W dniu 22 czerwca 2016 r. dr hab. Jan Mariusz Izdebski, Kierownik Katedry Zarządzania Publicznego i Prawa Administracyjnego KUL, został powołany w skład Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

Serdecznie gratulujemy!

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 25.07.2016, godz. 11:54 - Adam Jankowski