Artykuły


 • Ulfik-Jaworska, I. , Wiechetek, M. (2017). Psychospołeczne uwarunkowania poziomu uzależnienia od seksu internetowego – moderująca rola płci. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio J – Paedagogia-Psychologia; Vol 30, No 1; 51, 171-185
 • Ulfik-Jaworska, I. (2014). Adolescent Internet usage patterns: Exploring gender differences among Polish high school students. Biuletyn Edukacji Medialnej, 2, 84-101.
 •  Ulfik-Jaworska, I. (2006). Gry komputerowe – szansa czy zagrożenie rozwoju dzieci i młodzieży? Ateneum Kapłańskie, 2(585), 241-155.
  Braun-Gałkowska, M., Gała, A., Ulfik-Jaworska, I., Dąbrowska, R. (2003). Trzydzieści agresywnych scen w jednym zwiastunie telewizyjnym. Edukacja i Dialog, 6(149), 25-32.
 •  Braun-Gałkowska, M., Gała, A., Ulfik-Jaworska, I. (2003). Treść programów emitowanych przez pięciu polskich nadawców telewizyjnych – raport z badań (część I). Edukacja Medialna, 1, 17-21.
 •  Braun-Gałkowska, M., Gała, A., Ulfik-Jaworska, I. (2003). Treść programów emitowanych przez pięciu polskich nadawców telewizyjnych – raport z badań (część II). Edukacja Medialna, 2.
 •  Ulfik-Jaworska, I. (2002). Czy gry komputerowe mogą być niebezpieczne? Wychowawca, 1(109), 12-15.

  Książki
 • Ulfik-Jaworska, I., Gała, A. (2012) (red.). Dalej w tę samą stronę. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Marii Braun-Gałkowskiej. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Gała, A., Ulfik-Jaworska, I. (red.). (2006). Czas pusty. Analiza treści programów telewizyjnych czterech nadawców polskich (s. 133-177). Lublin: Wydawnictwo KUL.
  Ulfik-Jaworska, I. (2005). Komputerowi mordercy. Tendencje konstruktywne i destruktywne u dzieci grających w „agresywne" gry komputerowe. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Braun-Gałkowska, M., Ulfik-Jaworska, I., (2002). Zabawa w zabijanie. Oddziaływanie przemocy prezentowanej w mediach na psychikę dzieci. Lublin: Wyd. Kaudium.
  Gała, A., Ulfik, I. (red.) (2000). Oddziaływanie agresywnych gier komputerowych na psychikę dzieci. Lublin: Wydawnictwo Artom.
 •  Braun-Gałkowska, M., Ulfik, I., (2000). Zabawa w zabijanie. Oddziaływanie przemocy prezentowanej w mediach na psychikę dzieci. Warszawa: Wyd. Krupski i S-ka.


