recenzowane

  • Monika Hereć, Halina Dziubińska, Kazimierz Trębacz Jacek Morzycki and Wiesław I. Gruszecki, An effect of antibiotic amphotericin B on ion transport across model lipid membranes and tonoplast membranes, Biochem. Pharm.70(2005)668-675.
  • Wiesław I. Gruszecki, Mariusz Gagoś, Monika Hereć, Dimers of polyene antibiotic Amphotericin B detected by means of fluorescence spectroscopy: A molecular organization in solution and in lipid membranes, J.Photochem. Photobiol.69(2003)49-57.
  • Monika Hereć, Wiesław I. Gruszecki, Dimers of polyene antibiotic amphotericin B J.Photochem. Photobiol.72(2003)103-105.
  • Wiesław I. Gruszecki, Mariusz Gagoś, Monika Hereć, Peter Kernen, Organization of antibiotic amphotericin B in model lipid membranes, Cell. Mol. Biol. Lett. 8(2003)161-170.

bez recenzji

  • Monika Hereć, Akhmed Islamow, Alexander Kuklin, Mariusz Gagoś, Wiesław I. Gruszecki, Effect of antibiotic amphotericin B on structural and dynamic properties of lipid membranes formed with egg yolk phosphatidylcholine, wysłane do druku.

materiały konferencyjne i komunikaty zjazdowe

  • Monika Hereć, Wiesław I. Gruszecki, Transport protonów poprzez modelowe błony lipidowe zawierające antybiotyk amfoterycynę B. XI Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz nad Wisłą, 4-5 maja 2004 r.
  • Monika Hereć, Wiesław I. Gruszecki, Effect of polyene antibiotic amphotericin B on proton transport across model lipid membranes. Current Topics in Biophysics, Wrocław 15-17 września 2004 r.
  • Wiesław I. Gruszecki, Monika Hereć, Metody spektroskopii optycznej w analizie organizacji molekularnej antybiotyku amfoterycyny B w błonach lipidowych. XXXI Zimowa Szkoła Wydziału Biotechnologii UJ: Nowoczesne techniki molekularne w badaniach biologiczno-medycznych Zakopane-Kościelisko, 18-21 marzec 2004.
  • Justyna Milanowska, Monika Hereć, Agnieszka Sujak, Wiesław I. Gruszecki, Molecular organization of zeaxanthin in lipid membranes , 1st Conference of the Polish Society for plant Experimental Biology, 3-6 września 2003 r.
  • Monika Hereć, Piotr Mazurek, Wiesław I. Gruszecki, Akhmed Islamow, Aleksander Kuklin Wpływ antybiotyku amfoterycyny B na modelowe błony lipidowe: badania strukturalne i spektroskopii FTIR. X Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz nad Wisłą, 12-13 maja 2003 r.Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2007, godz. 15:40 - Andrzej Zykubek