dr Magdalena Ewa Ruszel


ruszel_magda_2
życiorys naukowy

2008/09 studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej w Krakowie

2007 magisterium z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
2006 magisterium z pedagogiki na Uniwersytecie Rzeszowskim
2004 / 05 kursy filozofii, socjologii, j. hiszp., j. włosk. w Paryżu
2003 / 04 Stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za szczególne osiągnięcia w nauce
2003 Magisterium z socjologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
2000 University of Cambridge: First Certificate in English
1998 - 2007 Udział w ok.. 40 konferencjach, warsztatach, seminariach naukowo - dydaktycznych, konferencjach międzynarodowych potwierdzonych certyfikatem
Od 1998 r. praca na stanowisku nauczyciela

 

 

dorobek naukowy


Monografie dla młodzieży i dorosłych


 • Magdalena Ewa Ruszel: Zaburzenia psychiczne w świetle literatury beletrystycznej. Sandomierz: Fundacja Uniwersytecka w Stalowej Woli 2007.
 • Magdalena Ewa Ruszel: Postawy rodzin i osób bliskich wobec chorych psychicznie (w druku)

 

Monografie dla dzieci


 • Magdalena Ewa Ruszel: Kwiat. Seria: Pedagogika wartości. Stalowa Wola: Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli 2007.

 

Artykuły


 • Magdalena Ewa Ruszel: Osiem praw emocji Charaktery Nr 1, 2005
 • Magdalena Ewa Ruszel: Rozważania nad kulturą. W: J.Zimny (red.): Cywilizacja i kultura. Współczesne problemy. Stalowa Wola - Sandomierz: Instytut Teologiczny w Sandomierzu 2007.
 • Magdalena Ewa Ruszel: Psychologiczne aspekty zespołu wypalenia zawodowego, Edukacja i dialog 2008, Nr 2, 2008.
 • Magdalena Ewa Ruszel: Rodzina a identyfikacja ucznia ze szkołą (w:) J. Zimny (red.).: Wartość autorytetu w procesie pedagogicznym. Stalowa Wola-Rużomberok 2008.
 • Magdalena Ewa Ruszel: Rola Kościoła Katolickiego w Polsce w kształtowaniu świadomości historycznej i kulturowej w okresie zaborów (w:) Dana Hanesova (red.): Krest'anstwo, nabozenstwa' a spolocenska kohezia. Zbornik z medzinarodowej vdeckiej teologickiej konferencie, Banska Bystrica 2008.
 • Magdalena-Ewa Ruszel: Czynniki warunkujące powstawanie zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. Społeczeństwao i Rodzina Nr 16 (3/2008).
 • Magdalena-Ewa Ruszel: „Ukryte" oblicza tolerancji. W: B. Więckiewicz (red.): Tolerancja i jej oblicza - Tom II. Stalowa Wola 2008.
 • Magdalena Ewa Ruszel: „Behawioralne bagno" zatłoczenia (w druku)
 • Magdalena Ewa Ruszel: Podstępna przemoc. O psychologicznych aspektach przemocy psychicznej (w druku).
 • Magdalena-Ewa Ruszel: Alienacja czy autokreacja? W: M. Lacny, V. Dudinsky (red.): Medzi modernu a postmodernu IV. Presov 2008.
 • Magdalena-Ewa Ruszel, Ks. Dr J. Zamorski: Sport w nauczaniu Św. Pawła Apostoła (oddany do druku)
 • Magdalena Ewa Ruszel, Ks. Dr J. Zamorski: Wychowanie resocjalizujące według Św. Tomasza z Akwinu - szansą na odrodzenie w tożsamości chrześcijańskiej (oddany do druku).
 • Magdalena-Ewa Ruszel: Delegacja a partnerstwo w rodzinie (w druku).
 • Magdalena Ewa Ruszel: Zmiana systemowa a socjalizacja osobowości kreatywnej (oddany do druku).

