Urodziła się 28 grudnia 1953 roku w Stalowej Woli,
zmarła 17 października 2012 roku w Lublinie.

 

W roku akademickim 1972/1973 rozpoczęła studia historii sztuki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończyła je pod kierunkiem prof. Jacka Woźniakowskiego, broniąc pracę magisterską zatytułowaną Bruno Schulz – Xsięga Bałwochwalcza.

Wkrótce po studiach podjęła pracę w Muzeum Okręgowym w Gorzowie Wlk., gdzie pełniła funkcję kierownika Działu Sztuki. Zorganizowała wystawy m. in. Jana Stanisławskiego i Brunona Schulza. Jednocześnie kontynuowała prace badawcze, których efektem była rozprawa doktorska Myśl o sztuce na łamach "Krytyki" Wilhelma Feldmana napisana pod kierunkiem prof. Jacka Woźniakowskiego, wydana w 1990 roku.

Małgorzata Kitowska-Łysiak od 1981 roku na stałe związana była z Instytutem Historii Sztuki KUL. W 1990 roku została adiunktem, a w 2004 roku jako profesor KUL powołała Katedrę Historii Sztuki Współczesnej.

Jej dorobek naukowy charakteryzuje się niezwykłą różnorodnością, wnikliwym opracowaniem wielu aspektów polskiej kultury XX wieku. Stale powracającą pasją naukową jej życia była twórczość Brunona Schulza. Była autorką 53 haseł w Słowniku wiedzy o Brunonie Schulzu (2003), edycji jego Szkiców krytycznych (2000), a także autorką zbioru esejów pt. Schulzowskie marginalia (2007). Organizowała także liczne konferencje poświęcone twórczości artysty z Drohobycza, w tym międzynarodowe: W ułamkach zwierciadła. W 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci Brunona Schulza oraz Białe plamy Schulzologii, z których materiały zostały opublikowane w monumentalnych zbiorach (odpowiednio 2003 i 2010). Współtworzyła także ideę cyklicznego Festiwalu Schulzowskiego w Drohobyczu. W ostatnich miesiącach z poświęceniem brała udział w pracach zespołu redakcyjnego przygotowującego wydanie Dzieł wszystkich Schulza.

W badaniach nad sztuką po 1945 roku szczególnie interesowała ją spuścizna pokolenia Arsenałowców oraz „nowa figuracja”. Opublikowała liczne, odkrywcze artykuły dotyczące twórczości Andrzeja Wróblewskiego, opracowała także obszerny zbiór tekstów Jacka Sempolińskiego (Władztwo i służba. Myśli o sztuce) oraz  wybór tekstów krytycznych poświęconych grupie „Wprost” (Świat przedstawiony? O grupie „Wprost”, 2006). Była również inicjatorką badań nad twórczością grupy „Zamek”, których efekty stanowiły trzon redagowanej przez nią serii wydawniczej Sztuka nowa – źródła i komentarze. Przez wiele lat była współorganizatorką znaczących dla środowiska historyków sztuki seminariów metodologicznych odbywających się cyklicznie w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. W ostatnim okresie prof. Kitowska-Łysiak kierowała zespołem badawczym, zajmującym się opracowaniem trzytomowej publikacji na temat krytyki artystycznej w Polsce w XX i XXI wieku.

 

♦♦♦

 

Z żalem żegnamy Panią Profesor – człowieka wielkiej pracowitości, skromności i odwagi, wielkiego serca i życzliwości dla bliźnich, człowieka na wskroś dobrego.

Żegnamy Cię Małgosiu. Z rodziną i przyjaciółmi łączymy się w żalu i poczuciu ogromnej straty.

 

♦♦♦

 

Msza Święta Żałobna oraz Pogrzeb

ś.p. Pani Profesor Małgorzaty Kitowskiej,

odbędą się we wtorek 23 października.

Msza Święta zostanie odprawiona o godzinie 10.00
w Kościele Akademickim KUL. Pogrzeb będzie miał miejsce
na cmentarzu przy Drodze Męczenników Majdanka.
Autor: Marta Zbańska
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2013, godz. 14:20 - Ireneusz Marciszuk