Magdalena Ewa Ruszel

Dr n. hum., adiunkt

 

Konsultacje:

 • Wtorek 9.10 - 9.55, Akademik żeński

 

 

Publikacje:

 

Redakcja książek:

 • Magdalena Ewa Ruszel, Rodzina – wartości – przemiany, Rzeszów – Stalowa Wola 2010.
 • Magdalena Ewa Ruszel (red.), Rodzina – zadania – wyzwania, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Stalowa Wola 2011.
 • Magdalena Ewa Ruszel (red.), Młodzież – Problemy – Współczesność . Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2012.

 

Monografie:

 • Magdalena Ewa Ruszel, Zaburzenia psychiczne w świetle literatury beletrystycznej., Fundacja Uniwersytecka w Stalowej Woli, Sandomierz 2007.
 • Magdalena Ewa Ruszel, Wartości wychowawcze w Orędziach Jana Pawła II do Młodzieży. Pomocnik dydaktyczno-wychowawczy. Wydawnictwo KUL, Lublin 2016.

 

Artykuły:

 1. Magdalena Ewa Ruszel, Osiem praw emocji, „Charaktery”, Nr 1 (2005).
 2. Magdalena Ewa Ruszel, Rozważania nad kulturą, w: J. Zimny (red.): Cywilizacja i kultura. Współczesne problemy, Stalowa Wola – Sandomierz: Instytut Teologiczny w Sandomierzu 2007.
 3. Magdalena Ewa Ruszel, Psychologiczne aspekty zespołu wypalenia zawodowego, „Edukacja i dialog” 2008, Nr 2, (2008).
 4. Magdalena Ewa Ruszel, Rodzina a identyfikacja ucznia ze szkołą, w: J. Zimny (red.), Wartość autorytetu w procesie pedagogicznym, Stalowa Wola-Rużomberok 2008.
 5. Magdalena Ewa Ruszel, Rola Kościoła Katolickiego w Polsce w kształtowaniu świadomości historycznej i kulturowej w okresie zaborów, (w:) D. Hanesova (red.), Krest’anstwo, nabozenstwa’ a spolocenska kohezia. Zbornik z medzinarodowej vdeckiej teologickiej konferencie, Banska Bystrica 2008.
 6. Magdalena-Ewa Ruszel, Czynniki warunkujące powstawanie zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży, „Społeczeństwo i Rodzina”, Nr 16 (3/2008).
 7. Magdalena-Ewa Ruszel, „Ukryte” oblicza tolerancji, w: B. Więckiewicz (red.): Tolerancja i jej oblicza – Tom II. Stalowa Wola 2008.
 8. Magdalena Ewa Ruszel: „Behawioralne bagno” zatłoczenia, w: „Społeczeństwo i Rodzina”, nr 23, Stalowa Wola 2010, s. 113-119.
 9. Magdalena Ewa Ruszel: Podstępna przemoc. O psychologicznych aspektach przemocy psychicznej, w: A. Gretkowski, I. Kurlak, E. Juśko, B. Wolny (red.), Wieloaspektowość problematyki pomocy dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej. Teoria i praktyka. Cz. 2, Stalowa Wola – Tarnów 2010.
 10. Magdalena-Ewa Ruszel, Alienacja czy autokreacja?, w: M. Lacny, V. Dudinsky (red.), Medzi modernu a postmodernu IV. Presov 2008.
 11. Magdalena Ewa Ruszel, Alienacja czy autokracja - społeczna pozytywna?, w: „Pedagogika Katolicka” Nr 3 (2008).
 12. Magdalena-Ewa Ruszel, Delegacja a partnerstwo w rodzinie, w: J. Truskolaska (red.), Partnerstwo w rodzinie. Istota uwarunkowania relacji między rodzicami i dziećmi, Lublin, Wydawnictwo KUL 2009.
 13. Magdalena Ewa Ruszel, Zmiana systemowa a socjalizacja osobowości kreatywnej, w: „Społeczeństwo i Rodzina”, Nr 20 (3/2009).
 14. Magdalena Ewa Ruszel, Zawodowy rozwój osobowości – antidotum na kryzys rodziny?, w: Professional developement of personality: problems and perspectives. Kijów 2009.
 15. Magdalena Ewa Ruszel, Mechanizmy obronne osobowości „w służbie” mediacji, w: A. Gretkowski, D. Karbarz (red.): Mediacja w teorii i praktyce. Stalowa Wola 2009.
