Marek Gędek (ur. 1965): czwórka dzieci; żona Beata - ginekolog-położnik w Szpitalu im. S. kard. Wyszyńskiego przy al. Kraśnickiej w Lublinie. Kontakt: tel. 697 770 350, e-mail: marekgedek@gmail.com

 

Edukacja:

 1. Uniwersytet Jagielloński. Wydział Filozoficzno-Historyczny (magisterium 1989).

 2. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie, (studia podyplomowe 1998-1999).

 3. UMCS, Wydział Politologii (doktorat 2009).

 

Ważniejsze dodatkowe szkolenia i studia podyplomowe (w porządku chronologicznym):

 1. Studium Dziennikarskie (1990-1991).

 2. Catolic University of The Sacred Heart and World Organisation Ovulation Method Billings (Uniwersytet w Rzymie 1993).

 3. Studium marketingu (1996).

 4. Sztuka prezentacji (1996).

 5. Jak pisać by być zrozumiałym (1997).

 6. Seminarium dla rzeczników prasowych (1998).

 7. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie, (1998-1999).

 8. Public relations w bankach i instytucjach finansowych (1998).

 9. Seminarium na temat kart płatniczych (1998).

 10. Sztuka prezentacji (1998).

 11. Zarządzanie komunikacją firmy (1999).

 12. Bhp (2000).

 13. Public relations dla energetyki (2000).

 14. Strategie dla firmy (2000).

 15. Staż w Brukseli, Strasbourgu i Maastricht w zakresie komunikacji, dziennikarstwa, public relations UE (2002).

 16. Zarządzanie stresem (2002).

 17. Dziennikarska Akademia Ubezpieczeniowa (2002-2006)

 

Ważniejsze publikacje (w porządku chronologicznym):

