Dr n. med. Jakub Pawlikowski - doktorant

 

Życiorys naukowy

Urodzony 13 sierpnia 1978 r. w Tarnowie. W latach 1997–2003 odbył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie ukończone uzyskaniem tytułu lekarza medycyny; w l. 2002-2007 - studia na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (specjalność: Filozofia Przyrody Ożywionej) ukończone uzyskaniem tytułu magistra filozofii; w l. 2004-2008 - studia doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie przy Zakładzie Etyki i Filozofii Człowieka ukończone uzyskaniem tytułu doktora nauk medycznych. Jest autorem lub współautor kilkunastu publikacji z zakresu filozofii medycyny, bioetyki, prawa medycznego oraz relacji pomiędzy medycyną i religią. Brał czynny udział w kilku konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. W roku akademickim 2006/2007 był stypendystą (pre-doc) w ramach Programu Marie Curie Wspólnoty Europejskiej na Universidad Deusto (Bilbao, Hiszpania). W 2007 r. wziął udział w międzynarodowych warsztatach dotyczących polityki zdrowotnej i bioetyki w kontekście rozwoju biobanków w Genewie. Jest członkiem-założycielem Polskiego Towarzystwa Bioetycznego, był członkiem Komitetu Organizacyjnego I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Problematy i dylematy współczesnej medycyny (Lublin, 2005) oraz Ogolnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej – aspekty etyczne i prawne (Lublin, 2013). Jest współautorem badań nagrodzonych podczas European Conference on Religion, Spirituality and Health odbywającej się w dn. 22-24 maja 2014 roku na Malcie.

 

 

 

kontakt e-mail: jpawlikowski [at] wp.pl

  

Wykaz ważniejszych publikacji

 1. JAKUB PAWLIKOWSKI. Prawo do wyrażania sprzeciwu sumienia przez personel medyczny - problemy etyczno-prawne. Prawo i Medycyna 2009 vol. 11 nr 36, s. 29-42.
 2. JAKUB PAWLIKOWSKI, JAROSŁAW SAK, KRZYSZTOF MARCZEWSKI. Problemy etyczne i prawne związane z działalnością biobanków. Diametros. Internetowe Czasopismo Filozoficzne 2009 nr 19, s. 106-118.
 3. JAKUB PAWLIKOWSKI. Od autonomii pacjenta ku osamotnieniu chorego... Refleksje na podstawie raportu o stosowaniu samobójstwa z pomocą lekarza w stanie Oregon. Opieka Paliatywna nad Dziećmi 2009 t. 17, s. 75-79.
 4. JAKUB PAWLIKOWSKI. Dotyk Boga czy siła natury? Pojęcie cudu w perspektywie historyczno-filozoficznej. Opieka Paliatywna nad Dziećmi 2009 t. 17, s. 35-40.
 5. JAKUB PAWLIKOWSKI. The history of thinking about miracles in the West. Southern Medical Journal 2007 vol. 100 nr 12, s. 1229-1235.
 6. JAKUB PAWLIKOWSKI, KRZYSZTOF MARCZEWSKI. Religia a zdrowie - czy religia może sprzyjać trosce o zdrowie? Cz. 1 - wartość zdrowia w wielkich religiach świata. Kardiologia po Dyplomie 2008 t. 7 nr 10, s. 96-103.
 7. JAKUB PAWLIKOWSKI, JAROSŁAW SAK, RAFAŁ PATRYN, ANNA WŁOSZCZAK-SZUBZDA, ANITA MAJCHROWSKA, RENATA BOGUSZ, RENATA KRZYSZYCHA, BOGDAN SZPONAR. The bio-psycho-socio-spiritual model in the care of an elderly patient. (Model bio-psycho-socjo-duchowy w opiece nad pacjentem w podeszłym wieku.) W: Holistic care of the elderly. Ed. by Agnieszka Saracen, Radom 2009, Radom. Szk. Wyższ., s. 99-107.
 8. JAKUB PAWLIKOWSKI, JAROSŁAW SAK, RAFAŁ BARTCZUK, MICHAŁ WIECHETEK. Religijność lekarzy a postawa wobec pacjenta i wykonywanego zawodu. W: Człowiek chory - aspekty biopsychospołeczne. T. 4. Red. nauk. Konrad Janowski, Małgorzata Artymiak, Lublin 2009, Centrum Psychologii i Pomocy Psychologicznej, s. 220-239.
 9. JAROSŁAW SAK, MIROSŁAW J. JAROSZ, MICHAŁ WIECHETEK, ANNA WŁOSZCZAK-SZUBZDA, JAKUB PAWLIKOWSKI, RAFAŁ PATRYN. Students' sense of responsibility for their own health and self-esteem elements. (Poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie a elementy samopomocy w grupie młodzieży studenckiej.) Zdrowie Publiczne 2009 t. 119 nr 1, s. 46-50.
 10. AGNIESZKA PRZYGODA-DREHER, JAROSŁAW SAK, JAKUB PAWLIKOWSKI, KRZYSZTOF MARCZEWSKI. Ethical criteria for withholding and/or withdrawing from selected forms of intensive therapy. (Kryteria etyczne zaniechania i/lub zaprzestania wybranych form intensywnej terapii.) Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska, Sectio D: Medicina 2006 vol. 61 nr 1, s. 389-393.
 11. BOŻENA FORYT, JAKUB PAWLIKOWSKI, KRZYSZTOF MARCZEWSKI. Moralność lekarzy i pielęgniarek w opinii pacjentów. Pielęgniarstwo XXI wieku 2006 nr 3, s. 23-27.

Aktualny zakres badań:

 

 • Prawo do wyrażania sprzeciwu sumienia przez personel medyczny
 • Ochrona praw pacjenta w kontekście rozwoju biobanków