcijańskiej EUTRAPELIA dla młodzieży i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, podczas którego wygłaszanych jest w każdym roku (od 1998) ponad trzydzieści referatów o charakterze pedagogicznym przez dr Ewę Sęk – dyrektora Festiwalu.

 

Prowadzenie współpracy z Katolickim Domem Kultury „ARKA”, w którym studenci pedagogiki mogą odbywać praktyki i staże studenckie, a także jako wolontariusze uczestniczyć w prowadzonej działalności kulturalno-wychowawczej umożliwiającej nabywanie doświadczeń pedagogicznych.

 

Prowadzenie współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi Diecezji Sandomierskiej, pozwalającej na przenikanie koncepcji wychowania opartego na gruncie pedagogiki katolickiej.

 

Współpraca z innymi instytucjami/stowarzyszeniami:

1.      Katolicki Dom Kultury „ARKA” im. Św. Jadwigi Królowej w Racławicach – Festiwal Kultury Chrześcijańskiej Eutrapelia – prelekcje i panele dyskusyjne, projekty artystyczno-wychowawcze,

 1. 52 szkoły ponadgimnazjalne województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubelskiego – prelekcje, panele dyskusyjne, konferencje,
 2. Towarzystwo Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” – badania naukowe i przedsięwzięcia artystyczno-wychowawcze,
 3. Fundacja „Serce bez granic” im. Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego w Majdanie Królewskim – członek Rady Programowej, konferencje, doradztwo,
 4. Instytut Teologiczny w Sandomierzu – konferencje, badania naukowe,
 5. Instytut Pamięci Narodowej – Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Rzeszowie,
 6. Zarząd Światowego Kongresu Kresowian,
 7. Kluby Inteligencji Katolickiej w Tarnobrzegu, Przemyślu,
 8. Domy, centra i ośrodki kultury w kraju i za granicą (Rosja – Moskwa, Sankt Petersburg, Jekaterinburg, Litwa, Ukraina, Słowacja, Węgry, Niemcy, Belgia, Hiszpania, Meksyk, Kanada, Stany Zjednoczone, Australia, Finlandia, …),
 9. Parafie Diecezji Sandomierskiej, Przemyskiej, Siedleckiej i innych,
 10. Polskie Towarzystwo Teologiczne.

Podróże:

W ramach szeroko prowadzonej współpracy z ośrodkami kultury, pielgrzymkami i turystyką  Ewa Sęk odwiedziła ponad trzydzieści krajów na kilku kontynentach, niektóre z nich wielokrotnie. Należą do nich: Algieria, Australia, Austria, Autonomia Palestyńska, Belgia, Białoruś, Chiny (Hong Kong), Chorwacja, Czechy, Dominikana, Egipt, Francja, Grecja (w tym Kreta, Santorini), Holandia, Hiszpania (w tym Baleary: Majorka, Ibiza, Wyspy Kanaryjskie: Teneryfa, Gomera), Izrael, Jordania, Kanada, Litwa, Maroko, Meksyk, Niemcy, Nowa Zelandia, Rosja, Słowacja,  Stany Zjednoczone, Tunezja, Turcja, Ukraina, Watykan, Węgry, Włochy. Ponadto, w ramach współpracy kulturalnej utrzymywała kontakt także z innymi krajami przyjmując delegacje lub wymieniając korespondencję. Są to m. in.: Estonia, Finlandia, Gruzja, Hiszpania, Irlandia, Łotwa, Mołdawia, Wielka Brytania.

 

Twórczość:

Ewa Sęk jest autorką wielu scenariuszy do widowisk scenicznych opartych na różnorodnych środkach wyrazu, głównie tańca, muzyki, wokalu, słowa. Jest autorką wielu tekstów utworów śpiewanych przez dzieci i młodzież. Pisze także teksty poetyckie.

