Publikacje

 

 

Książki

 1. W poszukiwaniu Prawdy, Dobra i Piękna, red. Robert T. Ptaszek i Jan Dębowski, Siedlce 2007, s. 263;
 2. Nowa Era religii? Ruch New Age i jego doktryna – aspekt filozoficzny, Siedlce 2008, s. 321;
 3. Uniwersalizm chrześcijaństwa wobec alternatywnych propozycji współczesności, Robert T. Ptaszek, Marek Piwowarczyk, Lublin 2012, s. 331;
 4. Ezoteryzm w zachodniej kulturze, Robert T. Ptaszek, Diana Sobieraj, Lublin 2013, s. 251;
 5. Ezoteryczne tropy w kulturze Zachodu, Robert T. Ptaszek, Diana Sobieraj, Lublin 2013, s. 184;
 6. Zbawienie bez Zbawiciela? Idea samozbawienia i jej kulturowe konsekwencje, Robert T. Ptaszek, Diana Kwietniewska, Lublin 2014, s. 215.
 7. „Wieczność, gdzie Śmierci nie ma…”. Dawne oraz współczesne eschatologie i wizje światów duchowych, Robert T. Ptaszek, Agata Nurzyńska, Dominika Ptaszek i Magdalena Zawisza-Skibińska, Lublin 2015, s. 299.
 8. Nowa Era religii? Ruch New Age i jego doktryna – aspekt filozoficzny, wydanie II poprawione, Lublin 2015, s. 330;
 9. Zmierzch Europy? Perspektywy przyszłości a chrześcijaństwo, Wydawnictwo von borowiecky, Warszawa–Radzymin 2017, s. 321;

  

Artykuły i recenzje

 

w języku angielskim:

 1. Philosophy on Relations Between Religion And Spirituality, Roczniki Kulturoznawcze, nr 3/2015, s. 83-90;
 2. Christian Religion in Contemporary European Culture: Through the Lenses of Joseph Ratzinger, Roczniki Kulturoznawcze, nr 1/2017, s. 59-74;

w języku polskim

 

