Granty
Projekt badawczy finansowany przez MEiN (MNiI i KBN) nr 2P05F04327, tytuł „Mechanizm wbudowywania antybiotyku amfoterycyny B do błon lipidowych: znaczenie dimerów”, miejsce realizacji: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki.Udziału przy realizacji projektu: wykonawca.
Pełnione funkcje oraz przynależność do towarzystw naukowych
Członek Polskiego Towarzystwa Biofizycznego

Nagrody i wyróżnienia
Wyróżnienie Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie dla pracy doktorskiej obronionej 27 czerwca 2005 r.Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2007, godz. 15:42 - Andrzej Zykubek