 1. Antologia poezji, Zamość 1984.

 2. Dominik, Lublin 1991.

 3. Postindustrialny szept, Lublin 1992.

 4. Geopolityka Polska, cz. 1 i 2, Ojczyzna, Warszawa 1993.

 5. Stowarzyszenie Humanitarne Schlaraffia w Krakowie (1909-1938) – współautor, Kraków 1996.

 6. Pierwsze cztery lata… Z doświadczeń samorządu terytorialnego na Lubelszczyźnie 1990-1994, Lublin 1996.

 7. Najdawniejsze dzieje ziemi hrubieszowskiej (do XV wieku), Lublin-Hrubieszów 1996.

 8. Lubelska inwestycja gigant, w: Lubelska energetyka, Lublin 1996.

 9. Plany rozwoju lubelskiej energetyki, w: Lubelska energetyka, Lublin 1996.

 10. Mapa: Poznański Czerwiec 1956, Warszawa 1996.

 11. Od Lubzelu do Lubzelu – współautor, Lublin 1997.

 12. Cztery warunki sukcesu, w: Wizja przyszłości Ziemi Lubelskiej, Lublin 1998.

 13. Mapa: Województwo lubelskie, Lublin 1998,

 14. Mapa: Województwo lubelskie, Lublin 1999.

 15. ABC Banku Pekao SA. Połączenie – współautor, Warszawa 1998.

 16. Przełom. Polska 1976-1991, Lublin 2002.

 17. Energetyka między Wisłą a Bugiem – współautor, Lublin 2003.

 18. Historyczny atlas Europy, Lublin 2003.

 19. Unia Europejska w pytaniach i odpowiedziach – współautor, Lublin 2003.

 20. Ut sit, Lublin 2004.

 21. Polska w Europie. Atlas historyczny (publikacja multimedialna), Warszawa 2004.

 22. Podręcznik: Edukacja europejska. Międzyprzedmiotowa ścieżka edukacyjna – konsultant, Gdynia 2004.

 23. Public relations w firmach ubezpieczeniowych, Press, 2004

 24. Mapa ścienna: Najstarsze cywilizacje świata, Katowice 2005.

 25. Mapa ścienna: Bliski Wschód w starożytności, Katowice 2005.

 26. Mapa ścienna: Grecja w okresie wojny peloponeskiej, Katowice 2005.

 27. Mapa ścienna: Starożytny Rzym, Katowice 2005.

 28. Mapa ścienna: Polska pierwszych Piastów, Katowice 2005.

 29. Mapa ścienna: Polska Piastów, Katowice 2005.

 30. Mapa ścienna: Kryzys i odbudowa państwa Piastów , Katowice 2005.

 31. Mapa ścienna: Ziemie polskie w czasach rozbicia dzielnicowego, Katowice 2005.

 32. Mapa ścienna: Królestwo Polskie za Kazimierza Wielkiego, Katowice 2005.

 33. Mapa ścienna: Wielkie Księstwo Litewskie, Katowice 2005.

 34. Mapa ścienna: Unie Polski z Litwą, Katowice 2005.

 35. Mapa ścienna: Polska i Litwa 1370-1505, Katowice 2005.

 36. Mapa ścienna: Rzeczpospolita od połowiy XVI wieku do połowy XVII wieku, Katowice 2005.

 37. Mapa ścienna: Wielkie odkrycia geograficzne, Katowice 2005.

 38. Mapa ścienna: Rzeczpospolita 16458-1795, Katowice 2005.

 39. Mapa ścienna: Rzeczpospolita Obojga Narodów, Katowice 2005.

 40. Mapa ścienna: Rzeczpospolita w okresie rozbiorów, Katowice 2005.

 41. Mapa ścienna: Europa na przełomie XVII i XVIII wieku, Katowice 2005.

 42. Mapa ścienna: Europa podczas I Wojny Światowej, Katowice 2005.

 43. Mapa ścienna: Odbudowa Państwa Polskiego, Katowice 2005.

 44. Mapa ścienna: Rzeczpospolita Polska 1920-1939, Katowice 2005.

 45. Mapa ścienna: Wojna obronna Polski w 1939, Katowice 2005.

 46. Mapa ścienna: Działania Armii Czerwonej na ziemiach polskich 1944-1945, Katowice 2005.

 47. Mapa ścienna: Polska po II Wojnie Światowej, Katowice 2005.

 48. Mapa ścienna: Europa po II Wojnie Światowej, Katowice 2005.

 49. Mapa ścienna: Świat po II Wojnie Światowej, Katowice 2005.

 50. Atlas historyczny Polski dla szkół średnich, sprzedane wydawcy w 2006.

 51. Atlas historyczny Polski dla szkół wyższych, sprzedane wydawcy w 2006.

 52. Wychowanie ku świętości – pycha, obowiązek czy nadzieja, w: Wychowanie dzisiaj, Świdnik 2008.

 53. Oligarchia polska czyli historia Polski 1989-2006, Warszawa 2009.

 54. Najważniejsze aspekty marketingu w turystyce, w: Prawne i gopsodarcze aspekty działaności w turystyce, Lublin 2010.

 55. Public relations i marketing w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej, w: Zatrudnienie i praca w perspektywuie zdroweia psychicznego, Lublin 2010.

 56. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Etyka, prawo, komunikacja – wspoółautor, Lublin 2010.

 57. Mapa: Parafie Kościoła katolieckiego obrządku łacińskiego w ZSRS w 1925 r., w: Religia i Kościół katolicki w ZSRS 1917-1991. Kronika, Lublin 2010.

 58. Mapa: Sieć parafialna Kościoła katolieckiego obrządku łacińśkiego w ZSRS pod koniec lat dwudziestych XX wieku, w: Religia i Kościół katolicki w ZSRS 1917-1991. Kronika, Lublin 2010.

 59. Mapa: Kościoły katolickie obrządku łacińskiego czynne w ZSRS w 1939 r., w: Religia i Kościół katolicki w ZSRS 1917-1991. Kronika, Lublin 2010.

 60. Mapa: Podział terytorium Polski między Niemcy i ZSRS w 1939 r., w: Religia i Kościół katolicki w ZSRS 1917-1991. Kronika, Lublin 2010.

 61. Mapa: Sieć parafialna Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego w archidiecezji wileńskiej w 1939 r., w: Religia i Kościół katolicki w ZSRS 1917-1991. Kronika, Lublin 2010.

 62. Mapa: Sieć parafialna Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego w archidiecezji lwowskiej w 1939 r., w: Religia i Kościół katolicki w ZSRS 1917-1991. Kronika, Lublin 2010.

 63. Mapa: Sieć parafialna Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego w diecezji pińskiej w 1939 r., w: Religia i Kościół katolicki w ZSRS 1917-1991. Kronika, Lublin 2010.

 64. Mapa: Sieć parafialna Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego w diecezji łuckiej w 1939 r., w: Religia i Kościół katolicki w ZSRS 1917-1991. Kronika, Lublin 2010.

 65. Mapa: Metropolie Kościoła katoliekiego obrządku łacińskiego na ziemiach wschodnich II RP włączone do ZSRS w 1945 r., w: Religia i Kościół katolicki w ZSRS 1917-1991. Kronika, Lublin 2010.

 66. Mapa: Parafie Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego w ZSRS w 1984 r., w: Religia i Kościół katolicki w ZSRS 1917-1991. Kronika, Lublin 2010.

 67. Mapa: Parafie Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego w nowych granicach Białoruskiej SRS i Ukraińskiej SRS w 1945 r.; w: Religia i Kościół katolicki w ZSRS 1917-1991. Kronika, Lublin 2010.

