Ważniejsze konferencje i sympozja międzynarodowe

 

Rok 1996

- V Światowy Kongres Filozofii Chrześcijańskiej: „Wolność we współczesnej kulturze” – 20-25 sierpnia 1996, KUL Lublin;

 

Rok 1999

- II Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu Zadania współczesnej metafizykiFides et Ratio” w rocznicę ogłoszenia. Interpretacje – nadinterpretacje – deformacje” – 9-10 grudnia 1999, KUL Lublin;

 

Rok 2000

- III Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu Zadania współczesnej metafizykiOsoba i sposoby jej spełniania się w kulturze” 14 grudnia 2000, KUL Lublin;

 

Rok 2001

-IV Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu Zadania współczesnej metafizyki: „O realizm w uprawianiu filozofii” – 13 grudnia 2001, KUL Lublin;

 

Rok 2003

- Konferencja naukowa z cyklu Filozofia w szkole „Filozofia w życiu” – 19-20 września 2003; AŚ Kielce;

 

Rok 2004

- II Siedleckie Sympozjum Filozoficzne: „Między filozofią a mesjanizmem” – 11 marca 2004; Sucha k. Węgrowa;

- Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Veritas una sed doctina multiplex” – 19 marca 2004, AP Siedlce;

- I Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Bezpieczeństwo człowieka wobec współczesnych i przyszłych wyzwań” 7-9 września 2004, WSD Drohiczyn;

- VII Polski Zjazd Filozoficzny 14-18 września 2004 Szczecin;

-III Ogólnopolskie Sympozjum Filozoficzne z cyklu Filozofować w kontekście teologiiObjawienie” – 9-10 października 2004 KUL, Lublin;

 

Rok 2005

- Konferencja Naukowa: Agresja i przemoc we współczesnym społeczeństwie – 17 lutego 2005, AP Siedlce;

- Konferencja Naukowa: Filozofia religii i myśl religijna w Polsce – 14-15 kwietnia 2005, PAT Kraków;

- IV Międzynarodowe Sympozjum z cyklu Przyszłość Cywilizacji Zachodu „Człowiek i Państwo” – 27 kwietnia 2005, KUL Lublin;

- IV Ogólnopolskie Sympozjum Filozoficzne z cyklu Filozofować w kontekście teologiiAfektywne poznanie Boga” – 9 maja 2005, KUL Lublin;

- II Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo człowieka wobec współczesnych i przyszłych wyzwań – 7-9 września 2005, WSD Drohiczyn;

-VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Filozofia w szkole „Współczesne kierunki filozoficzne” – 23-24 września 2005, AŚ Kielce;

-Międzynarodowa Konferencja: Międzyreligijne i ekumeniczne znaczenie Deklaracji Nostra Aetate – 25 października 2005, KUL Lublin;

-VIII Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu Zadania Współczesnej Metafizyki „Substancja – Natura – Prawo Naturalne” – 15 grudnia 2005, KUL Lublin;

 

Rok 2006

- Sympozjum Naukowe: Antropologia wartości – przerwane dzieło. W dziesiątą rocznicę śmierci profesora Krzysztofa Jarosława Broziego (1952-1996) – 21 lutego 2006, UMCS Lublin:

- Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Wielcy Nauczyciele Filozofii Władysław Tatarkiewicz i Tadeusz Kotarbiński w 120 rocznicę urodzin – 16 marca 2006, WSFiZ Warszawa;

- V Międzynarodowe Sympozjum z cyklu Przyszłość Cywilizacji Zachodu „Polityka a religia” – 28 kwietnia 2006, KUL Lublin;

- Międzynarodowa Konferencja Naukowa: W Kręgu Filozofii Krajów Słowiańskich – 29-30 maja 2006, WSFiZ Warszawa;

- III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo człowieka a proces wsparcia społecznego – 7-9 września 2006, WSD Drohiczyn;

- II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pokój dla Świata” – 25-26 października 2006, KUL Lublin;

-I Konferencja z cyklu: Metafizyka i obrzeża „Czy religii potrzebna jest metafizyka” – 7 listopada 2006, PAT Kraków;

-Sesja Ekumeniczna: Kondycja człowieka” – 21 listopada 2006, PAT Kraków;

-Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Krytycy Demokracji” – 12 grudnia 2006, AP Siedlce;

- IX Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu Zadania Współczesnej Metafizyki „Dusza – Umysł – Ciało. Spór o jedność bytową człowieka” – 14 grudnia 2006, KUL Lublin;

