Miło nam poinformować, że dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL, pracownik Wydziału Nauk Społecznych został powołany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do udziału w pracach Kapituły Ogólnopolskiej XIV edycji Konkursu Otwarte Drzwi, na najlepsze prace magisterskie i najlepszą pracę doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności.

Serdecznie gratulujemy!

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 19.10.2017, godz. 14:34 - Maria Mazurek-Olszowa