autoreferat. M. Domagała

 

wniosek. M. Domagała

 

Komisja habilitacyjna:

prof. dr hab. Marek Wierzbowski - przewodniczący

dr hab. Rafał Sura, prof. KUL - sekretarz

prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł - recenzent

dr hab. Rafał Stankiewicz - recenzent

dr hab. Maciej Rudnicki, prof. KUL - recenzent

dr hab. Rafał Blicharz - członek komisji

dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL - członek komisji

 

Harmonogram:

Wszczęcie: 4 sierpnia 2016 r.

Powołanie komisji: 8 listopada 2016 r.

 

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 12.01.2017, godz. 09:42 - Adam Jankowski