 

Promotorstwo prac licencjackich:

1. Animacja kultury jako czynnik wychowania dzieci i młodzieży w czasie wolnym na przykładzie Katolickiego Domu Kultury "ARKA" w Racławicach.
Sokal Ewa (104872) - 2008-06-19 - Praca licencjacka – promotor

 

2. Autorytet nauczyciela w opinii młodzieży licealnej na przykładzie uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli. Szewc Ewelina (104876) - 2008-06-19 - Praca licencjacka – promotor

 

3. Autorytet rodziców w świadomości młodzieży licealnej na przykładzie klas maturalnych w Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Nowej Sarzynie.
Olszówka Barbara (104850) - 2008-06-19 - Praca licencjacka – promotor

 

4. Efektywość pracy opiekuńczo - wychowawczej świetlicy środowiskowej na przykładzie Świetlicy Środowiskowo - Profilaktycznej w Nisku.
Bajek Agnieszka (104800) - 2008-06-19 - Praca licencjacka – promotor

 

5. Formy i metody pracy pedagoga szkolnego z uczniami szkół ponadgimnazjalnych na przykładzie Zespołu Szkół nr 1 w Stalowej Woli.
Mach Dominika (104844) - 2008-06-19 - Praca licencjacka – promotor

 

6. Hierarchia wartości u studentów pedagogiki na przykładzie studentów III roku pedagogiki Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Wargacka Agnieszka (104886) - 2008-06-19 - Praca licencjacka – promotor

 

7. Metody wychowania stosowane we współczesnej szkole wiejskiej ( na przykładzie Publicznego Gimnazjum w Stanach). Kruk Magdalena (104837) - 2008-06-19 - Praca licencjacka – promotor

 

8. Ocena roli rodziny jako środowiska opiekuńczo - wychowawczego dokonywana przez młodzież Liceum Ogólnokształcącego imienia Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli. Zielińska Justyna (87358) - 2010-06-22 - Praca licencjacka – promotor

 

9. Opiekuńczo - wychowawcza funkcja bursy na przykładzie Bursy Międzyszkolnej w Stalowej Woli. Bodnar Edyta (104808) - 2008-06-19 - Praca licencjacka – promotor

 

10. Przyczyny trudności wychowawczych na przykładzie uczniów klas 5 i 6 Publicznej Szkoły Podstawowej w Hucisku i Publicznej Szkoły Podstawowej w Harasiukach. Szpyt Jolanta (104879) - 2008-06-19 - Praca licencjacka – promotor

 

11. Przemiany w oświacie, a rola i oczekiwania nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Stalowej Woli.
Czajka Agnieszka (87263) - 2010-06-22 - Praca licencjacka – promotor

 

12. Rodzina i małżeństwo jako wartość w świadomości studentów pedagogiki na przykładzie studentów Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli.
Idec Justyna (104824) - 2008-06-19 - Praca licencjacka – promotor

 

13. Rola animatora kultury w procesie wychowania na przykładzie Zespołu Szkół Pieśni i Tańca "Racławice". Bujniak Renata (87257) - 2010-06-22 - Praca licencjacka – promotor

 

14. Rola rodziców w wychowaniu katolickim dzieci na przykładzie Oazy Rodzin przy Parafii Św. Floriana w Stalowej Woli. Szkutnik Sylwia (104877) - 2008-06-19 - Praca licencjacka – promotor

 

15. Rozwijanie uzdolnień muzycznych a system wartości dzieci i młodzieży na przykładzie uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia imienia I.J. Paderewskiego w Stalowej Woli. Stańko Anna (87342) - 2010-06-22 - Praca licencjacka – promotor

 

16. Sposoby spędzania wolnego czasu w odniesieniu do hierarchii wartości na przykładzie studentów Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli.
Wesołowska Stefania (87356) - 2010-06-22 - Praca licencjacka – promotor

 

17. Stosunek studentów pedagogiki III roku do wartości patriotycznych na przykładzie Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli. Kopeć Renata (104831) - 2008-06-19 - Praca licencjacka – promotor

 

