Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 

systemowa psychoterapia rodzin
psychologia ról rodzinnych i zawodowych
elementy psychoprofilaktyki i terapii w pracy psychologa szkolnego
rodzinne uwarunkowania trudności szkolnych dziecka
interwencja kryzysowa w organizacji
trauma i jej wpływ na aktywność życiową

Autor: Iwona Ulfik-Jaworska
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2017, godz. 12:10 - Iwona Ulfik-Jaworska