dr Iwona Mróz 
Problematyka naukowa

 

ekologia drobnych ssaków, wpływ bobra europejskiego Castor fiber na środowisko przyrodnicze, ochrona przyrody, bezpieczeństwo ekologiczne

 


 

Data uzyskania stopnia naukowego:

 

 • doktor – Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2006 r., promotor: prof. dr hab. Roman Andrzejewski 
 • magister – Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2001 r., promotor: prof. dr hab. Roman Andrzejewski

 


 

 Doświadczenie zawodowe:

 

 • Katedra Ekologii Stosowanej – WBiNoŚ KUL (2013 – do chwili obecnej) – adiunkt
 • Katedra Ekologii Stosowanej – WMP KUL (2007-2013) – adiunkt
 • Katedra Ekologii i Zoologii – WMP KUL (1999-2006) – asystent naukowo-techniczny, naukowo-dydaktyczny
 • Katolicki Uniwersytet Luvain la Neuve (2002) – staż naukowy

 


 

 Publikacje naukowe:

 

 • Łopucki R., Mróz I., Berliński Ł., Burzych M. 2013. Effects of urbanization on small-mammal communities and the population structure of synurbic species: an example of a medium-sized city. Canadian Journal of Zoology 91(8): 554-561.
 • Łopucki R., Mróz I., Orłowska B. 2013. Przypadki nietypowego ubarwienia u nornicy rudej Myodes glareolus w Bieszczadach. Roczniki Bieszczadzkie 21: 336-368.
 • Mróz I. 2012. Fauna of habitats altered by beavers. In: J.R. Rak [ed.] Problems of nature protection, using the environment and promotion of tourist attractions of south-eastern Poland, eastern Slovakia and western Ukraine. Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie. Brzozów: 457-468.
 • Łopucki R., Mróz I. 2012. Biodiversity of city fauna - state, threats and the perspective of protection. In: J.R. Rak [ed.] Problems of nature protection, using the environment and promotion of tourist attractions of south-eastern Poland, eastern Slovakia and western Ukraine. Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie. Brzozów: 469-480.
 • Łopucki R., Mróz I. 2012. Abiotyczne zmiany środowiska wywołane przez rudbekię nagą Rudbeckia laciniata - inwazyjny gatunek rośliny z rodziny astrowatych Astraceae. Studia i Materiały CEPL w Rogowie, R. 14. Zeszyt 33/4: 241-249.
 • Mróz I., Łopucki R. 2011. The role of river valleys in maintaining the diversity of mammals in urban areas. [In:] P. Indykiewicz, L. Jerzak, J. Bohner, B Kavanagh (eds.), Studies of animal biology, ecology and conservation in European cities. UTP Bydgoszcz: 503-510.
 • Mróz I. 2011. Liczebność i różnorodność fauny epigeicznej na stanowiskach bobra europejskiego Castor fiber L. w Bieszczadzkim i Magurskim Parku Narodowym. [W:] J. Rak (red.) Środowisko przyrodnicze i walory turystyczne południowo-wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy. Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie. Brzozów: 119 128.
 • Łopucki R., Mróz I. 2011. Rzadkie gatunki drobnych ssaków Podkarpacia. [W:] J. Rak (red.) Środowisko przyrodnicze i walory turystyczne południowo-wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy. Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie. Brzozów: 129-146.
 • Łopucki R., Mróz I. 2011. Pierwsze stwierdzenie ryjówki górskiej Sorex alpinus w Magurskim Parku Narodowym (Beskid Niski). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 67 (4): 365-369.
 • Mróz I. 2010. Zmiany składu gatunkowego flory w strefie przybrzeżnej cieków wodnych Bieszczadzkiego Parku Narodowego jako efekt działalności bobra europejskiego Castor Fiber L. Roczniki Bieszczadzkie 18: 91-111.
 • Mróz I., Derwich A. 2010. Propozycja udostępnienia stanowisk bobra europejskiego Castor fiber L. do zwiedzania w ramach tras turystycznych nad górnym Sanem w Bieszczadzkim Parku Narodowym. W: J.R. Rak [red.] Walory ekologiczne i turystyczne północnej części Euroregionu Karpackiego. Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie. Brzozów: 183-198.
 • Łopucki R., Mróz I. 2010. Cases of colouration anomalies in small mammals of Poland, and reasons of  their incidence. Annales UMCS, Sectio C, Biologia: 67-77.
 • Mróz I., Łopucki R., Owadowska-Cornil E. 2009. Potencjalne i rzeczywiste miejsca występowania nornika północnego Microtus oeconomus na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego w aspekcie postępującego zaniku i fragmentacji zbiorowisk turzycowych. [w:] Trwałość i efektywność ochrony przyrody w polskich parkach narodowych, red. A. Andrzejewska A. Lubański, Kampinoski Park Narodowy, Izabelin: 427 - 437.
 • Łopucki R., Mróz I., Prasowska M. 2009. Faunistyczne konsekwencje wieloletnich deficytów wody w Kampinoskim Parku Narodowym na przykładzie przekształceń zespołu drobnych ssaków w lasach olszowych. [w:] Trwałość i efektywność ochrony przyrody w polskich parkach narodowych, red. A. Andrzejewska A. Lubański, Kampinoski Park Narodowy, Izabelin: 437-441.
 • Derwich A., Mróz I. 2009. Rozwój populacji bobra europejskiego Castor fiber nad górnym Sanem (Bieszczadzki Park Narodowy) w latach 1993-2009. Roczniki Bieszczadzkie 17: 283-306.
 • Łopucki R., Mróz I. 2009. Application of biocenotic indexes in biotic monitoring. Studies and Research in Vanatori Neamt Nature Park 2: 91-96.
 • Mróz I., Łopucki R. 2009. Methods and techniques for the monitoring of small mammals. Studies and Research in Vanatori Neamt Nature Park 2: 85-90.
 • Mróz I., Łopucki R., Antosiewicz M., Najda M. 2009. Diversity of small mammals fauna from Vanatori Neamt Nature Park (Romania). Studies and Research in Vanatori Neamt Nature Park 2: 60-67.
 • Derwich A., Mróz I. 2008. Bóbr europejski Castor fiber L. 1758 jako czynnik wspomagający renaturyzację siedlisk nad górnym Sanem. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. 2(18): 173-183.
 • Mróz I. 2007. Response of the bank vole Clethrionomys glareolus (Schreber) to the odour and presence of heterospecifics as measured by scent marking behaviour and trapping in double traps in an alder forest. Polish Journal of Ecology 55: 559-570.

