Wykształcenie:

 

2004 r.  Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

stopień naukowy: doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu

 

2004 r. University of Illinois

Studia Podyplomowe

tytuł: Master of Business Administration (MBA)

 

2017 r. Warszawski Instytut Bankowości oraz Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska

Studium Dealerów Rynków Finansowych

tytuł: Certyfikowany Dealer WIB/ACI Polska

 

Zainteresowania naukowe:

 

1. rynek kapitałowy, szczególnie instrumenty pochodne oraz analiza portfelowa

2. statystyka inwestycyjna

3. zarządzanie przedsiębiorstwem

 

Zainteresowania nie-naukowe :)

 

1. waveboard

2. piwowarstwo

3. łucznictwo i strzelectwo

4. elektronika

5. programowanie

 

Doświadczenia zawodowe (biznesowe i dydaktyczne):

 

1. Ponad 11 lat pracy w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych

2. Ponad 6 lat doświadczenia na stanowiskach kierowniczych związanych z produkcją i rozwojem sieci sprzedaży

3. Ponad 12 lat pracy na uczelni wyższej

 

Autor: Jarosław Gruda
Ostatnia aktualizacja: 02.01.2018, godz. 12:40 - Krzysztof Bednarz