Od 2017 roku doktor nauk społecznych w zakresie psychologii. Praca badawcza „Leadership and employees’ proactive behaviour in family firms” została zgłoszona do międzynarodowego konkursu Family Firms Institute.

Zainteresowania badawcze:

Andragogika, przywództwo (w biznesie, w edukacji), przedsiębiorczość w rodzinie, pedagogika i psychologia pracy, psychologia pozytywna

Aktywnie angażuje się we współpracę międzynarodową. Odbyła 2-miesięczne praktyki zawodowe w Hiszpanii, na Uniwersytecie w Sewilli, w ramach programu Erasmus +. Prowadzi projekty badawcze z placówkami zagranicznymi, m.in. z Gordon College of Education, Haifa, Izrael – „Mental resiliency and positive psychological capital. Correlates of future teachers’ academic performance in Poland and Israel”.

 

Współorganizowała II Międzynarodową Naukową Konferencję Coachingu - "Coaching jako katalizator rozwoju organizacji” – Warszawa, Akademia Leona Koźmińskiego, owocem której była m.in. publikacja z Prof. Johnathanem Passmorem z University of East London: Passmore, J., & Jastrzebska, K. (2011). Tworzenie kultury coachingowej: ścieżka rozwoju organizacyjnego. COACHING REVIEW 1/2011 (3). Warszawa: Wolters Kluwer.

Wzieła udział w międzynarodowym kongresie: Conflict, dialogue and the culture of unity- International Interdisciplinary Congress On the occasion of the 20th anniversary of the conferral of an Honorary Doctorate in Social Sciences on Chiara Lubich at the John Paul II Catholic University of Lublin (Poland) - Lublin, Polska, 3-4 Czerwiec 2016,a na którym  wygłosiła referat: Business run by family or family run by business? The role of leadership and proactive behavior in addressing interpersonal conflict in family businesses.

Od kilku lat prowadzi prywatną praktykę psychologiczną. Posiada doświadczenie w projektach szkoleniowych i konsultingowych, również w firmach międzynarodowych. Aktywnie wspiera firmy rodzinne w planowaniu sukcesji i wdrażaniu przyszłych sukcesorów w działalność firmy. Tłumacz języka angielskiego oraz współzałożycielka Fundacji Dolce Vita zajmującej się adaptacją zagranicznych programów terapeutycznych z zakresu uzależnień behawioralnych.

Pasjonatka podróży, biografii oraz popularyzacji psychologii w każdej dziedzinie życia.

Autor: Ewelina Świdrak
Ostatnia aktualizacja: 27.06.2018, godz. 13:32 - Ewelina Świdrak