18. Uczniowie Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Zbydniowie jako ofiary i sprawcy agresji wśród młodzieży. Mierzwa Magdalena (104847) - 2008-06-19 - Praca licencjacka – promotor

19. Wartości zawarte w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim jako drogowskazy w procesie wychowania. Stępień Paulina (87346) - 2010-06-22 - Praca licencjacka – promotor

 

20. Wpływ agresji wśród uczniów klas piątych na ich zachowanie oraz rozwój emocjonalny i społeczny na przykładzie uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli. Tofil Ewelina (104885) - 2008-06-19 - Praca licencjacka – promotor

 

21. Wpływ autorytetu nauczyciela na wybór wartości dokonywany przez młodzież Zespołu Szkół nr 1 imienia Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli. Słysz Karolina (87340) - 2010-06-22 - Praca licencjacka – promotor

 

22. Wpływ autorytetu rodziny na rozwój dziecka na przykładzie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Stalowej Woli.
Dworniczak Anna (87267) - 2010-06-22 - Praca licencjacka – promotor

 

23. Wpływ grupy rówieśniczej na poczucie bezpieczeństwa uczniów na przykładzie uczniów z Zespołu Szkół nr 1 w Stalowej Woli.
Ludian Barbara (104841) - 2008-06-19 - Praca licencjacka – promotor

 

24. Wpływ Internetu i gier komputerowych na kontakty interpersonalne u uczniów klas szóstych na przykładzie uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Stalowej Woli. Łyduch Agata (104843) - 2008-06-19 - Praca licencjacka – promotor

 

25. Wpływ rodziny na rozwój kulturowy dziecka na przykładzie uczestników Zespołu Pieśni i Tańca "Racławice". Wrzołek Ewelina (104891) - 2008-06-19 - Praca licencjacka – promotor

 

26. Wpływ samooceny uczniów na ich aktywność w zajęciach pozalekcyjnych na przykładzie uczniów Zespołu Szkół w Krzeszowie. Gaweł Beata (87273) - 2010-06-22 - Praca licencjacka – promotor

 

27. Wpływ wartości chrześcijańskich na wychowanie współczesnego człowieka na przykładzie mieszkańców Stalowej Woli. Brodowska Izabela (87256) - 2010-06-22 - Praca licencjacka – promotor

 

28. Współpraca przedstawicieli samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi na rzecz wychowania dzieci i młodzieży na przykładzie gminy Zaleszany. Idec Lucjan (104825) - 2008-06-19 - Praca licencjacka – promotor

 

29. Zagospodarowanie czasu wolnego u młodzieży licealnej a jej rozwój kulturowy na przykładzie Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Stalowej Woli.
Zaręba Iwona (104892) - 2008-06-19 - Praca licencjacka – promotor

 

30. Zjawisko stresu i jego uwarunkowania a formy i metody profilaktyki pedagogicznej wśród uczniów w okresie adolescencji ( na podstawie badań przeprowadzonych wśród uczniów w Gimnazjum nr 2 w Tomaszowie Lubelskim). Zwolak Błażej (104893) - 2008-06-19 - Praca licencjacka - promotor

 

Recenzowanie prac licencjackich:

1. Analiza porównawcza wpływu zajęć pozalekcyjnych na rozwój dziecka w wieku wczesnoszkolnym w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 6 w Mielcu oraz Szkole Podstawowej w Dobryninie, Krzak Agnieszka (113075) - 2010-09-23 - Praca licencjacka – recenzent

 

2. Aspiracje i plany życiowe wychowanków z domu dziecka na przykładzie Domu Dziecka "Nasz Dom Dzieciątka Jezus" w Rudniku nad Sanem.
Soja Renata (109485) - 2009-06-15 - Praca licencjacka – recenzent

 

3. Aspiracje życiowe uczniów zdrowych i niepełnosprawnych - badania porównawcze w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Stalowej Woli ,Bakalarczyk Wioleta (109405) - 2009-06-15 - Praca licencjacka – recenzent

 

