dr Filip Ciepły - autoreferat

 

dr Filip Ciepły - wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

 

 

 

komisja habilitacyjna

 

prof. dr hab. Lech Gardocki - przewodniczący

dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL - sekretarz

dr hab. Ewa Guzik-Makaruk - recenzent

dr hab. Wiesław Pływaczewski - recenzent

dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL - recenzent

prof. dr hab. Robert Zawłocki - członek komisji

prof. dr hab. Jerzy Migdał - członek komisji

 

Harmonogram

wszczęcie postępowania habilitacyjnego - 22.06.2017 r.

powołanie komisji habilitacyjnej - 7.11.2017

nadanie stopnia -

 

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 15.01.2018, godz. 08:36 - Adam Jankowski