Magdalena Parzyszek

Asystent w Katedrze Pedagogiki Rodziny Instytutu Pedagogiki

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Droga Męczenników Majdanka 70

 

 

Specjalność naukowa:

Pedagogika Rodziny; Teologia duchowości

 

2012 r. – rozprawa doktorska: „Rodzina środowiskiem życia i miejscem urzeczywistniania się człowieka jako osoby w nauczaniu Stefana Kardynała Wyszyńskiego”

2003 r. – rozprawa doktorska: „Personalistyczny wymiar duchowości chrześcijańskiej w nauczaniu Stefana Kardynała Wyszyńskiego

 

Zainteresowania naukowe dotyczą:

·         Katolickiego modelu małżeństwa i rodziny

·         Teoria wychowania

·         Nauczanie Jana Pawła II, Benedykta XVI, Stefana Wyszyńskiego

·         Pedagogika i teologia ruchów katolickich

 

PUBLIKACJE

M., Parzyszek, Personalistyczny charakter pracy ludzkiej, w: O społeczeństwie, wychowaniu i pracy w myśli Kardynała Stefana Wyszyńskiego, red. L. Marszałek, A. Solak, Warszawa 2010, s. 199-214.

M., Parzyszek, Katolicki Uniwersytet Lubelski w posłudze Prymasa Tysiąclecia, w: Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. K. Braun, M. Łobacz, A. Rynio, Lublin 2010, s. 317-324.

M., Parzyszek, Czysta miłość programem ruchu czystych serc, w: Bezpieczna młodość, red. A. Rynio, E. Juśko, Tarnów 2011, s. 152 - 161.

M. Parzyszek, Rodzina w nauczaniu Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Aspekt pedagogiczny, Lublin 2012.

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 

Wykłady:

1.      Polityka prorodzinna w krajach Unii Europejskiej

2.      Interakcje rodzinne w teorii i praktyce pedagogicznej

3.      Rodzina jako system powiazań

4.      Wspomaganie rozwoju religijnego dzieci w środowisku szkolnym i przedszkolnym

5.      Pedagogika chrześcijańska

6.      Wybrane zagadnienia z pedagogiki chrześcijańskiej

7.      Problemy z teorii wychowania

 

Konwersatoria:

1.      Etyczne problemy życia rodzinnego

2.      Katolicka nauka o małżeństwie i rodzinie

 

Ćwiczenia:

1.      Pedagogika chrześcijańska

 

Zaangażowanie w ramach Uczelni:

Od października 2012 – opiekun I roku pedagogiki

 

KONFERENCJE NAUKOWE

2012 - Między wychowaniem a karierą zawodową

2012 - Człowiek w refleksji Jana Pawła II

2012 - Trud i siła współczesnej rodziny

2012 - Odpowiedzialność wobec dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

2010 - Społeczeństwo - Praca - Wychowanie. Inspiracje Kardynała Stefana Wyszyńskiego

2009 - Wczoraj i dziś pedagogiki uniwersyteckiej w świetle życia i twórczości Stefana Kunowskiego

 

Dr Magdalena Parzyszek

Instytut Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Katedra Pedagogiki Rodziny

 

e - mail: mparzyszek1@op.pl

Autor: Jan Dzionek
Ostatnia aktualizacja: 11.12.2012, godz. 21:01 - Jan Dzionek