 16. Magdalena Ewa Ruszel, Antropologiczne uwarunkowania transmisji wartości w rodzinie, w: J. Zamorski (red.): Międzypokoleniowy przekaz wartości w rodzinie, Rzeszów-Stalowa Wola 2009.
 17. Magdalena Ewa Ruszel, Zdrowie psychiczno-duchowe w celach wychowania młodzieży gimnazjalnej, w: E. Juśko, B. Wolny, A. Gretkowski (red.): Edukacja zdrowotna w nowej „Podstawie programowej”, Stalowa Wola-Tarnów 2010.
 18. Magdalena Ewa Ruszel, Psychological aspects of alternative spirituality in post modern society, w: K. Kardis, M. Kardis (eds.), Nove nabozenske hnutia, sexty a alternativna spiritualita v kontexte postmoderny, Presov 2010, s. 407-413.
 19. Magdalena Ewa Ruszel, Nie-chlubne ojcostwo, w: “Pedagogia Ojcostwa”, nr 1 (2010).
 20. Magdalena Ewa Ruszel, Orędzia Jana Pawła II do Młodzieży – bogactwem wartości wychowawczych, w: E. Juśko, B. Wolny, A. Gretkowski, P. Juśko (red.), Jan Paweł II wielki. Dziedzictwo i pamięć, Tarnów 2010.
 21. Magdalena Ewa Ruszel, Wartość inteligencji duchowej w procesie przemian społeczno-gospodarczych, w: M.E. Ruszel (red.), Rodzina-wartości-przemiany, Stalowa Wola – Rzeszów 2010.
 22. Magdalena Ewa Ruszel, Wartość pracy zawodowej kobiet w procesie przemian społeczno-gospodarczych, w: M.E. Ruszel (red.), Rodzina-wartości-przemiany, Stalowa Wola – Rzeszów 2010.
 23. Magdalena Ewa Ruszel, Wartość wykształcenia w procesie przemian społeczno-gospodarczych, w: M.E. Ruszel (red.), Rodzina-wartości-przemiany, Stalowa Wola – Rzeszów 2010.
 1. Magdalena Ewa Ruszel, Pedagogika estetyki – nowym wyzwaniem dla pedagogiki, w: E. Juśko, B. Wolny (red.), Instytut Pedagogiki 2004-2011, Stalowa Wola 2011, s. 212-218.
 2. Magdalena Ewa Ruszel, Zwyczajowe formy karcenia wychowawczego w społeczeństwie polskim, w: F. Ciepły (red.), Prawne aspekty karcenia małoletnich, Wolters Kluwer Polska – LEX, Warszawa 2011, s. 153-160.
 3. Magdalena Ewa Ruszel, Kreatywność, czy twórczość nauczyciela?, w: E. Juśko, B. Wolny (red.), Instytut Pedagogiki 2004-2011, Stalowa Wola 2011, s. 208-211.
 4. Magdalena Ewa Ruszel, Wartości wychowawcze w wybranych Orędziach Jana Pawła II do młodzieży, w: „Społeczeństwo i Rodzina”, nr 27 (2011).
 5. Magdalena Ewa Ruszel, Mąż i ojciec „Piotruś Pan” w: „Leopoliensia”, Rocznik Instytutu Teologicznego im. Św. Abp. Józefa Bilczewskiego Archidiecezji Lwowskiej obrządku łacińskiego, nr 4 (2011), s. 317-322.
 6. Magdalena Ewa Ruszel, Sieroctwo duchowe dziecka, w: „Studia Gdańskie”, nr 28 (2011).
 7. Magdalena Ewa Ruszel, ks. Jerzy Zamorski, Wychowanie poprzez sport. Na przykładzie sportu w ujęciu św. Pawła Apostoła, w: M. E. Ruszel (red.), Rodzina – Zadania – Wyzwania, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Stalowa Wola 2011, s. 241-258.
 8. Magdalena Ewa Ruszel, Pomoc psychologiczna dzieciom i młodzieży z zaburzeniami mowy , w: J. Cieszyńska, P. Sobolewski, D. Grzesiak-Witek (red.), Wokół problematyki zaburzeń mowy. Z doświadczeń polskich i słowackich. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Rzeszów-Sandomierz 2013 r., s. 271-279.
 9. Magdalena Ewa Ruszel, Korelacja nauki religii katolickiej z innymi przedmiotami. Na podstawie wybranych podręczników do nauki religii i języka angielskiego, w: A. Kiciński (red.), Korelacja nauki religii katolickiej z edukacją szkolna, Wydawnictwo NATAN, Lublin 2011, s. 101-115.
