dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL

Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego KUL

 

 

ŻYCIORYS ZAWODOWY

 

KARIERA AKADEMICKA

studia prawnicze na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL ukończone z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem (1995-2000), studia historyczne na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL ukończone z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem (1998-2001), doktor nauk prawnych (2005), asystent (2005-2007 Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce KUL), adiunkt (2007-2013 WZPiNoG KUL, WPPKiA KUL), przewodnicząca Rady Programowej Instytutu Prawa WZPiNoG KUL (2009-2010), członek Senackiej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Pracowników KUL (2011-2016), dr hab. nauk prawnych (2012), kierownik Katedry Postępowania Cywilnego KUL (od 2012), profesor KUL (od 2013), zastępca Dyrektora Instytutu Prawa KUL (2014-2016), Dyrektor Instytutu Prawa KUL (od 2016), członek Wydziałowej Komisji do spraw podziału środków na badania naukowe (od 2016), członek Wydziałowej Komisji do spraw jakości kształcenia (od 2016), członek Wydziałowej Komisji do spraw monografii anglojęzycznych (od 2016), przewodnicząca Komisji Programowej Instytutu Prawa KUL (od 2016).

 

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

aplikacja sądowa etatowa (2000-2003), egzamin sędziowski złożony z najlepszym wynikiem wśród aplikantów egzaminowanych przy Sądzie Apelacyjnym w Lublinie (2003), asesor sądowy (2003-2007), sędzia Sądu Rejonowego w Lublinie (2007-2010), sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, przewodnicząca I Wydziału Cywilnego (2011-2016), sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie, orzekający w II Wydziale Cywilnym Odwoławczym (od 2016), a także w ramach delegacji w I Wydziale Cywilnym Sądu Apelacyjnego w Lublinie (2017-2018).

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

prawo cywilne materialne i procesowe, prawo rzymskie, europejska tradycja prawna

 

 

KWERENDY, STAŻE NAUKOWE, WIZYTY STUDYJNE

Kwerenda w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie (2013), kwerenda w Bibliotece Uniwersyteckiej w Parmie/Włochy (2017), zagraniczny staż naukowy (wizyta studyjna) w Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching University w Tbilisi/Gruzja (2017), krajowy staż naukowy w Uczelni Łazarskiego w Warszawie (2017-2018), zagraniczny staż naukowy w Universitat Jaume I w Castelló de la Plana/Hiszpania (2018).

 

 

DZIAŁALNOŚĆ EKSPERCKA

członek komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury (2014, 2015, 2016); ekspert w Projekcie Active Charter Training Though Interaction Of National ExperirnceS (ACTIONES - JUST/2014/JTRA/AG/EJTR/6871) (2016-2017).

 

 

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH NAUKOWYCH I RADACH NAUKOWYCH CZASOPISM

Członek Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych (od 2013), członek Grupy Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA) (od 2017), członek Rady Naukowej Journal of Modern Science (od 2017).

 

 

ODZNACZENIA I NAGRODY

Medal brązowy Prezydenta RP za długoletnią służbę (2012), nagroda Rektora KUL za wyróżniającą się rozprawę habilitacyjną (2014).

 

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

  • Postępowanie cywilne (wykład)
  • Postępowanie cywilne (seminarium magisterskie)
  • Postępowanie cywilne (seminarium doktoranckie)
  • Węzłowe problemy postępowania cywilnego w orzecznictwie sądów polskich (konwersatorium)
  • Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym (konwersatorium dla doktorantów)

 

Wykaz publikacji

Wykaz promowanych prac doktorskich i magisterskich

Wykaz recenzji w przewodach o nadanie stopnia naukowego

Wykaz wystąpień konferencyjnych

 

 

Autor: Maciej Jońca
Ostatnia aktualizacja: 21.07.2018, godz. 14:47 - Joanna Misztal-Konecka