dr_Jerzy_Parchomiuk_-_autoreferat

 

dr_Jerzy_Parchomiuk_-_wniosek_o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

 

 

komisja habilitacyjna:
 
prof. dr hab. Elżbieta Ura - przewodniczący
dr hab. Anna Haładyj, prof. KUL - sekretarz
prof. dr hab. Zofia Duniewska - recenzent
dr hab. Marcin Wiszowaty - recenzent
prof. dr hab. Stanisław Wrzosek - recenzent
dr hab. Agnieszka Bień-Kacała - członek komisji
ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL - członek komisji
 
harmonogram:
wszczęcie postępowania habilitacyjnego: 30.05.2018 r.
powołanie komisji habilitacyjnej: 4.09.2018 r.
nadanie stopnia:

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 27.09.2018, godz. 11:11 - Adam Jankowski