 • Andrzejewski R., Badaszek M., Łopucki R., Mróz I., Pastucha A., Prasowska M., Wawrzak D. 2007. Artificial tunnels as a method for studying populations of small rodents. Polish Journal of Ecology 55: 535-542

 • Łopucki R., Mróz I., Prasowska M. 2007. Zmiany składu gatunkowego gryzoni na terenie olsów Kampinoskiego Parku Narodowego wywołane obniżaniem się poziomu wód gruntowych. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 63: 72-82.

 • Perzanowski K., Klich D., Łopucki R., Mróz I., Niewinna M. [red.] 2007. Bioenergetyka ekologiczna. Koncepcje i zastosowania praktyczne. Werset. Lublin. pp. 168.

 • Wawer W., Mróz I. 2006. Występowanie tygrzyka paskowanego w zbiorowiskach roślinności niskiej Kampinoskiego Parku Narodowego. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 25 (4): 61-70.

 • Diehl B., Mróz I., Plewka T. 2003. Tygrzyk paskowany w Kampinoskim Parku Narodowym. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 59: 105-114.

 


 

Publikacje popularnonaukowe:

 

 • Mróz I., Łopucki R. 2011. ...i tylko kasztanów żal. Wiad. Brzoz. XX(12): 66.
 • Mróz I. 2011. Wildganse und Zuchtganse - eine Gattungsuberischt.  ISPG, Szwarcenowo: 96 - 106.
 • Mróz I. Łopucki R. 2011. Jemiołuszka. Wiad. Brzoz. XX (1): 54
 • Mróz I. Łopucki R. 2011. Co warto wiedzieć o lisie. Wiad. Brzoz. XX (2): 62
 • Łopucki R. Mróz I. 2011. Jak nie dać się zjeść. Wiad. Brzoz. XX (3): 68
 • Mróz I. Łopucki R. 2011. Feromony, czyli co mówią zapachy. Wiad. Brzoz. XX (4): 76
 • Łopucki R. Mróz I. 2011. Wiosenne osobliwości florystyczne. Wiad. Brzoz. XX (5)
 • Mróz I. Łopucki R. 2011. Pocałuj żabkę w łapkę… Wiad. Brzoz. XX (6)
 • Mróz I., Łopucki R. 2010. Naturalne pożary – pozytywna strona żywiołu. Wiad. Brzoz. XIX (12): 74
 • Mróz I. 2010. Przypadek pewnej gęsi. Wiad. Brzoz. XIX (10): 59
 • Mróz I. 2010. W poszukiwaniu kwiatu paproci. Wiad. Brzoz. XIX (6): 60.
 • Mróz I. 2010. Mięsożerne rośliny. Wiad. Brzoz. XIX (5): 64
 • Mróz I. 2010. Bobry znane i nieznane. Wiad. Brzoz. XIX (2): 64-66
 • Mróz I. 2010. Gęś zbożowa. Biuletyn ISPG 7: 23.
 • Mróz I. 2010. Gęsi dzikie i hodowlane – przegląd gatunków. Wszystko o gęsi i gęsinie, czyli anserystyczne kulinaria i kulturalna. ISPG, Szwarcenowo: 94 – 105.
 • Mróz I. 2002. Tygrys w puszczy. Puszcza Kampinoska 3 (35): 5-7.

 


 

Konferencje naukowe:

