piekarski_641 IRENEUSZ PIEKARSKI, dr nauk humanistycznych, adiunkt.

Interesuję się metodologią badań literackich, zwłaszcza krytyką anglo-amerykańską, psychoanalizą, relacją Biblia literatura, stylistycznym stykiem poetyki z retoryką, twórczością Juliana Stryjkowskiego. Przedmiotem mojej uwagi jest też literatura z kręgu tradycji żydowskiej. Obecnie z uwagą czytam prozę hebrajskiego odrodzenia narodowego w polskim przekładzie.

Jestem autorem książek Z ciemności. O twórczości Juliana Stryjkowskiego (Wrocław 2010) i Strategie lektury podejrzliwej (Lublin 2016) oraz współredaktorem tomów Prawda w literaturze (Lublin 2009), Psychoanalityczne interpretacje literatury. Freud – Jung – Fromm – Lacan (Lublin 2012), Interpretacja kerygmatyczna. Doświadczenia – re-wizje – perspektywy (Lublin 2014).

 
Autor: Ireneusz Piekarski
Ostatnia aktualizacja: 28.02.2017, godz. 08:39 - Ireneusz Piekarski