Konferencje międzynarodowe:

 

 2012, Lublin, The International Conference: Imagination and life. The perspective of contemporary psychology, referat:  Psychological determinants of properly operating family., 16-17 listopada

 

2008, Ghent, Relation quality in the therapeutic team while using method of Therapeutic Community treatment, prowadzenie warsztatów w ramach projektu ECEtt training by travel, 12-14 maja

 

2007, Wrocław, The 1-st  Symposium of Pedagogy and Psychology PhD Students, referat: Upbringing to be benevolent 15-18 marca

 

 

Konferencje krajowe:

 

2014, Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Dziecko wykorzystywane seksualnie- kontekst prawny, medyczny, rodzinny i środowiskowy, Warszawa, referat: Zachowania seksualne dzieci i młodzieży. Norma rozwojowa.2 czerwca.

 

 

2013, Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt: Pomoc rodzinie osób uzależnionych - teoria i praktyka. Kielce, referat (razem z E.Trubiłowicz): Brzytwa Ockhama czy full service? Co pomaga rodzinie z problemem alkoholowym-analiza przypadków. 12-14 listopada.

 

2013, Gdańsk, XXII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej pt. Społeczny kontekst rozwoju od dziecka do dorosłego, referat: Funkcjonowanie systemu rodzinnego a kształtowanie się postaw społecznych młodzieży, 27-29 maja.

 

2012, Warszawa, 44 Sympozjum Sekcji Psychologii przy Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski pt. Caritas w parafii a psychologia pastoralna, referat: Wychowanie do życzliwości. Rola rodziny w kształtowaniu postaw społecznych, 23-25 września.

 

2011, Kielce, Konferencja naukowo-szkoleniowa pt: Interwencja, terapia, rehabilitacja uzależnienia i współuzależnienia-nowe podejścia. Kielce, referat: Dynamika zmian w strukturze osobowości bezdomnych alkoholików leczonych w placówkach odwykowych. 15-16 listopada.

 

2011, Kraków, Konferencja trzech sekcji psychoterapii pt. Czy psychoterapia zmienia mózg?-Znaczenie dla praktyki psychoterapii, referat: Zastosowanie Testu Rorschacha do badania zmian w osobowości bezdomnych alkoholików w trakcie leczenia odwykowego. Analiza przypadku. 21-23 października.

 

2011, Gdańsk, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Psychologia w służbie Rodziny. Zdrowotne aspekty życia rodzinnego, referat: Znaczenie rodzicielskich technik wychowawczych w rozwoju postaw społecznych. 18-19 maja

 

2011, Lublin, Ogólnopolska Interaktywna Sesja „ Człowiek na różnych etapach życia. Perspektywa wychowawcza", komunikat: Projekcyjny obraz rodziny młodzieży życzliwej, 18 czerwca

 

2010, Lublin, Ogólnopolskiej Interaktywnej Sesji pt. Wychowanie na progu XXI wieku. Spojrzenie nauk społecznych na wychowanie w środowisku rodzinnym, szkolnym i medialnym. Komunikat:  Przekazywanie wartości w rodzinie. 15 maja

 

2009, Gdańsk, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Psychologia w służbie Rodziny. Rodzina fundamentem rozwoju i wychowania człowieka, referat: Wybrane aspekty funkcjonowania dzieci z rodzin psychologów. badanie testem Rorschacha. 21-22 maja

 

2008, Lublin, Ogólnopolska Interaktywna Sesja „Systemowe spojrzenie na wychowanie", plakat: Psychologiczna charakterystyka dzieci pochodzących z rodzin psychologów.16 maja

 

2007, Lublin, Ogólnopolska Interaktywna Sesja „Wybrane problemy wychowawcze",  plakat: Metoda Rorschacha w badaniu dojrzałości emocjonalnej. 1 czerwca.

 

2004, Supraśl, Konferencja „Dziecko i media elektroniczne - nowy wymiar dzieciństwa", referat:  Analiza wartości występujących w programach telewizyjnych. 17-18 maja.

 

2003, Kraków, Konferencja „Człowiek wobec śmierci, aspekty psychologiczno - pastoralne" referat: Wolontariat hospicyjny- analiza psychologiczna na przykładzie Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci. 15-16 września

 

2003, Lublin, Ogólnopolska Konferencja Aktualności Psychologicznych Aktualia, warsztat: Terapia ruchem. 20-21 marzec

Autor: Iwona Ulfik-Jaworska
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2017, godz. 11:52 - Iwona Ulfik-Jaworska