  Rozdziały w książkach
   
 • Ulfik-Jaworska, I., (2015). Kohabitacja przedmałżeńska a jakość i trwałość związku małżeńskiego. W: W. Muszyński (red.), Rodzina jako wartość: wzory – modele - redefinicje (s. 116 - 131).  Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek
 • Ulfik-Jaworska, I., Dziuba M. (2013). Korzystanie z pornografii internetowej a oczekiwania wobec przyszłego małżeństwa. W: M. Sitarczyk (red.), Rodzina w mediach. Media w rodzinie (s. 84-102). Warszawa: Wydawnictwo Difin. ISBN 978-83-7641-772-1
 •  Ulfik-Jaworska, I. (2013). Uzależnienie od seksu internetowego. Trudności terminologiczne i diagnostyczne. W: J. Jęczeń, K. Komsta (red.), Człowiek w l@biryncie sieci (s. 169-190). Lublin.
 • Ulfik-Jaworska, I. (2012). Psychospołeczne aspekty narzeczeństwa. Przegląd badań prowadzonych pod kierunkiem Profesor Marii Braun-Gałkowskiej. W: I. Ulfik-Jaworska, A. Gała (red.), Dalej w tę samą stronę (s. 89-111). Lublin, Wydawnictwo KUL.
 •  Ulfik-Jaworska, I. (2012). Korzystanie z pornografii a ryzykowne zachowania seksualne młodych mężczyzn. W: T. Rostowska, W. Budziński (red.), Zawodowe i zdrowotne problemy człowieka w różnych okresach dorosłości. Perspektywa psychologiczna (s. 202-227). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 •  Ulfik-Jaworska, I. (2010). Cybermobbing – jako nowa forma mobbingu czy stary problem w nowym przebraniu. W: J. Plis i A. Mamcarz (red.), Media jako wyzwanie wychowawcze (s. 123-135). Radom. Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu.
 •  Ulfik-Jaworska, I. (2010). Cyberbullying, cyberprzemoc czy cybermobbing? W: D. Bis, A. Rynio (red.), Media w wychowaniu chrześcijańskim (s. 491-500). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 •  Ulfik-Jaworska, I. (2009). Etyczne wyzwania gier komputerowych. M. Drożdż, I.S. Fiut (red.), Media światem człowieka (s. 219-240). Kraków- Kielce: Wydawnictwo Jedność.
 •  Ulfik-Jaworska, I. (2009). Cyberprzemoc czy cybermobbing? Kontrowersje terminologiczne i charakterystyka zjawiska. W: B. Szmigielska (red.). Psychologiczne konteksty Internetu (s. 197-115). Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Kostrubiec B., Ulfik-Jaworska, I. (2006). Obrazy destruktywne w programach telewizyjnych. W: A. Gała, I. Ulfik-Jaworska, (red.), Czas pusty. Analiza treści programów telewizyjnych czterech nadawców polskich (s. 31-56). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Ulfik-Jaworska, I. (2006). Programy dla dzieci w Telewizji Polskiej. W: A. Gała, I. Ulfik-Jaworska, (red.), Czas pusty. Analiza treści programów telewizyjnych czterech nadawców polskich (s. 133-177) . Lublin: Wydawnictwo KUL.
 •  Ulfik-Jaworska, I. (2006). Oddziaływanie gier komputerowych na rozwój i psychikę dzieci i młodzieży. W: Rola biblioteki publicznej w edukacji dzieci i młodzieży (s. 135-153). Kielce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna.
 •  Ulfik-Jaworska, I. (2006). Komputerowi geniusze czy komputerowi mordercy? Oddziaływanie gier komputerowych na dzieci i młodzież. W: D. Ciszek, M. Urbańska (red.), W poszukiwaniu sensu wychowania (s. 423 – 436). Tarnów: Wydawnictwo BIBLOS.
 •  Ulfik-Jaworska, I. Gałkowski J.P. (2006). Internet Addiction in case of children and adolescents. W: J. Mesjasz, A. Czapiga, (eds.), Psychopathologies of Modern Society (s. 131-142). Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.
 •  Ulfik-Jaworska, I. (2005). Kwestionariusz Tendencji Konstruktywnych/Destruktywnych w badaniach dzieci grających w „agresywne” gry komputerowe. W: M. Oleś (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Metody diagnostyczne w badaniach dzieci i młodzieży (s. 125 – 152). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL
 •  Ulfik-Jaworska, I. (2005). Analiza treści prezentowanych w „Wieczorynkach”. W: J. Izdebska, T. Sosnowski (red.), Dziecko i media elektroniczne – nowy wymiar dzieciństwa (s. 86 – 92). Białystok: Trans Humana.
 •  Ulfik-Jaworska, I. (2003). Rysunek „Ja wśród ludzi” w badaniach dzieci zajmujących się grami komputerowymi zawierającymi przemoc (s. 165-181), W: Łaguna, M., Lachowska B. (red.). Rysunek projekcyjny jako metoda badań psychologicznych. Towarzystwo Naukowe KUL.
 •  Ulfik-Jaworska, I. (2003). Gry komputerowe – zagrożenie czy szansa rozwoju dziecka. W: J. Wilk (red.), W służbie dziecku (T. III. Społeczna troska o dziecko w XX wieku, s. 621-632). Lublin.
 •   Ulfik-Jaworska, I. (2003). Co z nich wyrośnie? Wirtualny świat dzieci i młodzieży. W: R. Szwed (red.), Społeczeństwo wirtualne. Społeczeństwo informacyjne (s. 145-169). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 •  Ulfik-Jaworska, I. (2002). The family in the Drawings Made by Boys who Play Computer Games.W: M. Łaguna, B. Lachowska (red.), Draw a Family Test in Psychological Research (s. 111-122). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 •  Ulfik-Jaworska, I. (2002). Gry komputerowe zawierające przemoc i destrukcję a kontakty społeczne. W: M Sokołowski (red.), Teoria i praktyka edukacji medialnej. Modele, konteksty, interpretacje (s. 231-244). Olsztyn: Oficyna Wydawnicza Kastalia.
 •  Ulfik-Jaworska, I. (2001). System znaków ostrzegawczych w telewizji w świetle wyników badań wśród dzieci. W: Przyjazne media. Ocena i Perspektywy Porozumienia Polskich Nadawców Telewizyjnych (s. 47-62). Warszawa, KRRiTV.
 •  Ulfik, I. (2003). Wpływ „agresywnych” gier komputerowych na psychikę. W: A. Gała (red.), Kręgi wychowania (s. 139-151). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 •  Ulfik, I. (2000). Zaangażowanie w „agresywne” gry komputerowe a postawa wobec rzeczywistości. W: A. Margasiński, B. Zajęcka (red.), Psychopatologia i psychoprofilaktyka. Przejawy narkomanii, alkoholizmu, przemocy, zaburzeń psychicznych w rodzinie i szkole oraz możliwości im przeciwdziałania (s. 141-160). Kraków.
 •  Ulfik, I. (2000). „Agresywne” gry komputerowe a postawy wobec rzeczywistości. W: A. Gała, I. Ulfik (red.), Oddziaływanie agresywnych gier komputerowych na psychikę dzieci (s. 38-50). Lublin: Wydawnictwo Artom.