 

Rok 2007

- VI Międzynarodowe Sympozjum z cyklu Przyszłość Cywilizacji Zachodu „Ewolucjonizm czy kreacjonizm” – 18 kwietnia 2007, KUL Lublin;

- Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Filozofia słowiańska – historia i współczesność – 24-25 maja 2007, WSFiZ Warszawa;

- IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo człowieka a wielokulturowość – 7-9 września 2007, WSD Drohiczyn;

- X Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu Zadania Współczesnej Metafizyki „Spór o cel i celowe wyjaśnianie” – 13 grudnia 2007, KUL Lublin;

 

Rok 2008

- Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Kultura i życie. 130 rocznicę urodzin Stanisława Brzozowskiego – 15 lutego 2008, WSFiZ Warszawa (referat: Stanisław Brzozowski a modernizm katolicki);

- V Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo człowieka a transdyscyplinowość – 7-9 września 2008, WSD Drohiczyn (referat: Karnawał na Titanicu. Postmodernizm a współczesna kultura Zachodu);

- VIII Polski Zjazd Filozoficzny – 15-20 września 2008 roku, Komitet Nauk Filozoficznych PAN, PTF, UW (referat:  New Age a współczesna myśl religijna Zachodu);

 

Rok 2009

- Konferencja Naukowa: Sekta a osoba” – 20 kwietnia 2009, KUL Wydział Zamiejscowy w Stalowej Woli (referat: New Age: o zgubnych skutkach ubóstwienia człowieka);

- Sympozjum Naukowe: „Charakter narodowy Polaków (przeszłość i teraźniejszość)” – 7-8.06.2009 „Reymontówka” Chlewiska (referat: Oblicza współczesnej polskiej religijności);

- Sympozjum Naukowe: „Wielokulturowość w nauczaniu Jana Pawła II” – WSD Drohiczyn 9.06.2009 (referat: Jan Paweł II a Benedykt XVI – o potrzebie wielokulturowości w Kościele);

- VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo człowieka a wartości – 7-9 września 2009, WSD Drohiczyn (referat: Wartości chrześcijańskie jako fundament bezpiecznej Europy (stanowisko Josepha Ratzingera));

- IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Bezpieczeństwo i prawa człowieka w teoriach i praktyce społecznej początków XXI wieku” – 26-27 września 2009,  „Reymontówka” Chlewiska (referat: Naturalizm współczesnej antropologii filozoficznej jako zagrożenie dla bezpieczeństwa człowieka);

- Konferencja Naukowa „Sekty – wolność czy zniewolenie? zagadnienia interdyscyplinarne” 26 listopada 2009, Wydział Prawa UMK w Toruniu (referat: Co działalność alternatywnych ruchów religijnych mówi o współczesnym człowieku i jego religijności?);

 

Rok 2010

- VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Bezpieczeństwo człowieka a komunikacja społeczna” – 7-9 września 2010, WSD Drohiczyn (referat: Filozof jako świadek prawdy);

- Sympozjum naukowe „Badania religiologiczne w Polsce” – 25 października 2010, Katolicki Uniwersytet Lubelski (referat: Badania nad New Age w Polsce);

- Konferencja „Religia-Nauka-Kultura” – 12-13 listopada 2010 Instytut Filozofii UAM Poznań (referat: Areligijność jako źródło kryzysu współczesnej kultury);

 

Rok 2011

- Sympozjum z okazji Pięciolecia Kulturoznawstwa KUL 23-24 lutego 2011, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin (referat: Alternatywna religijność jako przejaw kryzysu współczesnej kultury?)

- Międzynarodowa Konferencja „Controversies on Cults” – 5 maja 2011, Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, (Referat: Sekty z perspektywy filozofii [Cults from the Perspective of Philosophy]);

- I Konferencja z cyklu: „Oblicza Alternatywnej Religijności”: „Alternatywność i pluralizm współczesności a uniwersalizm  chrześcijański” – 11-12 maja 2011, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, (referat: Alternatywne formy religijności i duchowości);

- Konferencja „W kręgu mistyki” – 31 maja 2011, Katolicki Uniwersytet Lubelski, (referat: Pseudomistyka New Age. Czy można kupić doświadczenie mistyczne?);

- VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo człowieka a rozwój naukowo-techniczny” – 7-9 września 2011, WSD Drohiczyn (referat: New Age jako rodzaj „duchowej technologii”);

