Dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek  została zgłoszona do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu na sędziego ad hoc

Sędziowie ad hoc w ETPC są zgłaszani przez dane państwo na dwuletnie kadencje i pełnią funkcję zastępcy sędziego stałego. Zgodnie z postanowieniami regulaminu Trybunału, sędzią ad hoc może być wyłącznie osoba, która charakteryzuje się „najwyższym poziomem moralnym oraz posiada kwalifikacje do sprawowania wysokiego urzędu sędziowskiego lub jest prawnikiem o uznanej kompetencji”.

Dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek jest pracownikiem w Katedrze Postępowania Karnego, Prawa Karnego Wykonawczego i Kryminalistyki KUL, absolwentką KUL oraz Katolickiego Uniwersytetu w Leuven (Belgia), a także uznaną specjalistką w dziedzinie międzynarodowej ochrony praw człowieka, procedury karnej i prawa europejskiego.

 

Serdecznie gratulujemy!

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 26.01.2016, godz. 13:13 - Marta Ordon