 10. Magdalena Ewa Ruszel, Autorska metoda ikonograficzno-ikonologiczna w badaniach nad wartościami wychowawczymi malarstwa polskiego XIX wieku, w: A. Rogulska, M. Danielak-Chomać, M. J. Dyrda (red.), Edukacja kulturowa – oczekiwania i potrzeby, Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży „Szansa”, Siedlce 2012, s. 279-291.
 11. Magdalena Ewa Ruszel, Wychowanie do procesu indywiduacji i separacji w rodzinie, w: M.E. Ruszel (red.), Rodzina – Zadania – Wyzwania, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Stalowa Wola 2011, s. 47-55.
 12. Magdalena Ewa Ruszel, „Trudni rodzice” – czyli rzecz o tym jak być dzieckiem i nie oszaleć, w: M. Klimek, B. Więckiewicz (red.), Problemy współczesnej rodziny polskiej, Wydawnictwo LUL, Lublin 2012, s. 227-235.
 13. Magdalena Ewa Ruszel, Młodość – „pociąg bez granic” - czyli słów kilka do nastolatka, w: A. Rynio, E. Juśko (red.), Bezpieczna młodość, cz. I, Zakłady Graficzne „Drukarz”, Tarnów 2011, s. 285–292.
 14. Magdalena Ewa Ruszel, Kompleks Dafne – czyli rzecz o ucieczce przed kobiecością, w: Leopoliensia”, Rocznik Instytutu Teologicznego im. Św. Abp. Józefa Bilczewskiego Archidiecezji Lwowskiej obrządku łacińskiego, nr 5 (2012), s. 259-265.
 15. Magdalena Ewa Ruszel, Cierpienia duchowe dziecka. Psychologiczne aspekty, w: Studia Gdańskie, t. XXXI, Gdańsk-Oliwa 2012 r, s. 315-324.
 16. Magdalena Ewa Ruszel, Parentyfikacja jako problem współczesnej młodzieży, w: M. E. Ruszel (red.), Młodzież – Problemy – Współczesność , Wydawnictwo Diecezjalne i drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2012.
 17. Magdalena Ewa Ruszel, Uzależnienia duchowe jako problem współczesnej młodzieży; w M. E. Ruszel (red.): Młodzież – Problemy – Współczesność, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2012.
 18. Magdalena Ewa Ruszel, Pomoc psychologiczna dzieciom i młodzieży z zaburzeniami mowy , w: J. Cieszyńska, P. Sobolewski, D. Grzesiak-Witek (red.), Wokół problematyki zaburzeń mowy. Z doświadczeń polskich i słowackich. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Rzeszów-Sandomierz 2013 r., s. 271-279.
 19. Magdalena Ewa Ruszel, Psychologiczne aspekty komunikacji bł. Jana Pawła II z młodzieżą, w: A. Różyło, M. Sztaba (red.), Człowiek w refleksji Karola Wojtyły. Wybrane aspekty adekwatnej antropologii, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014 r., s. 59-76.;
 20. Magdalena Ewa Ruszel, Zaniedbania psychiczno-duchowe rodziców względem własnych dzieci , w: Studia Gdańskie, Tom XXXIII, Wydawnictwo „Bernardinum”, Gdańsk-Oliwa 2013, s. 181-188.
 21. Magdalena Ewa Ruszel, Kondycja psychoneuroimmunologiczna dzieci i osób dorosłych na tle wzrastającego w Polsce spożycia leków i parafarmaceutyków w Polsce, w: E. Juśko, M. Borys, S. Borys (red.) Społeczeństwo polskie wobec przemian i wyzwań XXI wieku. Rodzina-Edukacja-Samorząd, Kraków 2014, s. 167-180.
 22. Magdalena Ewa Ruszel, Neuropsychologiczne uwarunkowania wzajemnych relacji pomiędzy członkami w rodzinie na tle wybranych dysfunkcji neurologicznych. Problemy i trudności, w: Dylematy polskiej rzeczywistości XXI wieku. Społeczeństwo-tożsamość-religia, red. E. Juśko, S. Sorys, P. Borys (red.), Kraków 2014, s. 55-62.
 23. Magdalena Ewa Ruszel, Podwórko komputerowe” a „podwórko z trzepakami” – wybrane, psychologiczne aspekty współczesnych relacji u dzieci
 24. Magdalena Ewa Ruszel, Dysfunkcja a patologia w rodzinie
Autor: Rafał Olko
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2017, godz. 15:30 - Rafał Podleśny