Department of the History of English
and Translation Studies

 

Katedra Historii Języka Angielskiego
i Translatoryki

 

 

dr Kinga Lis

Research interests:

historical Psalter translations into English, French and Anglo-Norman, etymology, etymological dictionaries, borrowings and their status, code-switching, languages in use in medieval England, medieval multilingualism, Laws/Rolls of Oléron, French in use at sea (in the Middle Ages)

 

Zainteresowania naukowe:

historyczne tłumaczenia Psałterza na angielski, francuski i anglo-normandzki, etymologia, słowniki etymologiczne, zapożyczenia i ich status, code-switching, języki średniowiecznej Anglii, średniowieczny multilingwizm, Prawa/Zwoje z Oleronu, język francuski na morzu (w średniowieczu)

 

Timetable/rozkład zajęć: here/tutaj

 

Office hours/konsultacje:1:20-2:10 p.m. Monday room C-903 & 5:30-6:20 p.m. Wednesday room C-901 / 13:20-14:10 poniedziałki sala C-903 & 17:30-18:20 środy sala C-901

 

Mail: kinga.lis@kul.pl

 

Publications/publikacje: here/tutaj

 

Handouts: here/tutaj

 

Autor: Jerzy Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 20.12.2017, godz. 14:36 - Kinga Lis