• Kliknij, żeby zobaczyć szczegółyOd czasu otrzymania świadectwa dojrzałości w I LO im. J. Słowackiego w Częstochowie w klasie o profilu humanistycznym związałem się z KUL, gdzie w latach 1980-1991 studiowałem filologię polską i filozofię teoretyczną. W 1996 r. obroniłem doktorat na podstawie rozprawy "Głos prawdy i sumienie". Kościół w pismach Cypriana Norwida, Wrocław 1998 (II wydanie Toruń 2012), której promotorem był prof. dr hab. Stefan Sawicki. Książka uzyskała nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
 • Moja habilitacja przypadła na rok 2010 – w oparciu o dorobek naukowy oraz rozprawę Pisarz i wyznawca. W kręgu twórczości Romana Brandstaettera, Lublin 2009 (oba tytuły na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL).
 • Jestem współzałożycielem oraz prezesem Stowarzyszenia Inicjatyw Naukowych
 • Należę też m.in. do Towarzystwa Naukowego KUL, Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, Stowarzyszenia imienia Romana Brandstaettera, Stowarzyszenia Klub Stypendystów Fundacji Kościuszkowskiej, Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.
 • Jestem żonaty i mam dwoje dzieci.
 • Lubię dobre lektury, turystykę i pływanie.
 • Moje motto życiowe pochodzi z 1 Listu św. Piotra: Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na Was (5:7).

 

Działalność dydaktyczna

 

 • Prowadziłem bądź prowadzę zajęcia dla studentów czterech wydziałów KUL: humanistycznego, nauk prawnych, filozoficznego i teologicznego.
 • W różnych okresach obejmowały one m.in. takie przedmioty jak
  • poetyka,
  • teoria literatury,
  • analiza dzieła literackiego,
  • interpretacja literatury,
  • teoria kultury,
  • wiedza o kulturze,
  • antropologia kultury,
  • etyka prawnicza,
  • teologia literatury oraz
  • wykłady monograficzne np.
   • o sacrum literackim,
   • o zagranicznych badaniach z zakresu literatury i religii,
   • o twórczości R. Brandstaettera i J. Wittlina,
   • o twórczości pisarzy z tzw. nurtu franciszkańskiego
   • o polskiej literaturze emigracyjnej.
 • W swej dydaktyce dla studentów różnych kierunków staram się łączyć interdyscyplinarną wiedzę z zakresu literatury, filozofii i teologii zdobytą w kraju i za granicą.

 

Badania naukowe

 

 • Moje zainteresowania naukowe obejmują dzieła wielkich polskich romantyków oraz pisarzy ubiegłego stulecia. Pisałem o utworach A. Mickiewicza, Z. Krasińskiego, a zwłaszcza C. Norwida. Spośród autorów dwudziestowiecznych badałem m. in twórczość R. Brandstaettera, A. Wata i J. Wittlina. Interesują mnie wątki religijne w literaturze, pogranicze literatury i religii w aspekcie historyczno- i teoretycznoliterackim, a także prace z tego zakresu na obszarze niemiecko- i anglojęzycznym. Inna dziedzina moich zainteresowań to relacje między literaturą i kulturą, a także – zwłaszcza w ostatnim czasie – tzw. literatura źle obecna: twórczość niesłusznie spychana na margines życia literackiego w okresie PRL, z uwagi na emigracyjny kontekst jej powstania, wymowę religijną lub postawę polityczną autorów. W swoich badaniach na tym obszarze chciałbym przyczynić się do przywracania kulturze polskiej ważnych, a niesłusznie zmarginalizowanych pisarzy oraz ich dzieł. Byłem m.in. w latach 1997-1999 wykładowcą w Katolickim Uniwersytecie Eichstätt (gdzie prowadziłem zajęcia z języka i z kultury polskiej), jak również stypendystą w amerykańskich uniwersytetach Yale (2005) i Harvard (2011). W 2013 r. otrzymałem stypendium The Polonia Aid Foundation Trust w Londynie, a w 2014 r. Deutsche Akademische Austauschdienst w Dreźnie. W roku 2015 odbyłem staż w Tokyo University of Foreign Studies.
 • Oprócz specjalistycznych poszukiwań naukowych zajmuję się również tłumaczeniami na polski książek z literatury pięknej, filozofii, teologii, psychologii i pedagogiki – publikowanych głównie w języku niemieckim, jak też w angielskim, francuskim i włoskim. W działalności przekładowej koncentruję się na pracach naukowych i popularnonaukowych, które wyrastają z chrześcijańskiej wizji rzeczywistości, mogą stanowić pomoc dydaktyczną lub formacyjną oraz wymagają fachowego przygotowania tłumacza. Za aktywność w tej dziedzinie otrzymałem w 2015 r. Nagrodę Feniksa przyznawaną przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich.
 • Nie jest mi obca działalność popularyzatorska i publicystyczna w formie artykułów prasowych i wykładów dla środowisk spoza uczelni.

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2017, godz. 14:41 - Rafał Nawrocki