Katedra Kultury Artystycznej 

 

 

 

Studia magisterskie z historii sztuki ukończyła w 2005 roku na podstawie pracy pod tytułem Musée National du Moyen Âge w Paryżu na tle zainteresowań kulturą średniowiecza w drugiej połowie XVIII i w XIX wieku we Francji, napisanej w Instytucie Historii Sztuki KUL, w Katedrze Historii Sztuki Średniowiecznej Europejskiej pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Urszuli Mazurczak. Po studiach odbyła  dwa staże w Paryżu: trzymiesięczny staż w Galerie Thuillier i sześciomiesięczny staż w dziele dokumentacji antykwariatu Galerie I. Turquin. Orfèvrerie ancienne, zajmującego się ekspertyzą, wyceną i sprzedażą sreber.

 

W 2006 roku rozpoczęła dzienne studia doktoranckie pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Bender, prof. UKSW, w Katedrze Kultury Artystycznej, Instytutu Historii Sztuki KUL. Jako doktorantka-stypendystka prowadziła ćwiczenia Technik i technologii rzemiosła artystycznego oraz  Rynek sztuki.

W 2011 roku obroniła pracę doktorską pt. Andrzej Stanisław Ciechanowiecki (ur. 1924) – kolekcjoner, marszand i mecenas (recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Rottermund, Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie, prof. dr bab. Juliusz Chrościcki, Uniwersytet Warszawski). Od października 2011 roku jest pracownikiem Instytutu Historii Sztuki KUL, jako Asystent w Katedrze Kultury Artystycznej.

 

Jej zainteresowania naukowe z dziedziny historii sztuki oscylują głównie wokół zagadnień rynku sztuki, jego historii oraz mechanizmów działania a także obejmują problematykę rzemiosła artystycznego, kolekcjonerstwa, mecenatu i muzealnictwa.

 

 

Bialonowska_-_Ciechanowski

 

Andrzej Stanisław Ciechanowiecki. Kolekcjoner, marszand i mecenas, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2012 (371 s. + 201 il.)

 


 

 

 

Autor: Instytut Historii Sztuki KUL
Ostatnia aktualizacja: 01.09.2014, godz. 14:35 - Ireneusz Marciszuk