4. Autorytet nauczyciela w opinii uczniów szkoły podstawowej i szkoły licealnej w Stalowej Woli, Wójcik Anna (109502) - 2009-06-15 - Praca licencjacka – recenzent

 

5. Doświadczenie przemocy przez młodzież w środowisku szkolnym w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Adama Mickiewicza w Radymnie. Czyż Maria (109423) - 2009-06-15 - Praca licencjacka – recenzent

 

6. Dziecko jako ofiara przemocy w rodzinie na podstawie badań przeprowadzonych w Domu Dziecka w Stalowej Woli.
Nieradka Anna (109468) - 2009-06-15 - Praca licencjacka – recenzent

 

7. Ekspresja plastyczna dzieci przedszkolnych w oparciu o wybrane utwory Juliana Tuwima, Chmielowiec Edyta (112145) - 2009-06-15 - Praca licencjacka – recenzent

 

8. Formy buntu w okresie dojrzewania na podstawie badań w gimnazjum w Grębowie. Piwowar Justyna (109497) - 2009-06-15 - Praca licencjacka – recenzent

 

9. Formy opieki i terapii w ośrodku wsparcia na przykładzie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokołowie Młp. Walicka Barbara (112138) - 2009-06-15 - Praca licencjacka – recenzent

 

10. Formy organizacji spędzania czasu wolnego w Domu Kultury w Pysznicy
Żywczak Barbara (112187) - 2009-06-15 - Praca licencjacka – recenzent

 

11. Formy spędzania czasu wolnego młodzieży w Publicznym Gimnazjum w Jastkowicach. Krysa Ewelina (109450) - 2009-06-15 - Praca licencjacka – recenzent

 

12. Formy spędzania czasu wolnego przez wychowanków Domu Dziecka w Rudniku nad Sanem Magolan Dorota (112168) - 2009-06-15 - Praca licencjacka – recenzent

 

13. Formy terapii zajęciowej z osobami niepełnosprawnymi w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej Kudyba Elżbieta (112166) - 2009-06-15 - Praca licencjacka – recenzent

 

14. Funkcja kar w wychowaniu rodzinnym na przykładzie badań retrospektywnych przeprowadzonych wśród studentów Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli.
Kosmacińska Małgorzata (112165) - 2009-06-15 - Praca licencjacka – recenzent

 

15. Funkcjonowanie rodzin samotnych matek w gminie Grodzisko Dolne na podstawie metody indywidualnego przypadku. Majkut Katarzyna (109458) - 2009-06-15 - Praca licencjacka – recenzent

 

16. Funkcjonowanie społeczne dziecka z rodziny niepełnej na skutek długotrwałego wyjazdu rodziców na podstawie badania przeprowadzonego w Gimnazjum nr 1 w Bojanowie Konefał Martyna (87375) - 2010-06-22 - Praca licencjacka – recenzent

 

17. Funkcjonowanie Wioski Dziecięcej SOS w Kraśniku jako rodziny zastępczej Rubaszko Dorota (87389) - 2010-09-23 - Praca licencjacka – recenzent

 

18. Konflikty dzieci sześcioletnich w zabawie i próby ich rozwiązywania w Publicznym Przedszkolu w Lipie Kuziora Katarzyna (113068) - 2010-06-22 - Praca licencjacka – recenzent

 

19. Narkomania w percepcji uczniów Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Stalowej Woli Pajura Zofia (114082) - 2010-09-23 - Praca licencjacka – recenzent

 

20. Obraz rodziny u młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym na podstawie badań przeprowadzonych w Domu Dziecka w Stalowej Woli
Jocek Maria (113061) - 2010-06-22 - Praca licencjacka – recenzent

 

21. Oglądanie telewizji jako forma spędzania czasu wolnego uczniów klas V, VI Szkoły Podstawowej nr 1 w Żołyni. Dyrda Monika (109426) - 2009-06-15 - Praca licencjacka – recenzent

 

