Zajęcia dotychczas prowadzone:

 1. Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (wykład, II rok psychologii; Specjalizacja: Biznes i Przedsiębiorczość)
 2. Psychologia rodziny (wykład, II rok psychologii, specjalizacja: Wspieranie Jakości Życia)
 3. Seminarium magisterskie nt. Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (IV rok psychologii; Specjalizacja: Biznes i Przedsiębiorczość)
 4. Seminarium magisterskie nt. Psychologia rodziny (IV i V rok psychologii, specjalizacja: Wspieranie Jakości Życia)
 5. Metodologia badania rodziny (konwersatorium, INOR, I rok drugiego stopnia studiów)
 6. Metodologia badań w psychologii ról rodzinnych i zawodowych
 7. Metodologia badań w psychologii rodziny
 8. Analiza i interpretacja danych empirycznych w psychologii ról
 9. Analiza i interpretacja danych empirycznych w psychologii rodziny
 10. Seminarium doktoranckie z Psychologii rodziny
 11. Family Psychology – wykład na studiach doktoranckich oraz dla studentów  programu ERASMUS
Autor: Iwona Ulfik-Jaworska
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2017, godz. 11:11 - Iwona Ulfik-Jaworska