Artykuły popularno-naukowe

 

 • Ulfik-Jaworska, I. (2015). Wirtualna przemoc, realne konsekwencje. Egzorcysta, 4(32), 53-58
 •  Ulfik-Jaworska, I. (2015). Os@motnionedzieci.pl. Zbliżenia. O małżeństwie bliżej, 14, 48-59.
 •  Ulfik-Jaworska, I. (2014). Zanim powiesz tak. Zbliżenia. O małżeństwie bliżej, 13, 38-49.
 •  Ulfik-Jaworska, I. (2013). Zabójcze klikanie - o wpływie gier komputerowych na dzieci. Życie Szkoły, 7, 8-11.
 •  Ulfik-Jaworska, I. (2013). Seksualizacja kobiet w przekazach medialnych. Zbliżenia. O małżeństwie bliżej, 10, 42-47.
 •  Ulfik-Jaworska, I. (2012). W pułapce wirtualnego seksu. Zbliżenia. O małżeństwie bliżej, 8, 38-46.
 •  Ulfik-Jaworska, I. (2011). Kohabitacja przedmałżeńska w świetle badań naukowych. Zbliżenia. O małżeństwie bliżej, 5, 51-55.
 •  Ulfik-Jaworska, I. (2011). Gry komputerowe – złe czy dobre? Wychowawca, 7-8 (223), s. 28-31.
 •  Ulfik-Jaworska, I. (2011). Dziecko przed komputerem? Zbliżenia. O małżeństwie bliżej, 4, s. 42-49.
 •  Braun-Gałkowska M., Gałkowska A., Ulfik I. (1997). Zabawa w zabijanie. Scriptores Scholarum, 1(14), 113-121.


  Opracowania, wstępy, hasła encyklopedyczne
   
 • Gała, A., Ulfik-Jaworska, I. (2012). Wstęp. W: I. Ulfik-Jaworska, A. Gała (red.), Dalej w tę samą stronę (s. 5-7). Lublin, Wydawnictwo KUL.
 •  Ulfik-Jaworska, I. (2012). Bibliografia prac Profesor Marii Braun-Gałkowskiej (opracowanie) W: I. Ulfik-Jaworska, A. Gała (red.), Dalej w tę samą stronę (s. 27-41). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 •  Ulfik-Jaworska, I. (2012). Przemoc. W: Encyklopedia Katolicka, T. XVI (s. 649-652). Lublin, Towatrzystwo Naukowe KUL.
 •  Ulfik-Jaworska, I. (2010). Exposure to Sexually Explicit Material on the Internet and Expectations from Marriage. Abstract. In: 5th Congress of the European Society on Family Relations ESFR 2010. Abstracts. 29th September – 2nd October 2010, Catholic University of Milan, Italy.
 •  Gała, A., Ulfik-Jaworska, I. (2006). Wprowadzenie. W: A. Gała, I. Ulfik-Jaworska, (red.), Czas pusty. Analiza treści programów telewizyjnych czterech nadawców polskich (s. 7-10). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 •  Lachowska, B., Ulfik-Jaworska, I. (2006). Małżeństwo – aspekt psychologiczny. W: Encyklopedia Katolicka, T. XI, Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL.
 •  Braun-Gałkowska M., Ulfik-Jaworska I. (2002). Kobieta – aspekt społeczny. W: Encyklopedia Katolicka, T.IX, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 •  Ulfik-Jaworska, I. (2002). Kobieta – aspekt psychologiczny. W: Encyklopedia Katolicka, T. IX, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 •  Ulfik I. (1997). Przemoc w mediach audiowizualnych. Sprawozdanie z seminarium KRRiTV. Warszawa 25 lutego 1997 r., Ethos, nr 40, s. 317-320.
Autor: Iwona Ulfik-Jaworska
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2017, godz. 12:46 - Iwona Ulfik-Jaworska