Redaktor naukowy działów: filozofia polska i filozofia średniowieczna w Powszechnej encyklopedii filozofii oraz redaktor naukowy działu filozofia średniowieczna w Encyklopedii filozofii polskiej.

 

Twórczość naukowa:

 

Jan z Kluczborka. Filozof i teolog Uniwersytetu Krakowskiego, Lublin 1995.

Jan Orient, „Materiały i Studia Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej PAN”, 5, (1965), s. 24-33.

Z dziejów filozofii na Uniwersytecie Krakowskim w XV w., „Roczniki Filozoficzne”, 15, (1967), z.1, s. 165-171.

Anonimowy wykład wstępny do Compendium logicae Piotra ze Zgorzelca, „Roczniki Filozoficzne”, 16 (1968), z. 1, s. 139-146.

Zarys dziejów historii filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, „Roczniki Filozoficzne”, XVII (1969), z.1, s. 171-208.

Commentaires sur les Sentences. Suplément au Répértire de F. Stegmüller (Repertorium in Sententias P. Lombardi), „Mediaevalia Philosophica Polonorum”, 13 (1968), s.111-114.

Filozofia w Polsce. Słownik Pisarzy, Wrocław 1971. Jan Bernard z Dobczyc, s. 138-139; Jan Elgot, s.140; Jan z Kluczborka,s.143-144; Maciej z Kobylina Starszy, s. 244; Maciej z Kobylina Młodszy, s. 244.

Dzieła św. Bonawentury w średniowiecznych rękopisach Biblioteki Jagiellońskiej, w: Św. Bonawentura. Życie i myśl, Niepokalanów 1976, s. 475-480

Jana Frankensteina rekomendacja brata Hermana OP wraz kwestią dyskutowaną z okazji nadania Hermanowi doktoratu z teologii na Uniwersytecie Krakowskim, „ Materiały do Historii Filozofii Średniowiecznej w Polsce”, VII(XVIII) 1984, s.14- 52.

Kontakty intelektualne z Litwą. Litwini na Uniwersytecie Krakowskim, w: Chrzest Litwy, red. Marek Zahajkiewicz, Lublin 1990, s. 231-240.

Le sujet de la métaphysique d’aprés le Commentaire de Marsile d’ Inghen sur la «Métaphysique» d’ Aristote, w: Marsilius von Inghen werk und wirkung, Lublin 1993, s. 217-226.

Wójcik K., Zieliński I., Sekcja filozofii teoretycznej, w: Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu, red. Marian Rusecki, Lublin 1994, s. 272-282.

Problem różnicy istoty i stnienia według Marsyliusza z Inghen w oparciu o jego komentarz do Metafizyki Arystotelesa, „Acta Mediaevalia” XVII(2005), s. 411-419.

Powszechna encyklopedia filozofii promocją polskiej filozofii, w: Zadania współczesnej metafizyki. Spór o rozumienie filozofii, Lublin 2009, t.11, s. 241-245.

 

Współautor opisów rękopisów zachowanych w Bibliotece Jagiellońskiej.

Catalogus codicum mauscriptorum medii aevi latinorum qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur, Kraków 1980-2008, T. I-IX.

T. VI: 1189/1, 1189/2; T. VII: 1191, 1202, 1203, 1217, 1226, 1251; T. VIII: 1282, 1306;

T. IX: 1391, 1408, 1418.

Hasła encyklopedyczne:

 

Encyklopedia filozofii polskiej, Lublin 2011.

T. I. Abrek Andrzej (s.19-20), Alembek Walerian (s. 40-41), Arakiełowicz Grzegorz (s. 60-69), Bartłomiej z Jasła (s. 78-79), Bartłomiej z Radomia (s.79), Benedykt z Koźmina (s. 96-97), Birkowski Szymon (s. 118-119), Borzyszkowski Marian (s. 145-146), Burski Adam (s. 165-167), Bychowiec Józef (s. 168), Dawid Jan Paweł Władysław (s. 269-271), Dąbrowski Kazimierz (s. 271-273), Dąmbska Izydora (s. 277-280), Dobrzański Jan (s. 300-302), Franciszek z Brzegu (s. 389-391), Jakub z Nowego Sącza (s. 538-539), Jan z Kluczborka (s. 556-558), Jan z Ząbkowic (s. 563-565), Kurdziałek Marian, (s. 817-820)

T. II. Maciej z Kobylina (Młodszy) (s. 9), Maciej z Kobylina (Starszy) (s. 9-10), Maciej z Koła (s. 10), Marcina Bylica z Olkusza (s. 40-42), Marcin Kułap z Tarnowca (s. 42-43), Mateusz z Krakowa, (s. 79-82), Michał Twaróg z Bystrzykowa (s. 139-141), Petrycy Sebastian z Pilzna (s. 344-346), Wierzchoński Samuel z Lublina (s. 801-803).

 

Powszechna encyklopedia filozofii, Lublin 2000-2009:

T. VIII. Petrycy Sebastian z Pilzna, (s. 151-153), Raban Maur, (s. 595-809), Roland z Cremony (s. 867-809)

T. IX. Wierzchoński Samuel (s. 755-757)

Encyklopedia Katolicka, Lublin 1985 nn. :

T. I. Abelard Piotr (s.10-11); T. II. Bychowiec Józef (s.1241-1242); T. III. Cezalpino Andrea (s.25-26); T. IV. Ehrle Franz (s. 753-754); T. VII. Jan z Kluczborka (s. 909), Jan z Ząbkowic (Frankenstein) (s. 948-949), Jan z Salisbury (s. 932-933); T. X. Kurdziałek Marian (s. 246-247); T. XII. Michał z Bystrzykowa (s. 830-831).


 

Autor: Ewa Grygierzec
Ostatnia aktualizacja: 07.05.2013, godz. 10:20 - Ewa Grygierzec