 

Szkolenia dodatkowe:

 

24 V 2000 Rzeszów; Meeting the needs of learners and teachers of English for Business - David Cotton. Certyfikat.
12 VI 2000 Rzeszów; Getting Pally with the Coursebook. Certyfikat.
30 VIII 2000 Rzeszów; Teaching Reading and Writing in the Primary Classroom - Pleasure or Nightmare.Certyfikat.
6 IX 2000 Rzeszów; Task Based Lessons. Certyfikat.
31 III 2001 Rzeszów; Young adults: personal and authentic language teaching. Certyfikat.
31 III 2001 Rzeszów; School Ain' t cool - How to deal with teenagers' lack of motivation. Certyfikat.
9 IV 2001 Rzeszów; Matura 2002 - Problems & Solutions. Certyfikat.
12 IV 2001 Rzeszów; ..And They Keep Getting Younger..., The Motivation Game.Certyfikat.
23 IV 2001 Rzeszów; szkolenie na temat nauczania zintegrowanych sprawności językowych. Certyfikat.
23 IV 2001 Rzeszów; szkolenie na temat Nowej Matury. Certyfikat.
24 V 2001 Rzeszów; What is ELT. PEP Quiz. Certyfikat.
13 VI 2001 Rzeszów; How To Teach Less And Catch Up With Our Students - Multimedia Supported Teaching. Rising Stars Or How To Help Students Prepare For The FCE Exam. Certyfikat.
28 VIII 2001 Rzeszów; A Smart Approach With Young Tage Learners.The Global Village: Sociokultural Language Teaching. Life, Love And Leasure: The Topical Approach. Certyfikat.
5 IX 2001 Rzeszów; Classrom English, Classroom Polish. There is Life after the Matura. Certyfikat.
13 III 2002 Rzeszów; Intelligent Teaching. Certyfikat
15 III 2002 Rzeszów; Two Butterflies, A Dragon And A Pencil - Case. The Brainy Ones. A - L!ve And Kicking: Using The Cross-Cultural Approach Certyfikat.
16 III 2002 Rzeszów; Towards Better Reading and More Autonomous Learning. Certyfikat.
16 III 2002 Rzeszów; How NLP Might Be A Key In ELT The Swan Lake Of Grammar Towards Better Reading And More Autonomous Learning The Serious, The Funny & PoetryAnd Finally...The Story Certyfikat
12 IV 2002 Rzeszów; Talking, Speaking, Pronouncing. Lexical Dimensions: With A Little Help From My Dictionary.
Grammar Made Personal. Certyfikat.
26 VIII 2002 Rzeszów; konsultacje metodyczne. Certyfikat.
29 VIII 2002 Rzeszów; Today New Liceum And One Day New Matura. Motivation And The Role OF Authentic Materials InTeaching Teenagers. On Growing And Growing Up. Certyfikat.
2 IX 2002 Rzeszów; Motivating very young learners. Certyfikat.
2 IX 2002 Rzeszów; Różnorodne techniki nauczania języka angielskiego w szkołach ponadgimnazjalnych. Certyfikat.
2 IX 2002 Rzeszów; Nauczanie gramatyki języka angielskiego w szkole podstawowej i gimnazjum. Certyfikat.
7 IX 2002 Rzeszów; From The Legend of Beowulf to The Martian Chronicles - Developing Reading Skills. Eko & Friends' Adventures on Educational Paths. Certyfikat.
10 III 2003 Rzeszów; Discovering grammar: on different ways of learning teaching grammar in gimnazjum. Texts, students and meaningful language practice. Quality input means quality output: on developing linguistic competence for the new matura! Certyfikat.
19 III 2003 Rzeszów; warsztaty metodyczne. Certyfikat.
19 III 2003 Rzeszów; Don' t Throw the Baby Out with the Bathwater: the Continuing Need for Good, Integrated Grammar Teaching, Classroom Adventures, More than the 4 Skills! Tea or coffe? The decision making process. Certyfikat.
10 IV 2003 Rzeszów; Common European Framework. Ideal Coursebook for the United Europe. Certyfikat.
16 IV 2003 Rzeszów; (Sm)art and craft activities for children and young learners. Certyfikat.
12 III 2004 Rzeszów; Look around and get inspired (when teaching English to lower primary learners) Something old, something new, something borrowed, something blue...in an upper primary English classroom.Testing times in the new liceum. Certyfikat.
25 VIII 2006 Rzeszów; Inspire not to tire: on classroom management in gimnazjum. The New Matura: why do we still teach towards it? Certyfikat
29 VIII 2006 Rzeszów; The Beautiful Mind. Certyfikat.
7 III 2007 Rzeszów; From Confidence to Competence: creating the correct environment at primary level. Certyfikat.
14 III 2007 Kraków, UJ: II Ogólnopolska konferencja Studencka pt; Refleksy i cienie. W zwierciadle dwóch kultur - o wzajemnym oddziaływaniu Orientu i krajów romańskich.