 • Derwich A., Mróz I., Klich D. 2014. European beaver in Bieszczady National Park. III Międzynarodowa Konferencja Forum Carpaticum. Local Responses to Global Challenges. Ivan Franko National University of Lviv, UJ, 16-18 września, Lwów, Ukraina. Poster.
 • Mróz I., Łopucki R., Orłowska B., Klich D. 2014. Are small mammals a vector of Mycobacterium bovis for European bison population in Bieszczady Mts? III Międzynarodowa Konferencja Forum Carpaticum. Local Responses to Global Challenges. Ivan Franko National University of Lviv, UJ, 16-18 września, Lwów, Ukraina. Poster.
 • Mróz I., Derwich A. 2013.  Bóbr europejski w Bieszczadzkim Parku Narodowym  stan populacji i efekty działalności bobrów w ekosystemach Parku 20 lat po reintrodukcji. XXII Międzynarodowa Konferencja MRB "Karpaty Wschodnie" 40 lat ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego na tle historii badań i ochrony różnorodności biologicznej Karpat Wschodnich. BdPN, 26-29 września, Ustrzyki Dolne. Poster.
 • Mróz I., Łopucki R. 2012. Czy drobne ssaki mogą być wektorem prątka gruźlicy dla bieszczadzkiej populacji żubrów? XIII Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna, Brzozów.
 • Barszcz K., Orłowska B., Kupczyńska M., Wąsowicz M., Mróz I., Łopucki R. 2012. Morfometria serca nornicy rudej (Myodes glareolus). XIV Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Wrocław.
 • Mróz I., Łopucki R. 2012. Drobne ssaki naziemne w środowisku miejskim - ograniczenia siedliskowe i wzorce rozmieszczenia w gradiencie urbanizacji. XIII Toruńskie Seminarium Ekologiczne. Ekologia miasta. Toruń.
 • Łopucki R., Mróz I. 2012. Abiotyczne i biotyczne zmiany środowiska wywołane przez rudbekię nagą Rudbeckia laciniata (L.) - inwazyjny gatunek rośliny z rodziny astrowatych Asteraceae. VIII Ogólnopolska Konferencja z cyklu Aktywne metody ochrony przyrody w zrównoważonym leśnictwie "Gatunki obce w lasach". Rogów.
 • Łopucki R., Mróz I. 2012. Zmiana preferencji siedliskowych u gatunków inwazyjnych na przykładzie rudbekii nagiej Rudbeckia laciniata (L.) i nawłoci kanadyjskiej Solidago canadensis (L.). VIII Ogólnopolska Konferencja z cyklu Aktywne metody ochrony przyrody w zrównoważonym leśnictwie "Gatunki obce w lasach". Rogów.
 • Mróz I. 2011. Fauna siedlisk przekształconych przez bobry. XII Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna Człowiek a ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w Karpatach polskich, słowackich i ukraińskich. Brzozów. Referat.
 • Łopucki R., Mróz I. 2011. Różnorodność biologiczna fauny miast - stan zagrożenia i perspektywy ochrony.  XII Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna Człowiek a ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w Karpatach polskich, słowackich i ukraińskich. Brzozów. Referat.
 • Łopucki R., Mróz I., Berliński Ł., Burzych M. 2011. Różnorodność gatunkowa i synurbizacja drobnych ssaków na terenach zurbanizowanych na przykładzie Lublina. V Ogólnopolska Konferencja Fauna miast - biologia i zagrożenia gatunków. Bydgoszcz. Referat.