- III Międzynarodowy Kongres Religioznawczy „Religie i religijność w świecie współczesnym” – 12-15 września 2011, UMK Toruń, (referat: Filozofia o relacjach między religijnością a duchowością);

- XVII Konferencja naukowa dydaktyków szkół wyższych i nauczycieli przedmiotów przyrodniczych „Współczesne kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przedmiotów przyrodniczych” – 26-27 września 2011, Uniwersytet  Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, (referat: Jak filozofia dopełnia przyrodniczą wiedzę o człowieku?);

- Ogólnopolska Konferencja „Aksjologia(e) wobec współczesnych przemian kulturowych” – 20 października 2011, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej Lublin, (referat: Wartości religijne we współczesnej kulturze);

- III Toruńskie Sympozjum poświęcone sektom i nowym ruchom religijnym „Idea końca świata w doktrynach i praktykach tzw. sekt i nowych ruchów religijnych” – 7 grudnia 2011, Wydział Teologiczny UMK Toruń, (referat: Apokalipsa i co dalej? O sposobach interpretacji biblijnych opisów końca świata);

 

Rok 2012

-II Dzień Kulturoznawcy– 7 marca 2012, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin (referat: O potrzebie marketingu religijnego);

- XI Międzynarodowe Sympozjum z cyklu „Przyszłość cywilizacji Zachodu”: „Cywilizacje wobec multikulturalizmu” -18 kwietnia 2012, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin (referat: Nowe ruchy religijne jako element współczesnego multikulturalizmu);

-Konferencja Naukowa „Utopia obecna / nieobecna” – 17-18 maja 2012, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce (referat: Unia Europejska: między utopią a utopizmem);

-  Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Człowiek na rozdrożu w zmieniającym się świecie” – 21-22 maja 2012,Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji Lublin, (referat: Jak filozofia może pomóc współczesnemu człowiekowi nie zagubić się w świecie);

- Konferencja naukowa z cyklu „Rozdroża kultury”: „Czy herezje są twórcze? Zjawisko herezji w różnych tradycjach i kulturach” – 31 maja-1 czerwca 2012, Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków (referat: Przypadek waldensów, czyli heretycy w obronie ortodoksji);

 - III Międzynarodowe Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe: „Idee – Człowiek – Filozofia” – 1-5 sierpnia 2012, Stary Sącz (referat: Religijność współczesnego człowieka);

- IX Polski Zjazd Filozoficzny – 17-21 września 2012, Wisła (referat: Rozwój alternatywnych ruchów religijnych jako objaw kryzysu współczesnej kultury Zachodu);

 

Rok 2013

- IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Człowiek w poszukiwaniu szczęścia: drogi i bezdroża” – 21-22 maja 2013, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji Lublin (referat: Szczęście obywatela, szczęście dziecka bożego, szczęście konsumenta. O zależnościach między koncepcją człowieka a rozumieniem szczęścia);

- XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Edukacja w kreowaniu współczesnej rzeczywistości – możliwości i ograniczenia” – 3-5 czerwca 2013,„Reymontówka” Chlewiska (referat: Filozoficzne uwarunkowania kreatywnej edukacji);

- III Forum Młodych „Jesteśmy różni – możemy być razem” – 18 czerwca 2013, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji Lublin (referat: Kiedy spotykają się RÓŻNI: tolerancja – obojętność – akceptacja);

  

Rok 2014

- Sympozjum: Wychowanie inaczej – gender o co tu chodzi? – 29.03.2014 Toruń, Centrum Dialogu im. Jana Pawła II (referat: Jak ideologia gender niszczy chrześcijańską kulturę);

- Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo w obliczu zmian społecznych – wybrane aspekty prawne, administracyjne i pedagogiczne – 4-5.04.2014 Piotrków Trybunalski (referat: Dlaczego bezpieczeństwo nie może być ostatecznym celem ludzkiego życia?)

- III Dzień Kulturoznawcy – 8.04.2014, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin (referat: Islam religią Europy w XXI wieku? Próba filozoficznej argumentacji);

- Sympozjum z cyklu Przyszłość cywilizacji Zachodu: Jan Paweł II wobec totalitaryzmów – 12.05.2014, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (referat: Dlaczego demokracja w post-chrześcijańskiej Europie coraz bardziej przypomina totalitaryzm?)

- V Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Problemy współczesnej profilaktyki: Młodzież na progu dorosłości: zagrożenia, trudności, szanse – 20-21.05.2014, WSEI Lublin, (referat: Dlaczego tak trudno być dorosłym w post-chrześcijańskiej Europie?)

