Dotychczas prowadzone zajęcia dydaktyczne:


- psychologia wychowania i nauczania (Instytut Psychologii, wykład obowiązkowy i ćwiczenia)
- psychologia rodziny (Instytut Psychologii, wykład obowiązkowy i ćwiczenia)
- psychologia i pedagogika mediów (Instytut Psychologii, wykład specjalizacyjny i ćwiczenia)
- psychoprofilaktyka i terapia rodzin (Instytut Psychologii, ćwiczenia specjalizacyjne)
- metody projekcyjne (Instytut Psychologii, ćwiczenia specjalizacyjne)
- proseminarium z psychologii wychowawczej i rodziny (Instytut Psychologii)
- metodyka (Instytut Psychologii, konwersatorium)
- podstawowe kompetencje osobowe psychologa (Instytut Psychologii, ćwiczenia obowiązkowe)
- psychologia mediów (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, wykład i ćwiczenia)
- psychologia wywierania wpływu (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, wykład)
- psychologia wychowawcza (Instytut Nauk o Rodzinie, wykład)

- psychologia rozwojowa i wychowawcza dzieci w wieku szkolnym (Wydział Nauk Humanistycznych, wykład)

 


Aktywność pozainstytutowa:

 Prowadzenie kursów dla narzeczonych w małych grupach przy Duszpasterstwie Akademickim KUL (od 2000 r.)
 Szkolenia i warsztaty dla rodziców i nauczycieli z zakresu kompetencji wychowawczych oraz edukacji medialnej

Autor: Iwona Ulfik-Jaworska
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2017, godz. 12:54 - Iwona Ulfik-Jaworska