Ewelina Świdrak - asystent

 

 

 

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe

2000-2005 Studia pedagogiczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

2002-2006 Studia psychologiczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

2005-2006 Praca w punkcie przedszkolnym jako wychowawca.

2006- 2010 Studia doktoranckie w Instytucie Pedagogiki KUL zakończone obroną pracy doktorskiej. Temat pracy: Świadomość wychowawcza we współczesnej rodzinie – aspekt pedagogiczny. Promotor dr hab. Alina Rynio (prof. KUL) Recenzenci: prof. M. Nowak (KUL), prof. W. Dróżka (UJK Kielce).

Listopad 2010 – grudzień 2011 Zarządzanie projektami badawczymi i pracami rozwojowymi – studia podyplomowe dla pracowników naukowo – badawczych na WSEI w Lublinie.

Od października 2010 - asystent w Katedrze Psychopedagogiki Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Wykaz publikacji

 • Wsparcie społeczne matek funkcjonujących w roli zawodowej i rodzinnej, w: Praca człowieka jako kategoria współczesnej pedagogiki, red. W. Furmanek, Rzeszów – Warszawa 2007, s. 257 – 264.
 • Wychowawczy charakter przymusu w ukrytym programie szkoły, w: Wybrane zagadnienia wychowania szkolnego, red. P. Mazur, Lublin 2007, s. 139 – 147.
 • Organizacja czasu ważnym elementem samodyscypliny ucznia, w: Czas jako wartość we współczesnej pedagogice, red. W. Furmanek, Rzeszów 2008, s. 234 – 247.
 • Tożsamość społeczna uczniów – korzyści i zagrożenia, w: Kreowanie tożsamości szkoły, t.2: Konteksty historyczne, społeczno - kulturowe, edukacyjne, red. K. Chałas, B. Komorowska, Lublin 2009, s. 251 – 257.
 • Sprawozdanie z konferencji „Wczoraj i dziś pedagogiki uniwersyteckiej w świetle życia i twórczości Stefana Kunowskiego”, „Roczniki pedagogiczne” Lublin 2011, s. 127 – 132.
 • Czynniki kształtujące świadomość wychowawczą rodziców w: Rodzina podmiotem wychowania i kreatorem komunikacji społecznej, red. N. Pikuła, Kraków 2010, s. 233 – 247.
 • Wokół problemów matek powracających do pracy, w: Między wychowaniem a karierą zawodową, red. B. Jakimiuk, Lublin 2013, s. 605 – 616.
 • Opieka nad wnukami szansą rozwoju dziadków w: Rodzina przestrzenią rozwoju osoby. Perspektywa pedagogiczna, red. M. Jeziorański, D. Opozda, A. Rynio Lublin 2012, s. 107 – 115.
 • Świadomość wychowawcza we współczesnej rodzinie, Lublin 2013
 • Młodzi ojcowie wobec stereotypu ojca tradycyjnego w: Etykieta czy drogowskaz? Rola stereotypów w przestrzeniach edukacyjnej różnorodności, red. M. Łojko, M. Grochalska Olsztyn 2013, s. 12 – 27.
 • Kształcenie w praktyce – praktyka w kształceniu, w: Innowacyjność nauki polskiej w aplikacjach projektów badawczych i prac rozwojowych, red. M. Białach, E. Blicharska, B. Muraczyńska i in, Suchy Las 2014, s. 63 – 73.

 

Zainteresowania naukowo – dydaktyczne

Możliwości, ograniczenia i zaburzenia rozwoju człowieka w różnych fazach życia.

Problemy wychowania w różnych fazach życia człowieka.

Autor: Jan Dzionek
Ostatnia aktualizacja: 05.11.2014, godz. 15:50 - Jan Dzionek