Katarzyna Pejda uzyskała stopień magistra sinologii w Zakładzie Sinologii Instytutu Orientalistycznego UW w 2001 r.

W 2013 r. uzyskala stopień doktora nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa.

Jej główne zainteresowania badawcze to filozofia konfucjańska ze szczególnym uwzględnieniem wczesnej myśli konfucjuszowskiej, etyka konfucjańska oraz badania nad tradycyjnym i współczesnym spoleczeństwem chińskim.

Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawla II prowadzi wykład z literatury i kultury oraz podstawowy kurs języka chińskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Jarosław Zawadzki
Ostatnia aktualizacja: 17.10.2013, godz. 01:52 - Jarosław Zawadzki