STRONA GŁÓWNA INSTYTUTU

AKTUALNOŚCI IHS KUL

 

Mariusz_Koper.jpg

 

/FOTO - Niemi świadkowie dziejów. O cmentarzach, inskrypcjach, nazwach... Roztocza Wschodniego/

 

Mariusz Koper – urodzony w 1974 roku w Tomaszowie Lubelskim, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Adiunkt w Katedrze Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Autor monografii regionalnej Nazwy miejscowe gminy Lubycza Królewska. Historia – osadnictwo – język,kilkudziesięciu artykułów naukowych, szkiców popularnonaukowych, tekstów historycznych i współczesnych związanych z Roztoczem Wschodnim. Pomysłodawca i jeden z organizatorów projektu „Wielokulturowość dla przyszłości”. W trakcie jego realizacji w Lubyczy Królewskiej na Roztoczu odbyły się m.in. spotkania z Pawłem Sygowskim, Adamem Kulikiem, Robertem Kuwałkiem, Markiem Wiśniewskim. Główne zainteresowania dra Mariusza Kopra oscylują wokół analiz nazewnictwa geograficznego i osobowego, stosunków językowo-etnicznych oraz historyczno-osadniczych narodu polskiego i ukraińskiego, cerkiewszczyzny, języka inskrypcji nagrobnych, języka mediów (ze szczególnym uwzględnieniem komentarza sportowego), fonetyki, emisji oraz impostacji głosu. Z zamiłowania historyk i regionalista. Pasjonat sportu (w czasach szkolnych lekkoatleta), turystyki pieszej i rowerowej, muzyki słowiańskiej, a także śpiewu i gry na gitarze. Od urodzenia związany uczuciowo z bardzo bliskim mu Roztoczem Wschodnim. Dr Mariusz Koper próbuje połączyć swoje zainteresowania naukowe z pasją badacza – regionalisty. Popularyzowanie wiedzy naukowej (także językoznawczej), dzielenie się nią w różnych środowiskach, to jego zdaniem misja, która powinna leżeć w gestii każdego naukowca.

 

Roztocze Wschodnie to dla dra Mariusza Kopra kraina dzieciństwa, miejsce, do którego zawsze chętnie powraca. To tutaj, jak pisze w jednej z publikacji, znajdą coś dla siebie zarówno miłośnicy przyrody (grzybiarze, zbieracze owoców runa leśnego, rowerzyści), pięknych krajobrazów (atrakcyjne wzniesienia i punkty widokowe), historii oraz drogocennych zabytków (cerkwie, kapliczki i krzyże, cmentarze), jak również zwolennicy ustronnego wypoczynku na łonie natury. Cisza, spokój oraz piękna, dziewicza przyroda to chyba największe walory tej okolicy.

 

Więcej o autorze: dr-mariusz-koper,art_32182.html

 Kontakt: mkoper@kul.lublin.pl

 

 

 

Wybór publikacji o Roztoczu

 

 

