Dr n. hum. w zakresie socjologii, specjalność: socjologia rodziny.

 

Zainteresowania naukowe: przemiany rodziny, polityka rodzinna, zjawiska patologii i dezorganizacji społecznej, style życia, metody badawcze.

 

Publikacje książkowe: Polityka rodzinna w Polsce 1990-2004 (2008), Społeczeństwo – Przestrzeń - Rodzina (red., 2009), Rodzina w sytuacji rozłąki migracyjnej (2010, współautorstwo), także ponad 20 artykułów. Udział w projekcie: Wsparcie rodzin w rozłące migracyjnej, w ramach FIO, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2009-2010).

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2014, godz. 13:34 - Tomasz Peciakowski