 1. Józef Jankowski – zapomniany wizjoner, w: Intelektualiści rodem z Podlasia, red. J. Sekuła, Siedlce „Seculum”, 1997, s. 277-294;
 2. Poglądy Tomasza Mertona na temat sposobów poznania Boga, Zeszyty Naukowe, Seria Filozofia i Socjologia, WSRP Siedlce, Z. 1 1997, s. 49-59;
 3. „Słowiańska rewolucja” Józefa Tokarzewicza, w: Intelektualiści rodem z Podlasia, red. J. Sekuła, Siedlce „Seculum”, 1997, s. 159-177;
 4. Czy pejotyzm może być uznany za indiańską wersję religii chrześcijańskiej? Zeszyty Naukowe, Seria Filozofia i Socjologia, WSRP Siedlce, Z. 2 1998, s. 27-36;
 5. Bibliografia prac s. prof. dr hab. Zofii Józefy Zdybickiej, Roczniki Filozoficzne, Towarzystwo Naukowe KUL, T. 47 1999, Z. 2, s. 13-31;
 6. Spór o przedmiot religii w polskiej filozofii współczesnej, Studia Philosophiae Christianae, UKSW Warszawa, 36 2000, Nr 1, s. 173-185;
 7. Jak z uczniami rozmawiać o sektach?, Zeszyty Szkolne Edukacja Humanistyczna, Nr 2(4) 2002, s. 101-107 (tekst z poprawkami opublikowany także pod tytułem Jak z młodzieżą rozmawiać o sektach? – poz. 32)
 8. Europejskość Europy, czyli dlaczego tak ważne są idee, Zeszyty Szkolne Edukacja Humanistyczna, Nr 3(5) 2002, s. 11-14;
 9. [Rec.] Stanisław Kowalczyk, U podstaw demokracji. Zagadnienia aksjologiczne, Lublin 2001, Studia Sandomierskie Nr 9 2002, s. 655-657;
 10. Leszka Kołakowskiego poszukiwania istoty religii, w: Filozofia polska w okresie transformacji ustrojowej, red. Wojciech Słomski, Siedlce 2003, s. 87-98;
 11. Słowiańscy spadkobiercy Hegla, w: Veritas una sed doctrina multiplex, red. Wojciech Słomski, Siedlce 2003, s. 161-165;
 12. Czy nowe ruchy religijne są zagrożeniem dla wolności i bezpieczeństwa, w: Bezpieczeństwo i wolność jako kategorie kulturowe i społeczne, red. Jan Dębowski, Siedlce 2004, s. 209-217;
 13. Filozofia wobec nowych ruchów religijnych, w: Filozofia w szkole filozofia w życiu, red. Bronisław Burlikowski, Wojciech Rechlewicz, Kielce 2004, s. 361-368;
 14. Sekty jako zagrożenie dla kultury europejskiej, Człowiek w kulturze, Nr 16 (2004), s. 145-163;
 15. Sekta prawdziwą religią?, w: Filozofować w kontekście teologii. Problem religii prawdziwej, red. Piotr Moskal, Lublin 2004, s. 161-176;
 16. Filozofia religii Zofii J. Zdybickiej, w: Polacy o religii. Od myślenia religijnego do filozofii, red. Joanna Barcik, Grzegorz Chrzanowski OP, Kraków 2005, s. 253-268;
 17. Historiozofia Aleksandra Hercena a mesjanizm Augusta Cieszkowskiego, Parerga. Międzynarodowe Studia Filozoficzne, Nr 1 2005, s. 77-82;
 18. Kościół na progu Ery Wodnika, w: Filozofia bliższa życiu, red. Paweł Czarnecki, Warszawa 2005, s. 202-207;
 19. Początki sekt w Europie, Doctrina. Międzynarodowy Przegląd Humanistyczny, Nr 2 2005, s. 345-351;
 20. Sekty destrukcyjne jako zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i obywateli, w: Bezpieczeństwo człowieka wobec współczesnych i przyszłych wyzwań, red. Jan Dębowski, Edward Jarmoch, Andrzej W. Świderski, Siedlce 2005, s. 113-119;
