1. Wniosek 


2. Autoreferat 

 

3. Komisja habilitacyjna

- przewodniczący - ks. prof. dr hab. Jan Perszon

- sekretarz - ks. dr hab. Piotr Kulbacki

- recenzent - ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec

- recenzent - ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz

- recenzent - o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk

- członek komisji - ks. dr hab. Józef Kloch

- członek komisji - ks. prof. dr hab. Zdzisław Janiec

 

4. Harmonogram przebiegu postępowania

wszczęcie: 5 stycznia 2016 r.

powołanie komisji: 8 marca 2016 r. 

posiedzenie komisji: 15.06.2016 r.

 

5. Uchwała o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2016, godz. 12:32 - Ewa Zięba