Wykształcenie:

 

2004 r.  Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

stopień naukowy: doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu

 

2004 r. University of Illinois

Studia Podyplomowe

tytuł: Master of Business Administration (MBA)

 

2017 r. Warszawski Instytut Bankowości oraz Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska

Studium Dealerów Rynków Finansowych

tytuł: Certyfikowany Dealer WIB/ACI Polska

 

Zainteresowania naukowe:

 

1. rynek kapitałowy, szczególnie instrumenty pochodne oraz analiza portfelowa

2. statystyka inwestycyjna

3. zarządzanie przedsiębiorstwem

 

Zainteresowania nie-naukowe :)

 

1. waveboard

2. piwowarstwo

3. łucznictwo i strzelectwo

4. elektronika

5. programowanie

 

Doświadczenia zawodowe (biznesowe i dydaktyczne):

 

1. Ponad 11 lat pracy w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych

2. Ponad 6 lat doświadczenia na stanowiskach kierowniczych związanych z produkcją i rozwojem sieci sprzedaży

3. Ponad 12 lat pracy na uczelni wyższej

 

 

 

KONSULTACJE (semestr zimowy):

czwartek, C-427, godz. 11:00 - 12:30

 

wyjątkowo konsultacje z dnia 14.12.b.r. zostają przełożone na:

poniedziałek (11.12.b.r.), C-427, godz. 14:10 - 15:40

 

Autor: Jarosław Gruda
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2017, godz. 18:27 - Krzysztof Bednarz