 21. Czy miłość może być formą agresji? Kilka uwag o agresji psychicznej w sektach, w: Agresja i przemoc we współczesnym społeczeństwie, red. Mirosław Jan Dyrda, Andrzej Sędek, Siedlce 2006, s. 107-111;
 22. Filozoficzne źródła współczesnego ateizmu, w: Filozofia w szkole. Współczesne kierunki filozoficzne, red. Wojciech Rechlewicz, Kielce 2006, s. 171-180;
 23. Potrzeba i możliwość dialogu Kościołów z nowymi ruchami religijnymi, w: Pokój dla świata, red. Sławomir Jacek Żurek, Lublin 2006, s. 130-135;
 24. Zniewoleni wolnością. W jaki sposób wolność religijna może stać się zagrożeniem dla bezpieczeństwa?, w: Bezpieczeństwo człowieka a proces transformacji systemowej, red. Jan Dębowski, Edward Jarmoch, Andrzej W. Świderski, Siedlce 2006, s. 141-150;
 25. Alternatywne ruchy religijne przełomu XX i XXI wieku w Polsce, w: W poszukiwaniu Prawdy, Dobra i Piękna, red. Robert T. Ptaszek i Jan Dębowski, Siedlce 2007, s. 175-187;
 26. Biblia a obraz rzeczywistości w filozofii chrześcijańskiej, w: Biblia w kulturze europejskiej, red. Wojciech Słomski, Warszawa 2007, s. 177-187;
 27. Filozoficzne aspekty dyskusji o relacjach miedzy Kościołem katolickim a państwem demokratycznym, w: Państwa – Kościoły –Policje w integrującej się Europie, red. Edward Wiszowaty, Szczytno 2007, s. 67-79;
 28. Jan Paweł II – „ekolog ducha”, w: Wokół wartości humanistycznych, red. Tadeusz Daszkiewicz, Paweł Czarnecki, Warszawa 2007, s. 329-333;
 29. Religia i Kościół w państwie demokratycznym, w: Bezpieczeństwo człowieka a proces wsparcia społecznego, red. Jan Dębowski, Edward Jarmoch, Andrzej W. Świderski, Siedlce 2007, s. 91-99;
 30. O potrzebie i możliwościach filozoficznej analizy zjawiska nowych ruchów religijnych, w: Człowiek w kulturze, red. Krzysztof Łojek, Warszawa 2007, s. 541-551;
 31. Główne nurty polskiej filozofii religii po II wojnie światowej, Międzynarodowe Studia Filozoficzne, Nr 1 2008, s. 213-231;
 32. Jak z młodzieżą rozmawiać o sektach?, Sekty i Fakty, Nr 2 2008, s. 5-8;
 33. Jak porządkować świat wartości młodego człowieka?, Dydaktyczne Puzzle, Nr 3 wrzesień 2008, s. 7-10;
 34. Ku islamskiej Europie, w: Bezpieczeństwo człowieka a wielokulturowość, red. Jan Dębowski, Edward Jarmoch, Andrzej W. Świderski, Siedlce 2008, s. 185-190;
 35. Obraz religii w poglądach przedstawicieli polskiej filozofii drugiej połowy XX wieku, Parerga. Międzynarodowe Studia Filozoficzne, Nr 2 2008, s. 221-233;
 36. O filozoficznych aspektach teorii zjawisk sakralnych Bronisława Malinowskiego, w: Antropologia integralna. W kręgu myśli filozoficzno-kulturoznawczej Krzysztofa J. Broziego, red. Bogumiła Truchlińska, Andrzej Radomski, Lublin 2008, s. 95-109;
 37. Stanisław Brzozowski a modernizm katolicki, w: Kultura i życie. W 130. rocznicę urodzin Stanisława Brzozowskiego, red. Wojciech Słomski, Warszawa 2008, s. 131-138;
 38. Zapomniani posłańcy (kilka uwag o aniołach), w: W stronę wartości, red. Krzysztof Łojek, Warszawa 2008, s. 403-414;
 39. Bibliografia prac siostry prof. dr hab. Zofii Józefy Zdybickiej, w: Filozofia o religii, red. Włodzimierz Dłubacz, Lublin 2009, s. 27-49;