22. Opieka i wychowanie dziecka z autyzmem wczesnodziecięcym na podstawie indywidualnego przypadku Biernat Cecylia (112144) - 2009-06-15 - Praca licencjacka – recenzent

 

23. Opieka i wychowanie w rodzinie pełnej na podstawie badań przeprowadzonych w Woli Dereźniańskiej. Różańska Małgorzata (109480) - 2009-06-15 - Praca licencjacka – recenzent

 

24. Postawy rodzicielskie oraz role rodziców i dziadków w rodzinie według opinii uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli.
Paluch Justyna (109501) - 2009-06-15 - Praca licencjacka – recenzent

 

25. Potrzeby nastolatków a wychowanie we współczesnej rodzinie miejskiej.
Drzymała Ewelina (109425) - 2009-06-15 - Praca licencjacka – recenzent

 

26. Problem uzależnień wśród młodzieży klas licealnych na podstawie badań w Liceum Ogólnokształcącym w Grębowie. Bednarczyk Natalia (109410) - 2009-06-15 - Praca licencjacka – recenzent

 

27. Problem wagarów szkolnych wśród uczniów Zespołu Szkół im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym Micyk Katarzyna (87382) - 2010-06-22 - Praca licencjacka – recenzent

 

28. Problematyka rozwoju moralnego młodzieży w okresie dojrzewania w świetle literatury przedmiotu Chmielowski Kamil (113055) - 2010-06-22 - Praca licencjacka – recenzent

 

29. Problemy społeczno-wychowawcze wychowanków domów dziecka w Nowej Sarzynie i Stalowej Woli Rumierz Judyta (87391) - 2010-09-23 - Praca licencjacka – recenzent

 

30. Proces nawiązywania stosunku adopcji na podstawie indywidualnego przypadku Kocik Ewelina (113062) - 2010-06-22 - Praca licencjacka – recenzent

 

31. Przemoc wśród uczniów gimnazjum w Rachaniach. Błajda Wioleta (109414) - 2009-06-15 - Praca licencjacka – recenzent

 

32. Przyczyny niepowodzeń szkolnych uczniów klas II gimnazjum w Brzózie Królewskiej - w opinii uczniów, nauczycieli i rodziców.
Marzęciak Urszula (109460) - 2009-06-15 - Praca licencjacka – recenzent

 

33. Realizacja celów wychowania zdrowotnego w Przedszkolu Miejskim nr 13 w Mielcu Szelest Joanna (112134) - 2009-06-15 - Praca licencjacka – recenzent

 

34. Relacje interpersonalne pomiędzy uczniami a nauczycielami na podstawie badań przeprowadzonych w Liceum Ogólnokształcącym im. Michała Janika w Ulanowie. Skakuj Radosław (109483) - 2009-06-15 - Praca licencjacka – recenzent

 

35. Rozwój dzieci uczęszczających i nie uczęszczających do przedszkola na podstawie badań w Publicznym Przedszkolu w Księżomierzu Tuderek Magdalena (112136) - 2009-06-15 - Praca licencjacka – recenzent

 

36. Specyfika pracy opiekuńczo-wychowawczej na przykładzie świetlicy w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Stalowej Woli Wrona Beata (87399) - 2010-06-22 - Praca licencjacka – recenzent

37. Trudności dydaktyczne uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Jeżowem Kameralnem. Nienajadło Anna (109467) - 2009-06-15 - Praca licencjacka – recenzent

 

38. Twórcze zdolności językowe dzieci sześcioletnich na przykładzie badań w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Babicach
Szostak Ewelina (112189) - 2009-06-15 - Praca licencjacka – recenzent

 

39. Wpływ autorytetu rodziców na wychowanie w opinii uczniów, na przykładzie badań w Publicznym Gimnazjum w Jarocinie. Ludian Justyna (109456) - 2009-06-15 - Praca licencjacka – recenzent

 

