Uprzejmie informujemy, że dnia 13 listopada 2018 r. Pan dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL, został wybrany na stanowisko dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Jednocześnie w imieniu ustępującego dziekana Pana dr hab. Krzysztofa Wiaka, prof. KUL informujemy, że złożył rezygnację z pełnionej funkcji w związku z wyborem na sędziego Sądu Najwyższego.

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 05.12.2018, godz. 14:23 - Adam Jankowski