Z radością informujemy, że w dniu 17 maja 2016 r. pan dr Marcin Burzec z Katedry Finansów i Prawa Finansowego WPPKiA uzyskał stypendium naukowe finansowane przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. W ramach stypendium realizowany będzie projekt badawczy, który wiąże się z półrocznym pobytem naukowym na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu w Republice Czeskiej.

 

Kolegium Dziekańskie WPPKiA składa serdeczne gratulacje.

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 02.06.2016, godz. 21:27 - Adam Jankowski