40. Wpływ długotrwałego wyjazdu zarobkowego rodziców na sytuację opuszczonego dziecka Bobusia Anna (102297) - 2010-06-22 - Praca licencjacka – recenzent

 

41. Wpływ harcerstwa na wychowanie młodzieży w gminie Bojanów
Kotwica Anna (113063) - 2010-06-22 - Praca licencjacka – recenzent

 

42. Wpływ środowiska rodzinnego na pojawienie się trudności szkolnych na przykładzie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gościeradowie Tomczyk Ilona (112190) - 2009-06-15 - Praca licencjacka – recenzent

 

43. Wpływ środków masowego przekazu na kształtowanie postaw społecznych uczniów klas V - VI Szkoły Podstawowej w miejscowości Spie
Chudzik Małgorzata (113056) - 2010-06-22 - Praca licencjacka – recenzent

 

44. Wpływ środowiska wychowawczego na postawy wobec aborcji uczniów klas licealnych Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku. Kojder Katarzyna (109455) - 2009-06-15 - Praca licencjacka – recenzent

 

45. Wpływ telewizji na zachowanie dziecka w wieku przedszkolnym na podstawie badań przeprowadzonych w ochronce Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny. Stafa Monika (112182) - 2009-06-15 - Praca licencjacka – recenzent

 

46. Wpływ zabawy na rozwój społeczny dziecka w wieku przedszkolnym
Nowak Agnieszka (112173) - 2009-06-15 - Praca licencjacka – recenzent

 

47. Wybrane problemy psychofizyczne wieku dorastania w świetle literatury przedmiotu (anoreksja, bulimia i agresja) Poliwka Ewa (87388) - 2010-06-22 - Praca licencjacka – recenzent

 

48. Zadania nauczyciela świetlicy w Publicznej Szkole Podstawowej w Olbięcinie Mazurek Anna (112110) - 2009-06-15 - Praca licencjacka – recenzent

49. Zagrożenia wychowawcze związane z wczesną inicjacją seksualną wśród młodzieży na podstawie badań przeprowadzonych w Zespole Szkół nr 4 w Jaśle. Stec Patrycja (109488) - 2009-06-15 - Praca licencjacka – recenzent

 

50. Zainteresowania czytelnicze uczniów w młodszym wieku szkolnym w Szkole Podstawowej w Bielinach Sztaba Malwina (112184) - 2009-06-15 - Praca licencjacka – recenzent

 

51. Zjawisko czytelnictwa wśród uczniów Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Kamieniu Prusinie. Tabor Ewa (109496) - 2009-06-15 - Praca licencjacka – recenzent

 

52. Zjawisko depresji wśród młodzieży w świetle literatury przedmiotu
Wołoszyn Rafał (113079) - 2010-06-22 - Praca licencjacka – recenzent

 

53. Sens cierpienia człowieka w świadomości studentów Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli Maria Ożga (116914) 29.06.2011 – Praca licencjacka – recenzent

 

54. Rola babci i dziadka w wychowaniu wnuków w opiniach słuchaczy Uniwersytetu III Wieku przy Wydziałach Zamiejscowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli Monika Drąg (116906) - 29.06.2011 – Praca licencjacka – recenzent

 

55. Zagospodarowanie czasu wolnego przez młodzież z terenów wiejskich na podstawie badań przeprowadzonych wśród uczniów z Gimnazjum w Obszy Ewa Gontarska (117605) - 29.06.2011 – Praca licencjacka – recenzent

 

56. Rodzice wobec obniżenia progu szkolnego na przykładzie badań wśród rodziców uczniów klasy I Szkoły Podstawowej nr 5 w Skarżysku-Kamiennej Magdalena Żmijewska (114814) - 29.06.2011 – Praca licencjacka – recenzent

 

57. Miejski Dom Kultury jako miejsce spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży w Stalowej Woli na podstawie badań sondażowych Agnieszka Puzio (114094) - 29.06.2011 – Praca licencjacka – recenzent

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2017, godz. 15:30 - Rafał Podleśny