członek Towarzystwa Naukowego KUL

egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

w latach 2008/2009 nauczycielka języka polskiego
w Prywatnym Liceum im. Królowej Jadwigi w Lublinie

w latach 2009/2014 nauczycielka języka polskiego w liceum i gimnazjum
w Zespole Szkół im. św. S. Kostki w Lublinie

 

opiekun praktyk studenckich dydaktycznych oraz psychologicznych na specjalizacji nauczycielskiej (filologia polska, studia II stopnia)

 

koordynator Uniwersyteckich Powtórek Przed Maturą 2018 

z upoważnienia Prodziekana WNH do Spraw Studenckich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2018, godz. 16:22 - Magdalena Marzec-Jóźwicka