- V Międzynarodowe Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe: Idee – Człowiek – Filozofia – 5-10 sierpnia 2014, Stary Sącz (referat: Ideologia gender a kultura chrześcijańska);

- Konferencja Kondycja małopolskiej rodziny – 30 września 2014, Stary Sącz (referat: Społeczne i kulturowe konsekwencje ideologii gender);

- Seminarium Naukowe Post-Religious – Post-Secular – Post-Christian Europe? – 6 października 2014 KUL Lublin (referat: Europa post-religijna czy post-chrześcijańska?);

 

 Rok 2015

-Międzynarodowa Konferencja Naukowa Old religion and new spirituality:
continuity and changes in the background of secularization
– 26-29 maja 2015 University of Tartu, Estonia (referat: Philosophy on relations between religion and spirituality);

-IV Międzynarodowy Kongres ReligioznawczyReligia a społeczno-polityczne przemiany współczesnego świata 17-20 czerwca 2015 Akademia Marynarki Wojennej, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Gdynia (referaty: 1 Dlaczego nowa duchowość nie może być realną alternatywą dla tradycyjnej religii?; 2. Obecna polityka Unii Europejskiej wobec religii i jej społeczno-kulturowe konsekwencje);

-XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo człowieka a sytuacja młodzieży” – 7-9 września 2015, WSD Drohiczyn (referat: Co współczesna kultura europejska ma do zaoferowania młodemu człowiekowi);

-X Polski Zjazd Filozoficzny – 15-19 września 2015, Uniwersytet Adama Mickiewicza Poznań (referat: Chrześcijaństwo i islam - dwa oblicza religijnego uniwersalizmu);

-Konferencja „Zagrożenia duchowe współczesnej młodzieży” – 17 listopada 2015, Lublin (referat: Nie tylko sekty. Różne formy współczesnej duchowości i jej oddziaływanie na młodzież);

-Ogólnopolska Konferencja Naukowa Psychomanipulacja i sekty” – 20-21 listopada 2015, Klasztor oo. Dominikanów Kraków (referat: Ideologiczne i kulturowe przyczyny popularności współczesnych grup psychomanipulacyjnych);

-Konferencja Naukowa Światło w dziejach człowieka, sztuce, religii, nauce i technice” – 27-28 listopada 2015 Pałac Biskupi w Krośnie (referat: Rola światła w religijnym obrazie rzeczywistości);

-Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dialog z islamem? 50. lecie Deklaracji Vaticanum II o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich „Nostra aetate” a myśl M. Fethullaha Gülena” – 2-3 grudnia 2015 Centrum Dialogu im. Jana Pawła II Toruń ( referat: Dialog chrześcijańsko-muzułmański? Kilka wątpliwości);

 

Rok 2016

-Konwersatorium Myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II – 24.02.2016 Instytut Jana Pawła II KUL (referat: Polska w post-chrześcijańskiej Europie: Zapóźniona abderytka czy rzeczniczka europejskości? U św. Jana Pawła II szukając odpowiedzi)

-Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” 02.2016 wykład: Czy możliwy jest dialog chrześcijan z muzułmanami?

-III Dzień Kulturoznawcy – 21.04.2016, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin (referat: Chrześcijaństwo jako źródło tożsamości kulturowej współczesnej Polski i Europy);

-XV Międzynarodowe Sympozjum z cyklu Przyszłość cywilizacji Zachodu: Tożsamość Zachodu w obliczu globalnych migracji – 17.05.2016, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (referat: Imigranci – spotkanie islamu z chrześcijaństwem w Europie);

-VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Problemy współczesnej profilaktyki: Rodzina i wychowanie: fundament czy balast – 17-18.05.2016, WSEI Lublin, (referat: Rodzina, ale jaka? Modele rodziny we współczesnej wielokulturowej Europie i ich teoretyczne uzasadnienia);

-XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo człowieka a miłosierdzie. opieka i ochrona” – 7-9 września 2016, WSD Drohiczyn (referat: Czy dla religii bezpieczniej jest głosić sprawiedliwość niż miłosierdzie?);

-Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo kulturowe a zagrożenia terroryzmem 13 – 14 września 2016 Białystok, (referat: Religie a terroryzm. Dlaczego bez odwołania się do filozofii religii nie da się dziś w Europie zapewnić bezpieczeństwa kulturowego?);

Autor: Robert Ptaszek
Ostatnia aktualizacja: 27.09.2016, godz. 16:43 - Robert Ptaszek