Najważniejsze publikacje:

 

Cechy rodziny sprzyjające dojrzałej osobowości jej członków, W: Marmola M., Wańczyk-Welc A. (red.) Kompetencje życiowe młodych dorosłych. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2016. Rzeszów, s. 169-179;

 

Złość w psychoterapii, W: Bereza B. (red.) Oblicza złości - perspektywa psychologów, psychiatrów i psychoterapeutów. Wydawnictwa ENGRAM, DIFIN 2012. Warszawa, s. 304-329;


przyjęte do druku:

Psychodrama J.L. Morena jako technika pracy w leczeniu pacjentów psychoterapią grupową i indywidualną - Current Problems of Psychiatry. Uniwersytet Medyczny w Lublinie;

Czynniki Rodzinne (systemowe) wpływające na jakość życia i dojrzałość osób pracujących - "Edukacja, zdrowie, środowisko". Uniwersytet Rzeszowski;

Użycie metody psychodramy w edukacji na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa pracujących - "Edukacja, zdrowie, środowisko" Uniwersytet Rzeszowski;

 

 

w przygotowaniu:

Proces Terapeutyczny pacjentki z zaburzeniami osobowości i zaburzeniami odżywiania - analiza przypadku - Kwartalnik Psychoterapia. Uniwersytet Jagielloński. Katedra Psychoterapii. Kraków.

Autor: Iwona Ulfik-Jaworska
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2017, godz. 12:04 - Iwona Ulfik-Jaworska