 40. Jan Paweł II a Benedykt XVI – o potrzebie wielokulturowości w Kościele, Drohiczyński Przegląd Naukowy, Nr 1/2009, s. 109-114;
 41. Karnawał na „Titanicu”. Postmodernizm a współczesna kultura Zachodu, w: Bezpieczeństwo człowieka a transdyscyplinowość, red. Edward Jarmoch, Andrzej W. Świderski, Izabela Aldona Trzpil, T.1, Siedlce 2009, s. 175-185;
 42. Metafizyka wobec zjawiska alternatywnych ruchów religijnych i parareligijnych, w: Człowiek i kosmos, red. Edward Jarmoch, Andrzej W. Świderski, Siedlce 2009, s. 167-180;
 43. Naturalizm współczesnej antropologii filozoficznej jako zagrożenie dla bezpieczeństwa człowieka, w: Bezpieczeństwo i prawa człowieka w teoriach i praktyce społecznej początków XXI wieku, red. Ryszard Rosa, Renata Matysiuk, Siedlce 2009, s. 49-58;
 44. New Age a współczesna myśl religijna Zachodu, Międzynarodowe Studia Filozoficzne, Nr 2/2009, s. 55-65;
 45. Nowa nadzieja czy kolejne zagrożenie? Alternatywne ruchy religijne z punktu widzenia socjologii, Doctrina. Studia społeczno-polityczne nr 6/2009, s. 245-255.
 46. Polacy wobec zjawiska alternatywnej religijności, w: Zagadnienia bezpieczeństwa w problematyce charakteru narodowego Polaków, red. Tadeusz Szczurek, Warszawa 2009, s. 245-249;
 47. Uniwersalizm chrześcijaństwa a pluralizm kultur i religii – stanowisko Josepha Ratzingera, Drohiczyński Przegląd Naukowy, Nr 1/2009, s. 189-203;
 48. Alternatywna religijność w perspektywie psychologii, w: Contemplata aliis tradere, red. Edward Jarmoch, Siedlce 2010, s. 125-136;
 49. Areligijność jako źródło kryzysu współczesnej kultury, Przegląd Religioznawczy, Nr 4 (238), 2010, s. 57-70;
 50. Filozofia a kwestia poznawalności istnienia Boga, w: Bezpieczeństwo edukacja kultura i społeczeństwo, red. Janusz Gmitruk, Roman Krawczyk, Tamara Zacharuk, Warszawa-Siedlce 2010, s. 685-696
 51. Kultura, wielokulturowość, prawda, Drohiczyński Przegląd Naukowy, Nr 2/2010, s. 9-11;
 52. New Age: o zgubnych skutkach „ubóstwienia” człowieka, w: Sekty jako zagrożenie i wyzwanie XXI wieku, red. Danuta Grzesiak-Witek, Paweł Witek, Stalowa Wola-Sandomierz 2010, s. 205-215.
 53. Wartości chrześcijańskie jako fundament bezpiecznej Europy (stanowisko Josepha Ratzingera), w: Bezpieczeństwo człowieka a wartości, red. Edward Jarmoch, Andrzej W. Świderski, Izabela Aldona Trzpil, T.1, Siedlce 2010, s. 37-45;
 54. [Rec.] Antony Flew, Bóg istnieje. Dlaczego najsłynniejszy ateista zmienił swój światopogląd, Warszawa 2010, Roczniki Kulturoznawcze KUL, Nr 1/2010, s. 232-239;
 55. Badania nad New Age w Polsce, w: Badania religiologiczne w Polsce, red. Zdzisław Kupisiński SVD, Lublin 2011, s. 93-113;
 56. Europa – chrześcijańska czy wielokulturowa?, Drohiczyński Przegląd Naukowy, Nr 3/2011, s. 7-11;
 57. Filozoficzne podstawy i kulturowe konsekwencje współczesnych koncepcji religii, w: Filozofia życia. W poszukiwaniu mądrości, piękna i dobra, red. Edward Jarmoch i Jerzy Kunikowski, T. 1 Siedlce-Drohiczyn 2011, s. 151-165;