 • Mróz I., Łopucki R. 2011. Rola dolin rzecznych dla zachowania różnorodności fauny ssaków w mieście.  V Ogólnopolska Konferencja Fauna miast - biologia i zagrożenia gatunków. Bydgoszcz. Poster.
 • Gnioska D., Łopucki R., Mróz. I., Mydlak P. 2011. Kret europejski Talpa europaea jako przykład gatunku odpornego na urbanizację. V Ogólnopolska Konferencja Fauna miast - biologia i zagrożenia gatunków.Bydgoszcz. Poster.
 • Mróz I. 2010. Wpływ bobra europejskiego na różnorodność gatunkową flory strefy przybrzeżnej cieków wodnych w Bieszczadzkim Parku Narodowym. XI Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna, Walory ekologiczne, przyrodnicze, turystyczne i kulturowe Podkarpacia. Brzozów. Referat.
 • Mróz I., Łopucki R. 2010. Rzadkie gatunki drobnych ssaków Podkarpacia. XI Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna, Walory ekologiczne, przyrodnicze, turystyczne i kulturowe Podkarpacia. Brzozów. Referat.
 • Mróz I. 2009. Rozwój populacji bobra europejskiego Castor fiber nad górnym Sanem w Bieszczadach 2009. X Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna, Walory ekologiczne i turystyczne w Euroregionie Karpackim. Brzozów. Referat.
 • Mróz I., Łopucki R. 2009. Potencjalne i rzeczywiste miejsca występowania nornika północnego Microtus oeconomus w aspekcie postępującego zaniku i fragmentacji zbiorowisk turzycowych na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji 50-lecia utworzenia Kampinoskiego Parku Narodowego, Trwałość i efektywność ochrony przyrody w polskich parkach narodowych. Izabelin. Referat.
 • Mróz I., Łopucki R. 2009. Faunistyczne konsekwencje wieloletnich deficytów wody w Kampinoskim PN na przykładzie przekształceń zespołu drobnych ssaków w lasach olszowych. Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji 50-lecia utworzenia Kampinoskiego Parku Narodowego, Trwałość i efektywność ochrony przyrody w polskich parkach narodowych. Izabelin. Poster.
 • Derwich A., Mróz I. 2008. Bóbr europejski Castor fiber L. 1758 jako czynnik wspomagający renaturyzację siedlisk nad górnym Sanem. IV Konferencja Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie – Woda dla lasu las dla wody. Rogów. Referat.
 • Mróz I. 2007. Ogólnopolska Konferencja Bioenergetyka ekologiczna - możliwości zastosowań praktycznych. Lublin. Udział w organizacji konferencji.
 • Andrzejewski R., Baranowska J., Krywko E., Łopucki R., Mróz I., Prasowska M. 2004. Environmental conditioning by rodents. IX International Conference Rodens et Spatium, Lublin. Referat.
 • Mróz I. 2004. Interspecific odour discrimination in bank voles. IX International Conference Rodens et Spatium. Lublin. Poster, udział w organizacji konferencji.
 • Mróz I. 2003. Znakowanie przez nornicę rudą miejsc z zapachem różnych gatunków gryzoni. Ogólnopolska Konferencja Ekologii Behawioralnej Ssaków. Siedlce. Referat.
 • Mróz I. 2002. Bank voles overmarking of interspecific rodents marks. VIII International Conference Rodens et Spatium, Louvain-la-Neuve, Belgia. Poster, udział w organizacji konferencji.

 

Wszystkie publikacje pracowników Katedry Ekologii Stosowanej od 2002 roku

Autor: Daniel Klich
Ostatnia aktualizacja: 04.03.2015, godz. 13:36 - Rafał Łopucki