 68. Mapa: Parafie Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego w Białoruskiej, Ukraińskiej i Mołdawskiej SRS w 1988 r., w: Religia i Kościół katolicki w ZSRS 1917-1991. Kronika, Lublin 2010.

 69. Mapa: Parafie Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego na Białorusi, Ukrainie i w Mołdawii w 2010 r., w: Religia i Kościół katolicki w ZSRS 1917-1991. Kronika, Lublin 2010.

 70. Mapa: Struktura Kościoła katolieckiego obrządku łacińskiego w Rosji, państwach Azji centralnej i na Zakaukaziu na początku XXI wieku, w: Religia i Kościół katolicki w ZSRS 1917-1991. Kronika, Lublin 2010.

 71. Podstawy reklamy, skrypt, Lublin 2011.

 72. Semiotyka reklamy, skrypt, Lublin 2011.

 73. Redagowanie tekstu, skrypt, Lublin 2011.

 74. Strategia i marketing, skrypt, Lublin 2011.

 75. Reklama w kontekście komunikowan ia, znaczenia i strategii, Lublin 2011.

 

Doświadczenie zawodowe w zakresie mediów, rzecznictwa prasowego, public relations, reklamy i marketingu (w porządku chronologicznym):

 1. Norbertinum, redaktor (1990-1991).

 2. Pierwsza polska niezależna Gazeta Lubelska Dzień, redaktor (1991-1992).

 3. Monitor Miejski, członek kolegium redakcyjnego (1992).

 4. Dziennik Lubelski, redaktor (1992).

 5. Obserwator Codzienny, redaktor (1992).

 6. Nowy Świat, współpracownik (1992).

 7. Popołudniówka Lubelska Stop, redaktor (1992).

 8. Biuletynu Informacyjnego Lubelskiego Sejmiku Samorządowego, członek kolegium redakcyjnego (1992-1994).

 9. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, członek (od 1993).

 10. Gazeta Wyborcza, redaktor (1993-1996).

 11. Rada Etyki Mediów, członek (1994-1998).

 12. Syndykat Dziennikarzy Polskich, przewodniczący oddziału lubelskiego (1994-1998).

 13. Rada Główna Syndykatu Dziennikarzy Polskich, członek (1994-1998).

 14. Rzeczpospolita, współpracownik (1997-1999).

 15. Bank Depozytowo-Kredytowy S.A., szef zespołu public relations/rzecznik prasowy (1996-1999).

 16. Lubelskie Zakłady Energetyczne Lubzel S.A., doradca zarządu ds. komunikacji (1997-2006).

 17. Dziennik Wschodni, sekretarz redakcji, kierownik działu konsumenckiego i ekonomicznego (1997-2004).

 18. Nasz BeDeK, redaktor naczelny (1998-1999).

 19. Bank Pekao S.A., ekspert, dyrektor, rzecznik prasowy (1998-2001).

 20. UMCS, wykładowca public relations i dziennikarstwa (1998-2002).

 21. Lubelskie Zakłady Energetyczne Lubzel S.A., redaktor naczelny pisma Lubzel (1999-2006).

 22. Lider, członek kolegium redakcyjnego (1999-2000).

 23. Miesięcznik finansowy Bankier, członek rady programowej (1999-2000).

 24. Lubelskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego i Drożdżowego Polmos S.A., doradca ds. marketingu (2000-2001).

 25. Boss, redaktor naczelny (2000-2001).

 26. IMC Consulting/Bank Światowy, ekspert kluczowy (2001-2004).

 27. Kurier lubelski, sekretarz redakcji, kierownik działu ekonomicznego, konsumenckiego (2004-2008).

 28. WSSMiKS, wykładowca marketingu politycznego (2009-2010).

 29. WSNS, wykładowca reklamy i komunikowania społecznego (2010-2011).

 30. WSPA, wykładowca public relations, marketingu i komunikowania (2009-2011).

 31. Transhurt/Galeria Olimp, zastępca dyrektora ds. public relations i marketingu (2009-2010).

 32. KUL, adiunkt w IDIKS, wykładowca marketingu, reklamy, ekonomiki mediów, public relations, zarządzania kapitałem ludzkim, etyki biznesu (2009-2011).

 

Kierownictwo lub współudział w projektach (granty, fundusze unijne, konkursy, dotacje przekraczające 50 tys. zł):

 1. Edytor Press, Ranking Firm Lubelszczyzny Złota Setka (1996-2003).

 2. Nasz BeDeK, utworzenie i kierowanie pismem (1998-1999)

 3. Bank Pekao/Bank Depozytowo-Kredytowy, połączenie czterech banków w jeden bank, jeden z największych projektów tego typu w Europie (1998-2000).