 58. Filozof jako świadek prawdy, w: Bezpieczeństwo człowieka a komunikacja społeczna, red. Edward Jarmoch, Andrzej W. Świderski, Izabela Aldona Trzpil, T.1, Siedlce 2011, s. 31-40;
 59. Ruch New Age jako wyraz duchowych dążeń zachodniej kultury II połowy XX wieku, Zborník religionistických a sociologických štúdií. Prešov: GTF PU w Prešove, 1/2011, s. 89-108;
 60. [Rec.] Philip Jenkins, Chrześcijaństwo przyszłości. Nadejście globalnej Christianitas, Przekład Stanisław Gródź SVD. Warszawa 2009, Roczniki Kulturoznawcze KUL, Nr 2/2011, s. 169-173;
 61. Alternatywne formy religijności i duchowości, w: Uniwersalizm chrześcijaństwa wobec alternatywnych propozycji współczesności, Robert T. Ptaszek, Marek Piwowarczyk, Lublin 2012, s. 153-167;
 62. Alternatywne ruchy religijne we współczesnej Europie, Cywilizacja, Nr 43/2012, s. 73-79;
 63. Co działalność alternatywnych ruchów religijnych mówi o współczesnym człowieku i jego religijności, w: Sekty i nowe ruchy religijne – wolność czy zniewolenie? Zagadnienia interdyscyplinarne, red. I. Kamiński, P. Chrzczonowicz, Toruń 2012, s. 103-110.
 64. Filozoficzno-kulturowe uwarunkowania działalności współczesnych grup kultowych, w: Grupy kultowe: uwarunkowania społeczne, red. Mariusz Gajewski, Kraków 2012, s. 409-427;
 65. Religia a alternatywne ruchy religijne, w: Filozofia religii, red. Stanisław Janeczek, Lublin 2012, s. 337-361;
 66. Wartości religijne we współczesnej kulturze (stanowisko Josepha Ratzingera/Benedykta XVI), w: Aksjologia współczesności. Problemy i kontrowersje, red. Bogumiła Truchlińska, Lublin 2012, s. 141-150.
 67. Dlaczego nie da się uniknąć konfliktu między cywilizacjami islamu i chrześcijaństwa?, Cywilizacja, Nr 45/2013, s. 160-167;
 68. Jak filozofia może pomóc współczesnemu człowiekowi nie zagubić się w świecie?, w: Człowiek na rozdrożu. Zrozumieć, aby pomóc, red. Zbigniew B. Gaś, Lublin 2013, s. 15-27.
 69. Religia jako fundament wolności, solidarności i prawdy, w: Idąc na cały świat, red, Edward Jarmoch, Drohiczyn 2013, s. 153-162.
 70. Teologia katolicka wobec zjawiska sekt i nowych ruchów religijnych, w: Wiara, Nadzieja i Miłość, red. Ryszard Rosa, Tamara Zacharuk, T.1, Siedlce 2013, s. 325-333.
 71. Apokalipsa i co dalej? O sposobach interpretacji Nowotestamentowych opisów końca świata na przykładzie Świadków Jehowy i Adwentystów Dnia Siódmego w: Idea końca świata w doktrynach i praktykach tzw. sekt i nowych ruchów religijnych. Tom II: Armagedony Adwentystów Dnia Siódmego i Świadków Jehowy, red. Ireneusz Kamiński, Piotr Chrzczonowicz, Toruń 2014, 11-26.
 72. Czy bezpieczeństwo jest ostatecznym celem ludzkich działań?, w: Bezpieczeństwo w warunkach zmian społecznych, cywilizacyjnych i kulturowych, red. Sylwester Bębas, Paweł Kowalski, Piotrków Trybunalski 2014, s. 255-261.
 73. Jak za pomocą filozofii odróżnić religię chrześcijańską od alternatywnego ruchu religijnego odwołującego się do Biblii? w: Alternatywne światy zagubienia. Religie, ideologie, kulty i New Age. Tom III: Byt przygodny i jego wyobrażenia transcendentalnego, red. Ireneusz Kamiński, Jan Perszon, Joanna Kulwicka-Kamińska, Toruń 2014, s. 9-34.