19 III 2007 Stalowa Wola, WZNoS KUL: Konferencja Naukowa: Szkolnictwo katolickie w myśli Kościoła.
20 III 2007 Rzeszów: Konferencja metodyczna Pt." To jest bez sensu!". Rob Dean. „Which Word Don't We Listen To?". Beata Kenig. Certyfikat
24 III 2007 Rzeszów, Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki Spójrz Inaczej. Seminarium psychologiczne Pt." Wiedzieć - Zrozumieć - Pomóc. Trudne zachowania uczniów".
31 III - 1 IV 2007 Warszawa, Centrum Terapii Poznawczo - Behawioralnej. Warsztat Pt. „Terapia zaburzeń osobowości - praca ze schematem". Eamon Butler. Trinity College Dublin. Certyfikat
19 IV 2007 Stalowa Wola: II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Pt:" Profilaktyka, resocjalizacja i rewalidacja - pomocą rodzinie". WZNoS KUL w Stalowej Woli.
20 - 22 IV 2007 Warszawa - Konstancin: XII Konferencja: „Od depresji do pokoju ducha". Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich. Certyfikat.
18 - 19 V 2007 Kraków, Konferencja Międzynarodowa "Zmieniając punkt widzenia. Podejście Skoncentrowane Na Rozwiązaniu nową metodą w systemach pomocy społecznej i edukacji w Polsce". Instytut Socjologii UJ oraz Fontys University of Applied Science z Tilburga w Holandii.
III - VI 2007 VENTO Consulting. Szkolenie z zakresu komunikacji, negocjacji i technik sprzedaży oraz obsługi komputera. Certyfikat.
16-18 X 2007 czynny udział w konferencji międzynarodowej pt.: Budujcie cywilizację miłości w WZNoS KUL w Stalowej Woli
2007 grudzień, czynny udział w konferencji międzynarodowej pt.: Edukacja Zdrowotna w Naukach Medycznych i Społecznych w Stalowej Woli
13-14 II 2008 czynny udział w konferencji międzynarodowej: Medzi Modernu a Postmodernu IV. Sut'azivost'ako kulturovorny fenomen-limity efektivity w Preszowie.
1 IV 2008 czynny udział w konferencji międzynarodowej pt.: Krest'anstwo, nabozenstwa a spolocenska kohezia w Banskiej Bystrzycy.
18 XI 2008 czynny udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: Partnerstwo w rodzinie" w WZNoS KUL w Stalowej Woli

 

Organizacja konferencji:

18 XI 2008 Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: Partnerstwo w rodzinie WZNoS KUL w Stalowej Woli

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • psychologia ogólna
 • psychologia wychowawcza
 • psychologia dziecka niepełnosprawnego
 • pedagogika ogólna
 • pedagogika opiekuńcza
 • metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • rewalidacja parcjalnych deficytów rozwojowych
 • subkultury młodzieżowe
 • socjologia ogólna
 • pedagogika waldorfska
 • pedagogika rodziny
 • poradnictwo pedagogiczne
 • teoretyczne podstawy kształcenia
 • podstawy pracy reedukacyjnej
 • teoria i praktyka nauczania i opieki wczesnoszkolnej

 

KONTAKT:mewar@kul.lublin.pl

Autor: Rafał Olko
Ostatnia aktualizacja: 01.01.2012, godz. 17:37 - Mirosław Rewera