dr Katarzyna Uzar-Szcześniak zajmuje się gerontologią społeczną i edukacyjną, antropologicznymi podstawami gerontologii edukacyjnej, opieką i wsparciem dla seniorów (wsparcie środowiskowe, domy dziennego pobytu), animacją społeczno-kulturalną osób starszych, filozofią wychowania. Rozprawę doktorską "Człowiek w wieku podeszłym w ujęciu personalistycznym. Analiza antropologiczno-pedagogiczna" przygotowała pod kierunkiem ks. prof. Andrzeja Szostka.

Obecnie dr Katarzyna Uzar-Szcześniak jest zatrudniona w zakładzie Pedagogiki Ogólnej w Uniwersytecie Wrocławskim.

Autor: Anna Szudra-Barszcz
Ostatnia aktualizacja: 18.12.2017, godz. 23:16 - Anna Szudra-Barszcz