 74. Manicheizm i jego znaczenie dla rozwoju sekt chrześcijańskich w średniowieczu, w: Sztuka i realizm, red. Tomasz Duma, Andrzej Maryniarczyk, Paulina Sulenta, Lublin 2014, s. 851-866.
 75. O mylących schematach i groźnych nieporozumieniach będących rezultatem odwoływania się przez przedstawicieli zachodniej kultury do tak zwanej „duchowości Wschodu” w: Duchowość Dalekiego Wschodu a chrześcijaństwo. Dialog czy konfrontacja? Tom. I: Wokół filozofii i religii Dalekiego Wschodu, red. Ireneusz Kamiński, Jan Perszon, Joanna Kulwicka-Kamińska, Toruń 2014, s. 13-25
 76. Szczęście obywatela, szczęście dziecka bożego, szczęście konsumenta. O zależnościach między koncepcją człowieka a rozumieniem szczęścia, w: Młodzież w poszukiwaniu szczęścia: dokąd, po co, jak i z kim?, Zbigniew B. Gaś, Lublin 2014, s. 13-23.
 77. Wielokulturowa Europa z perspektywy Drohiczyna, Drohiczyński Przegląd Naukowy, Nr 6 (2014), s. 9-14;
 78. [Rec.] Ireneusz Kamiński, Sekty i nowe ruchu religijne w 365 pytaniach i odpowiedziach, Warszawa: Oficyna wydawnicza „Vocatio” 2013, Scriptura Lumen Nr 6 (2014), s. 608-610.
 79. Alternatywne ruchy religijne jako element współczesnego multikulturalizmu, Człowiek w kulturze, Nr 24 (2014), s. 117-135.
 80. Dlaczego demokracja w post-chrześcijańskiej Europie coraz bardziej przypomina totalitaryzm? Człowiek w kulturze, Nr 25 (2015), s. 221-238.
 81. Dlaczego nowa duchowość nie może być realną alternatywą dla tradycyjnej religii? Paedagogia Christiana, Vol 35, Nr 1 (2015), s. 113-126.
 82. Dlaczego tak trudno być dorosłym w postchrześcijańskiej Europie? w: Kłopoty z dorosłością, Zbigniew B. Gaś, Lublin 2015, s. 19-27.
 83. Jak język gender mainstreaming wpływa na politykę Unii Europejskiej wobec chrześcijaństwa, w: Polityka jako wyraz lub następstwo religijności, Ryszard Michalak, Zielona Góra 2015. s. 323-346.
 84. Koniec Europy?, Drohiczyński Przegląd Naukowy, Nr 7 (2015), s. 9-14.
 85. Przedmowa do: Maciej B. Stępień, Studium ezoteryki zachodniej, Lublin 2015, s. 13-20.
 86. Czy można być szczęśliwym bez filozofii? w: Kultura bezpieczeństwa. Potrzeby i uwarunkowania, red. Stanisław Jaczyński, Jerzy Kunikowski, Siedlce 2016, s. 621-625.
 87. Czy o takiej Europie marzyliśmy?, Drohiczyński Przegląd Naukowy, Nr 8 (2016), s. 9-15.
 88. Rodzina – ale jaka? Modele rodziny we współczesnej, wielokulturowej Europie i ich teoretyczne uzasadnienia, w: Rodzina a profilaktyka zaburzeń w zachowaniu, red. Zbigniew B. Gaś, Lublin 2016, s. 13-20.
 89. Unia Europejska: między utopią a utopizmem, w: Utopia obecna/nieobecna, red. Ewa J. Zgolińska, Siedlce 2016, s. 65-75.
 90. [Rec.] „Człowiek nie może zagubić właściwego sobie miejsca wśród tego świata” (rec. Europa i jej antropologia polityczna. Człowiek jako droga historii – o filozofii Karola Wojtyły, red. Ch. Bohr, Ch. Schmitz, Konrad Adenauer Stiftung, Warszawa 2016), „Ethos” 29 (2016) nr 4 (116), s. 344-349.