 1. Cmentarze przycerkiewne Roztocza Wschodniego w pejzażu językowo-kulturowym pogranicza, Lublin 2014 (w druku)
 2. Ukraińskie miejsca pamięci narodowej na cmentarzach południowo-wschodniej Lubelszczyzny, Lublin 2014 (w druku).
 3. Cmentarze w pejzażu językowo-kulturowym Roztocza Wschodniego, [w:] Roztoczańska część Linii Mołotowa. Historia – współczesność – otoczenie, red. Waldemar Martyn, Marek Wiśniewski, Mariusz Koper, Zamość 2013, s. 310-320 (w druku).
 4. (współredaktor) Roztoczańska część Linii Mołotowa. Historia – współczesność – otoczenie, red. Waldemar Martyn, Marek Wiśniewski, Mariusz Koper, Zamość 2013 (w druku).
 5. Inskrypcje nagrobne na cmentarzach greckokatolickich ziemi tomaszowskiej i lubaczowskiej, w: Brusno – (nie)istnienie w kamieniu, red. O. Solarz, Nowica 2013, s. 201-231
 6. Kilka uwag o publikacjach Andrija Łuniwa i Wasyla Czernećkoho oraz ich polskim tłumaczeniu Romana Bożyka, w: Lubycza w dawnych opracowaniach historycznych. Przedmowa, wybór tekstów i opracowanie Z. Pizun, Lubycza Królewska 2013, s. 46-53
 7. O słowniku gwary szczebrzeskiej Tomasza Gaudnika, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 2013, nr 3 (116), s. 123-125
 8. Geneza nazwy Roztocze, w: Roztocze. Historia i kultura, red. W. Łysiak, Tomaszów Lubelski-Lubaczów 2012, s. 25-34.
 9. Miasteczko Lubycza Królewska. Historia i pamięć, Lubycza Królewska 2012, s. 1-40.
 10. Lubycza Królewska. Zagłada i próba upamiętnienia społeczności żydowskiej dawnego miasteczka, „Studia Żydowskie. Almanach” R. II (2012), nr 2, s. 209-224.
 11. Zapomniane sztetl – Lubycza Królewska. Śladami nieistniejącego miasteczka, w: Żydzi w Zamościu i na Zamojszczyźnie. Historia. Kultura. Literatura, red. W. Litwin, M. Szabłowska-Zaremba, S. J. Żurek, Lublin 2012, s. 233-253.
 12. O nazwie miejscowości Wierszczyca w powiecie tomaszowskim, „Roczniki Humanistyczne” LIX (2011), z. 6, s. 51-56.
 13. Historia i współczesność kilku cmentarzy greckokatolickich południowo-wschodniej Lubelszczyzny, w: Nekropolie jako znak kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego, red. F. Czyżewski, A. Dudek-Szumigaj, L. Frolak, Lublin 2011, s. 143-157.
 14. Język inskrypcji nagrobnych kilkunastu cerkiewnych cmentarzy powiatu tomaszowskiego, „Facta Simonidis” 2010, nr 2 (3), s. 211-231 (współautorka J. Klimek).
 15. Gmina Lubycza Królewska. Pogranicze geograficzno-kulturowe, Lubycza Królewska-Jakubów, 2010, ss. 152.
 16. Nazwy miejscowe gminy Lubycza Królewska. Historia – osadnictwo – język, Lubycza Królewska 2009, ss. 150.
 17. Szarowola i gęsi, czyli jak nie popularyzować onomastyki, „Język Polski” 2009, t. LXXXVIII, z. 4-5, s. 301-304.
 18. O nazwie miejscowej Hrebenne, w: Język polski. Współczesność. Historia, red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, M. Nowak, Lublin 2009, s. 205-2010.
 19. Z zagadnień gramatyki onomastycznej i kultury języka – ul. Łunia, „Roczniki Humanistyczne” 2009, t. LVII, z. 6, s. 49-54.
 20. O etymologii ludowej i naukowej kilku nazw miejscowych powiatu tomaszowskiego, „Facta Simonidis” 2008, nr 1, s. 327-339.
 21. O cerkiewszczyźnie bełżeckich inskrypcji nagrobnych, „Głos Bełżca” 2008, nr 1-2 (71-72), s. 6-7.
 22. O pewnej księdze i Bełżcu, „Głos Bełżca” 2008, nr 3-4 (73-74), s. 6.
 23. O gwarze mieszkańców Brzezin, „Głos Bełżca” 2008, nr 5-6 (75-76), s. 6-7.
 24. Przyroda powiatu lubaczowskiego, „Ziemia Lubaczowska” 2007, nr 1 (11), s. 22.
 25. Nazwa miejscowa Bełżec i jej podstawa imienna, „Głos Bełżca” 2007, nr 1 (63), s. 10.
 26. Nazwy miejscowości w gminie Bełżec, „Głos Bełżca” 2007, nr 8 (70), s. 6.
 27. Edward Stachura w Bełżcu, „Głos Bełżca” 2007, nr 8 (70), s. 6-7.
 28. Jaki herb dla Lubyczy?, „Tygodnik Tomaszowski” 2007, nr 9, s. 8.
 29. Legendarna Lubycza, „Tygodnik Tomaszowski” 2007, nr 11, s. 10.
 30. Zapomniane miasteczko żydowskie, „Tygodnik Tomaszowski” 2007, nr 13, s. 7.
 31. Tropem Stachury – Mieczysław Kosz, „Tygodnik Tomaszowski” 2007, nr 16, s. 22.
 32. Archeologia na drodze, „Ziemia Lubelska” 2006, nr 7-8 (43-44), s. 34-35 (współautor A. Niedbał).
 33. Pogranicze polsko-ukraińskie w filmach Adama Kulika, „Ziemia Lubaczowska” 2006, nr 3 (10), s. 11-13.
 34. Z toponimii Roztocza, „Roczniki Humanistyczne” 2001-2002, t. XLIX-L, z. 6, s. 179-193.
Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2014, godz. 09:40 - Ireneusz Marciszuk