dr Grzegorz Wolak - autoreferat

 

dr Grzegorz Wolak - wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

 

Komisja Habilitacyjna

prof. Maksymilian Pazdan - przewodniczący komisji

dr hab. Jacek Widło, prof. KUL - sekretarz komisji

prof. Ewa Rott-Pietrzyk - recenzent

dr hab. Konrad Osajda - recenzent

dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL - recenzent

prof. Jerzy Pisuliński - członek komisji

dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL - członek komisji

 

Harmonogram

Wszczęcie: 9 listopada 2016 r.

Powołanie komisji: 7 lutego 2017 r.

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2017, godz. 07:55 - Monika Spuz-Szpos