Hasła encyklopedyczne

 1. Ainesidemos, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. nauk. Mieczysław A. Krąpiec, T.1, Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2000, s. 90-92;
 2. Aischines ze Sfettos, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. nauk. Mieczysław A. Krąpiec, T.1, Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2000, s. 92;
 3. Apollodor z Falerontu, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. nauk. Mieczysław A. Krąpiec, T.1, Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2000, s. 299-300;
 4. Arystoksenos z Tarentu, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. nauk. Mieczysław A. Krąpiec, T.1, Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2000, s. 343;
 5. Aryston z Chios, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. nauk. Mieczysław A. Krąpiec, T.1, Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2000, s. 343-344;
 6. Bachtin Michaił, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. nauk. Mieczysław A. Krąpiec, T.1, Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2000, s. 453-455;
 7. Balicki Zygmunt, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. nauk. Mieczysław A. Krąpiec, T.1, Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2000, s. 471-472; [wersja rozszerzona opublikowana w]: Encyklopedia Filozofii Polskiej, red. Andrzej Maryniarczyk, T. 1, Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2011, s. 71-72;
 8. Baudouin de Courtenay Jan, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. nauk. Mieczysław A. Krąpiec, T.1, Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2000, s. 501-502; [wersja rozszerzona opublikowana w]: Encyklopedia Filozofii Polskiej, red. Andrzej Maryniarczyk, T. 1, Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2011, s. 82-83;
 9. Baza, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. nauk. Mieczysław A. Krąpiec, T.1, Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2000, s. 512-513;
 10. Beauvoir Simone de, w: Encyklopedia „Białych Plam”, red. nauk. Henryk Kiereś, T. 2, Radom, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2000, s. 288-290;
 11. Besant Anne, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. nauk. Mieczysław A. Krąpiec, T.1, Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2000, s. 546-548;
 12. Bierdiajew Nicolai, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. nauk. Mieczysław A. Krąpiec, T.1, Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2000, s. 570-572;
 13. Binswanger Ludwig, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. nauk. Mieczysław A. Krąpiec, T.1, Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2000, s. 575-576;
 14. Blaustein Leopold, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. nauk. Mieczysław A. Krąpiec, T.1, Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2000, s. 592; [wersja rozszerzona opublikowana w]: Encyklopedia Filozofii Polskiej, red. Andrzej Maryniarczyk, T. 1, Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2011, s. 119-120;
 15. Bławatska Helena, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. nauk. Mieczysław A. Krąpiec, T.1, Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2000, s. 598-600;
 16. Boas Franz, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. nauk. Mieczysław A. Krąpiec, T.1, Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2000, s. 603 –604;
 17. Bultmann Rudolf, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. nauk. Mieczysław A. Krąpiec, T.1, Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2000, s. 735-737;
 18. Burckhardt Jacob, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. nauk. Mieczysław A. Krąpiec, T.1, Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2000, s. 740- 741;
 19. Cassirer Ernst, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. Andrzej Maryniarczyk, T.2, Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2001, s. 61- 63;
 20. Chesterton Gilbert Keith, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. Andrzej Maryniarczyk, T.2, Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2001, s. 110-112;
 21. Cieszkowski August, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. Andrzej Maryniarczyk, T.2, Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2001, s. 192-194; [wersja rozszerzona opublikowana w]: Encyklopedia Filozofii Polskiej, red. Andrzej Maryniarczyk, T. 1, Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2011, s. 209-211;
 22. Deizm, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. Andrzej Maryniarczyk, T.2, Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2001, s. 454 -456;
 23. Emerson Ralph Waldo, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. Andrzej Maryniarczyk, T.3, Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2002, s. 135-137;
 24. Engels Fryderyk, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. Andrzej Maryniarczyk, T.3, Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2002, s. 165-169;
 25. Euhemer z Messyny, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. Andrzej Maryniarczyk, T.3, Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2002, s. 314-316;
 26. Fatalizm, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. Andrzej Maryniarczyk, T.3, Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2002, s. 375-376;
 27. Gurwicz Grzegorz Dairodowicz, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. Andrzej Maryniarczyk, T.4, Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2003, s. 151-153;
 28. Halbwachs Maurice, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. Andrzej Maryniarczyk, T.4, Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2003, s. 188-190;