 4. IMC Consulting/Bank Światowy, projekt Aktywizacji Obszarów Wiejskich 1999-2003.

 5. Lubzel, utworzenie i kierowanie pismem (1999-2006)

 6. Edytor Press, dodatek Praca i Pieniądze uznany za najlepszy w Polsce w międzynarodowej grupie wydawniczej Orkla Media (2000-2001).

 7. Boss, utworzenie i kierowanie pismem (2000).

 8. Narodowy Bank Polski, projekt euro (2001).

 9. Edytor Press/Izba Skarbowa, projekt: Rozdajemy PIT-y (2001).

 10. Edytor Press, wprowadzenie nowego layoutu (szaty graficznej) Dziennika Wschodniego (2001).

 11. PHARE, projekt Idziemy razem do Unii (2002).

 12. Edytor Press/ING, projekt Akademia Ubezpieczeń i Inwestowania (2002-2006).

 13. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie, projekt Droga do Unii (2003), 150 tys. zł.

 14. Edytor Press/IMC Consulting, projekt Szkolenia bezrobotnych (2003), 100 tys. zł.

 15. IMC Consulting, Program Odnowy Zawodowej Zainwestuj w siebie (2001-2004), 5 mln zł.

 16. Mulico, Ranking Najlepszych Firm Lubelszczyzny (2004-2006).

 17. Booz Allen Hamilton, projekt Twoja szansa (2004), ponad 50 tys. zł.

 18. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie, projekt Polska w Europie (2003-2004), 150 tys. zł.

 19. Mulico, projekt Medal Gorących Serc dla ludzi zasłużonych w działalności społecznej (2005-2006).

 20. EFS, projekt Innowacyjna Lubelszczyzna i pismo Nauka Technika Innowacje (2004-2006), prawie 700 tys. zł.

 21. Transhurt/Galeria Olimp, budowa wizerunku galerii (2009-2010).

 22. EFS, projekt Przez ludzi dla ludzi. Marketing – wymiar etyczny. Patologie życia gospodarczego – etyka w biznesie. Etyczny wymiar systemów gospodarczych (2009-2010).

 23. EFS, projekt Wsparcie dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi szansą na rozwój lokalnej gospodarki społecznej. Zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie społecznym. Marketing i PR w podmiotach ekonomii społecznej (2009-2010).

 24. EFS, projekt Bądź przedsiębiorcą (2010-2011).

 25. EFS, Marketing i promocja w turystyce (2011).

 

Działalność społeczna (w porządku chronologicznym):

 1. Grupa poetycka „Kresy”, współzałożyciel i działacz (1985-6).

 2. Działalność antykomunistyczna w podziemnych strukturach „Solidarności”, Lublin-Kraków (1984-89).

 3. Towarzystwo Koronne w Lublinie, współzałożyciel i prezes (1991-2).

 4. Catolic University of The Sacred Heart and World Organisation Ovulation Method Billings w Rzymie (1993).

 5. Towarzystwo Dziennikarskie, wiceprezes (1993-1996)

 6. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, członek (od 1993).

 7. Syndykat Dziennikarzy Polskich, przewodniczący oddziału lubelskiego (1994-1998).

 8. Rada Główna Syndykatu Dziennikarzy Polskich, członek (1994-1998).

 9. XVIII Międzynarodowy Kongres Rodziny (1994).

 10. Konferencja Mediów Polskich, członek (1994-1998).

 11. Rada Etyki Mediów, członek (1994-1998).

 12. Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych (1995).

 13. Rada Osiedla Węglin Południe, radny (1995-2000).

 14. Towarzystwo Miłośników Lublina, wiceprezes (od 2006).

 15. Pierwsze Katolickie Dni Społeczne dla Europy, delegat z Lubelszczyzny (2009).

 

Ważniejsze nagrody, wyróżnienia i podziękowania:

 1. Medal Zasłużony dla Rzemiosła.

 2. Dziennikarska Nagroda Młodych SDRP.

 3. Nagroda Kaczka Dziennikarska.

 4. Podziękowania specjalne od red. naczelnego Rzeczypospolitej.

 5. Wyróżnienie za dodatek Praca i pieniądze przez Forum Gazet Orkla Media.

 6. Wyróżnienie za kampanię Rozdajemy PIT-y przez Orkla Media.

 7. Podziękowanie Rady Miejskiej w Lublinie.

 8. Podziękowanie Centrum Edukacji Artystycznej.

 9. Podziękowanie rektora KUL.

 10. Order Św. Stanisława.

 

 

Autor: Joanna Reszka
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2011, godz. 10:08 - Joanna Szegda