Ur. 20 maja 1977 roku w Bełżycach.  W latach 1997 – 2001 studiowała na Wydziale Politologii, następnie na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie. W roku 2001 uzyskała stopień magistra politologii. W roku 2008 uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Pracę naukową rozpoczęła w roku 2010 jako nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Od roku 2011 została zatrudniona jako asystent w Instytucie Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Opiekun II roku Nauk o Rodzinie.

 

Obszar zainteresowań naukowych to socjologia rodziny (współczesne przemiany ojcostwa i macierzyństwa, samotność, starość) oraz socjologia niepełnosprawności.

 

Poza tym …. żona i matka (Pawła, Piotra, Hani i Jasia). Lubi podróże, Mazury i hiszpański.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2013, godz. 12:58 - Katarzyna Zielińska-Król