 29. Hercen Aleksander Iwanowicz, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. Andrzej Maryniarczyk, T.4, Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2003, s. 376-378;
 30. Homo (człowiek), w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. Andrzej Maryniarczyk, T.4, Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2003, s. 565-568 i 570-573;
 31. Inkarnacja, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. Andrzej Maryniarczyk, T.4, Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2003, s. 840-842;
 32. Keller Józef, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. Andrzej Maryniarczyk, T.5, Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2004, s. 577-578; [wersja rozszerzona opublikowana w]: Encyklopedia Filozofii Polskiej, red. Andrzej Maryniarczyk, T. 1, Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2011, s. 637-638
 33. Konsumpcjonizm, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. Andrzej Maryniarczyk, T.5, Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2004, s. 820-822;
 34. Kult, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. Andrzej Maryniarczyk, T.6, Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2005, s. 129-132;
 35. Leeuw Gerardus van der, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. Andrzej Maryniarczyk, T.6, Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2005, s. 284-286;
 36. Łyszczyński Kazimierz, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. Andrzej Maryniarczyk, T.6, Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2005, s. 651-652; [wersja rozszerzona opublikowana w]: Encyklopedia Filozofii Polskiej, red. Andrzej Maryniarczyk, T. 1, Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2011, s. 956-957;
 37. Manicheizm, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. Andrzej Maryniarczyk, T.6, Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2005, s. 777-779;
 38. Marcjon z Pontu, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. Andrzej Maryniarczyk, T.6, Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2005, s. 824-826;
 39. Marks Karol, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. Andrzej Maryniarczyk, T.6, Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2005, s. 851-855;
 40. Merton Thomas, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. Andrzej Maryniarczyk, T.7, Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2006, s. 74-76;
 41. Millenaryzm, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. Andrzej Maryniarczyk, T.7, Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2006, s. 229-231
 42. Nadbudowa, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. Andrzej Maryniarczyk, T.7, Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2006, s. 468-469
 43. Politzer Georges, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. Andrzej Maryniarczyk, T.8, Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2007, 345-347;
 44. Pratt James, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. Andrzej Maryniarczyk, T.8, Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2007, 455-457;
 45. Reinkarnacja, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. Andrzej Maryniarczyk, T.8, Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2007, 705-708;
 46. Tyloch Witold Józef, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. Andrzej Maryniarczyk, T.9, Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2008, 572-574; [wersja rozszerzona opublikowana w]: Encyklopedia Filozofii Polskiej, red. Andrzej Maryniarczyk, T. 2, Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2011, s. 758-759;
 47. Tyrrell George, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. Andrzej Maryniarczyk, T.9, Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2008, 579-580;
 48. Fritzhand Marek, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. Andrzej Maryniarczyk, T.10, Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2009, 168-169; [wersja rozszerzona opublikowana w]: Encyklopedia Filozofii Polskiej, red. Andrzej Maryniarczyk, T. 1, Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2011, s. 396-397;
 49. Kołakowski Leszek, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. Andrzej Maryniarczyk, T.10, Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2009, 255-257; [wersja rozszerzona opublikowana w]: Encyklopedia Filozofii Polskiej, red. Andrzej Maryniarczyk, T. 1, Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2011, s. 678-681;
 50. Tokarzewicz Józef, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. Andrzej Maryniarczyk, T.10, Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2009, 419-421; [wersja rozszerzona opublikowana w]: Encyklopedia Filozofii Polskiej, red. Andrzej Maryniarczyk, T. 2, Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2011, s. 722-724;
 51. Hołowiński Ignacy, w: Encyklopedia Filozofii Polskiej, red. Andrzej Maryniarczyk, T. 1, Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2011, s. 507-509;
 52. Kołakowskiego krytyka religii, w: Encyklopedia Filozofii Polskiej, red. Andrzej Maryniarczyk, T. 1, Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2011, s. 681-684;
 53. Prokopiuk Jerzy, w: Encyklopedia Filozofii Polskiej, red. Andrzej Maryniarczyk, T. 2, Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2011, s. 421-423;
 54. Wiszowaty Andrzej, w: Encyklopedia Filozofii Polskiej, red. Andrzej Maryniarczyk, T. 2, Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2011, s. 806-807;

 

Autor: Robert Ptaszek
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2017, godz. 19:22 - Robert Ptaszek