Dr Małgorzata Sławek-Czochra

M. Sławek-Czochra

 

Kontakt:

e-mail: malgorzataczochra@o2.pl

Praca zawodowa

2010 – obecnie Asystent naukowo – dydaktyczny w Katedrze Kultury Medialnej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

1998-2010 Asystent kierownika zakładu. Specjalista ds. Marketingu i Reklamy w BestPoż AB.

1995-1997 Fazista filmu animowanego. Asystent Kierownika Produkcji w J&P Studio Grafiki Filmowej.

Wykształcenie

2005-2010 Studia doktoranckie w Katedrze Socjologii Kultury Instytutu Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Obroniona rozprawa doktorska – „Graffiti jako forma twórczości w nowoczesnym społeczeństwie”.

1998-2003 Studia magisterskie. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Filozofii i Socjologii. Praca magisterska obroniona w Zakładzie Socjologii Kultury i Wychowania pt. „Terapia przez sztukę jako metoda integracji społecznej na podstawie Warsztatów Terapii Zajęciowej”.

1990-1995 Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie. Tytuł technik wystawiennik: praca dyplomowa – oprawa plastyczna sztuki Wiliama Shakespeare pt. „Makbet” (plakaty, foldery).

Publikacje:

1. Konieczność i Różnorodność kompetencji medialnych. Red. M. Sławek-Czochra, A. Sugier – Szerega. Książka w korekcie autorskiej – Wydawnictwo KUL.

2. Kompetencje odczytu symboliki przestrzeni miejskiej na przykładzie Lublina. W: Konieczność i Różnorodność kompetencji medialnych. Red. M. Sławek-Czochra, A. Sugier – Szerega. Książka w korekcie autorskiej – Wydawnictwo KUL.

3. Graffiti jako forma twórczości i przejaw tożsamości. Książka w korekcie autorskiej - Wydawnictwo KUL.

4. Czy istnieje tożsamość grafficiarza? W: Tożsamość i komunikacja. Red. J. Szulich-Kałuża, L. Dyczewski, R. Szwed Lublin: Wydawnictwo KUL 2011 t. 4 s.153-167.

5. Jaka informacja? Sprawozdanie z konferencji. „Roczniki Nauk Społecznych” 2010 nr 2 s. 299-303.

6. Graffiti jako źródło informacji. W: Jaka informacja? Lublin-Warszawa: Wydawnictwo KUL i Centrum Europejskie Natolin 2009. s. 131-146.

7. Graffiti jako przejaw tożsamości zbiorowej polskich twórców graffiti. W: Tożsamość polska w odmiennych kontekstach. Lublin: Wydawnictwo KUL 2009 t. 1 s. 519-534.

8. Odchodzenie Jana Pawła II do Domu Ojca w wybranych graffiti papieskich. W: Odchodzenie Jana Pawła II do Domu Ojca w polskich mediach. Red. L. Dyczewski, A. Lewek, J. Olędzki. Katowice: Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia i Księgarnia św. Jacka 2008 s. 357-369.

Wystąpienia i referaty:

Naukowe:

1. Dziecięce graffiti sposobem na popularyzację czytelnictwa. Międzynarodowa Konferencja : Dziecko w świecie książki i mediów. Organizatorzy: Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji naukowej Uniwersytetu Łódzkiego, Muzeum Miasta Łodzi. Łódź 10-11 maja 2012r.

2. Kompetencje odczytu symboliki przestrzeni miejskiej na przykładzie Lublina. Sesja: : Kompetencje medialne w społeczeństwie informacyjnym. I Studenckie Spotkania Komunikacji. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 09 maja 2011r.

3. Czy istnieje tożsamość grafficiarza? Międzynarodowa Konferencja: Tożsamość i komunikacja KUL JP II w Lublinie 8-9 czerwca 2009r.

4. Tożsamość polskich jako przejaw tożsamości zbiorowej polskich twórców graffiti. Międzynarodowa Konferencja: Tożsamość polska w odmiennych kontekstach I czynniki ją kształtujące. KUL JP II w Lublinie 8-9 listopada 2007r.

Inne:

1. Graffiti – Sztuka czy wandalizm? Konferencja: Odlotowa ulica. Organizatorzy: Stowarzyszenie Art Avanti, Galeria Twierdza. Zamość 14 lipca 2012r.

Ilustracje książek:

1. Znaki tożsamości katolika, czyli o przykazaniach kościelnych we współczesnym kontekście. Red. L. Dyczewski. Akademia Społeczna. Częstochowa 2011r.

Działalność organizacyjna:

1. Graffiti jako forma komunikacji. Wykład z warsztatem w ramach IX Lubelskiego Festiwalu Nauki. 17 września 2012r.

2. Sesja: Kompetencje medialne odbiorców. II Studenckie Spotkania Komunikacji. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 22 maja 2012r.

3. Sesja: Kompetencje medialne w społeczeństwie informacyjnym. I Studenckie Spotkania Komunikacji. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 09 maja 2011r.

4. Debata z kandydatami na Prezydenta Miasta Lublina: Lubelskie bariery. W przestrzeni miejskiej i w każdym z nas. Partnerzy KUL JPII: Kurier Lubelski, TVP Lublin, Radio Lublin. 17 listopada 2010r.

5. Debata z kandydatami na Prezydenta Miasta Lublina: Młody człowiek w Lublinie. Nadzieje i obawy młodzieży. Czy będą dumni z Lublina czy wybiorą inne miejsce do życia? Partnerzy KUL JPII: Kurier Lubelski, TVP Lublin, Radio Lublin. 10.listopada 2010r.

6. Debata z kandydatami na Prezydenta Miasta Lublina: Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej. Tożsamość społeczno-kulturowa mieszkańców Lublina w perspektywie starań miasta o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Partnerzy KUL JPII: Kurier Lubelski, TVP Lublin, Radio Lublin. 3 listopada 2010r.

7. Konferencja: Tożsamość i komunikacja. 8-9 czerwca 2009 r.

8. Sesja: Jaka informacja? 26 kwietnia 2009 r.

9. Konferencja: Tożsamość polska w odmiennych kontekstach I czynniki ją kształtujące. 8-9 listopada 2007 r.

Przynależność organizacyjna:

Akademia Społeczna

 

 

 


 

Autor: Alena Vilcheuskaya
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2012, godz. 12:18 - Joanna Szegda